Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (19 februari 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.


Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Wij blijven op zoek naar beleggingen waarvan het herstel achterblijft bij de rest van de markt

Inhaalbeweging

Quintet portefeuille

Het beleggingsklimaat vormde dit jaar een uitdaging voor de portefeuillesamenstelling, omdat de verschillende regionale economieën en financiële markten zich in verschillende tempo’s ontwikkelden. We hebben ons geconcentreerd op beleggingen die ondergewaardeerd zijn en de potentie hebben hun achterstand ten opzichte van de rest van de markt in te lopen. Vervolgens blijven we het herstel van die beleggingen goed in de gaten houden.

Begin maart hebben wij onze relatief zware positie in de opkomende markten (OM) ten opzichte van staatsobligaties uit de eurozone afgebouwd. Sinds we die positie hebben ingenomen, zijn OM-aandelen gestegen naar de hoogste niveaus van de afgelopen jaren, maar sinds kort is de vaart er een beetje uit. Aandelen uit de opkomende landen behoren tot de meest volatiele van ons beleggingsuniversum en we zijn tot de conclusie gekomen dat de strategische argumenten om die positie aan te houden niet langer overtuigend waren.

We hebben in veel posities te maken met inflatie, met name bij Amerikaanse inflation-linked staatsobligaties (US TIPS). We blijven de situatie op de voet volgen. Hoewel stijgende obligatierentes sommige delen van de markt onder druk kunnen zetten, blijven de algemene vooruitzichten voor risicovolle beleggingen positief, vanwege de vooruitgang van de vaccinatieprogramma’s – met name in de VS en het VK–, de verwachte consumptiegroei en overheidssteun.

Wij handhaven onze relatief zware positie in aandelen, die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van het economisch herstel en het herstel in de winstgroei, vooral Amerikaanse aandelen. Daarnaast hebben we een zware positie in beleggingen die waarschijnlijk hun achterstand ten opzichte van de rest van de markt zullen inlopen, zoals Britse small-caps en Aziatische high-yield obligaties.

MACRO Inflatie en obligatierente

MEDISCH COVID-19 vaccinatie

MONETAIR BELEID Central banken wereldwijd

OVERHEID Bidens infrastructuurplan (H2)

OVERHEID EU
herstelfonds (Q3)

MACRO VS/VK
Opengaan economie

MEDISCH EU Lockdowns

HANDEL Brexit, Handels-spanningen VS-China

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint April 2021

"Biden’s team plant een extra stimuleringspakket van 3 biljoen USD"

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

0.0
-2.0
0.0
2.0
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N

De wereldeconomie herstelt zich, maar er begint een kloof te ontstaan tussen de regio's die hun vaccinatieprogramma’s goed en minder goed op orde hebben

Verschil in herstel

COUNTERPOINT APRIL 2021

Scroll naar beneden

De financiële markten richten zich vaak op een bepaald thema en op dit moment is dat inflatie. De rente op staatsobligaties is gestegen (wat betekent dat de koersen zijn gedaald), omdat men verwacht dat een economische opleving de inflatiedruk zal opvoeren. Hoewel de wonden van de COVID-19-pandemie nog diep zijn, hebben veel analisten hun groeiprognoses voor 2021 naar boven bijgesteld vanwege de ruime stimuleringsregelingen en verwachte consumptiegroei.

De kloof tussen landen die hun vaccinatieprogramma's met succes hebben uitgerold en landen die achterop zijn geraakt, wordt steeds groter. De economische activiteit op het vasteland van Europa vertraagt door de stijgende infectiecijfers en de verlenging van de lockdowns. In de VS en het VK daarentegen zouden de dienstensector en de consumentenuitgaven snel moeten herstellen zodra de beperkingen worden opgeheven.

Welkom

Vroeg voorjaar voor sommigen van ons

Een aantal landen herstelt sneller dan andere dankzij snelle vaccinatieprogramma’s

Het is nu ruim een jaar geleden dat de coronapandemie de wereld veranderde op een manier die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Vaccinaties zullen ervoor zorgen dat we onze vrienden en familie binnenkort weer kunnen zien, maar wanneer hangt af van waar we wonen. De Amerikaanse vaccinatiecampagne is een van de beste ter wereld en het Verenigd Koninkrijk heeft ook nog steeds een van de hoogste vaccinatiepercentages. De EU daarentegen was trager met het sluiten van contracten en het goedkeuren van vaccins.

Met die verschillen moeten we rekening houden bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De algemene vooruitzichten voor risicovolle beleggingen zijn positief. De wereldeconomie zou zich verder moeten herstellen naarmate de lockdowns versoepeld worden en de stimuleringsmaatregelen effect beginnen te sorteren. De inflatie zal waarschijnlijk toenemen, zodra de uitgaven voor diensten en restaurants stijgen. Maar het fenomeen zal waarschijnlijk van voorbijgaande aard zijn en op langere termijn geen grote uitdaging voor de markten vormen.

Bill Street
Group Chief Investment Officer

 Voorspellingen

Bron: Quintet forecasts, Bloomberg

Een tijdelijke piek, maar het is onwaarschijnlijk dat de inflatie snel zal oplopen.

Op en neer

Grafiek van de maand

De nominale inflatie (de algemene graadmeter) zal de komende maanden waarschijnlijk toenemen als de lockdowns worden opgeheven en iedereen weer naar de winkel, het restaurant en kantoor kan. Maar de kerninflatie (waarbij volatielere factoren zoals energie en levensmiddelen buiten beschouwing worden gelaten) zou snel weer moeten dalen. In onze prognoses houden wij rekening met de belangrijkste inflatiefactoren, zoals lonen, werkloosheid, inflatieprognoses, stijgende vervoerskosten die doorgerekend worden in prijzen van producenten, wisselkoersen, olieprijzen, de rol van China in de wereldeconomie en seizoensinvloeden.

MEDISCH EU Lockdowns

HANDEL Brexit, Handels-spanningen VS-China

Investeren in herstel

Op het gebied van stimuleringsmaatregelen zijn er ook verschillen te zien. In de VS heeft het Congres het steunpakket van 1.900 miljard dollar van Joe Biden goedgekeurd, dat bedragen tot 1.400 dollar rechtstreeks aan Amerikanen zal uitkeren. Volgens recente berichten is zijn economische team nu bezig met een infrastructuurplan van 3.000 miljard dollar om de klimaatverandering tegen te gaan, de ongelijkheid te verminderen en de economie te versterken. De EU moet haar ‘herstelfonds’ van 750 miljard euro nog in werking stellen.

De waarde van valuta is afhankelijk van veel factoren, en een daarvan is het vertrouwen in de onderliggende economie. Daarom is de Amerikaanse dollar sterker geworden ten opzichte van de euro. We verwachten dat deze trend zal aanhouden. Ook denken we dat de rente op langlopende staatsobligaties verder zal stijgen, maar in een gematigder tempo. De rente op kortlopende obligaties zal minder snel stijgen omdat de centrale banken hebben toegezegd de beleidsrente voorlopig niet te verhogen.

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (19 februari 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.


Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Het beleggingsklimaat vormde dit jaar een uitdaging voor de portefeuillesamenstelling, omdat de verschillende regionale economieën en financiële markten zich in verschillende tempo’s ontwikkelden. We hebben ons geconcentreerd op beleggingen die ondergewaardeerd zijn en de potentie hebben hun achterstand ten opzichte van de rest van de markt in te lopen. Vervolgens blijven we het herstel van die beleggingen goed in de gaten houden.

Begin maart hebben wij onze relatief zware positie in de opkomende markten (OM) ten opzichte van staatsobligaties uit de eurozone afgebouwd. Sinds we die positie hebben ingenomen, zijn OM-aandelen gestegen naar de hoogste niveaus van de afgelopen jaren, maar sinds kort is de vaart er een beetje uit. Aandelen uit de opkomende landen behoren tot de meest volatiele van ons beleggingsuniversum en we zijn tot de conclusie gekomen dat de strategische argumenten om die positie aan te houden niet langer overtuigend waren.

We hebben in veel posities te maken met inflatie, met name bij Amerikaanse inflation-linked staatsobligaties (US TIPS). We blijven de situatie op de voet volgen. Hoewel stijgende obligatierentes sommige delen van de markt onder druk kunnen zetten, blijven de algemene vooruitzichten voor risicovolle beleggingen positief, vanwege de vooruitgang van de vaccinatieprogramma’s – met name in de VS en het VK–, de verwachte consumptiegroei en overheidssteun.

Wij handhaven onze relatief zware positie in aandelen, die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van het economisch herstel en het herstel in de winstgroei, vooral Amerikaanse aandelen. Daarnaast hebben we een zware positie in beleggingen die waarschijnlijk hun achterstand ten opzichte van de rest van de markt zullen inlopen, zoals Britse small-caps en Aziatische high-yield obligaties.

"Biden’s team plant een extra stimuleringspakket van 3 biljoen USD"

De financiële markten richten zich vaak op een bepaald thema en op dit moment is dat inflatie. De rente op staatsobligaties is gestegen (wat betekent dat de koersen zijn gedaald), omdat men verwacht dat een economische opleving de inflatiedruk zal opvoeren. Hoewel de wonden van de COVID-19-pandemie nog diep zijn, hebben veel analisten hun groeiprognoses voor 2021 naar boven bijgesteld vanwege de ruime stimuleringsregelingen en verwachte consumptiegroei.

De kloof tussen landen die hun vaccinatieprogramma's met succes hebben uitgerold en landen die achterop zijn geraakt, wordt steeds groter. De economische activiteit op het vasteland van Europa vertraagt door de stijgende infectiecijfers en de verlenging van de lockdowns. In de VS en het VK daarentegen zouden de dienstensector en de consumentenuitgaven snel moeten herstellen zodra de beperkingen worden opgeheven.

De nominale inflatie (de algemene graadmeter) zal de komende maanden waarschijnlijk toenemen als de lockdowns worden opgeheven en iedereen weer naar de winkel, het restaurant en kantoor kan. Maar de kerninflatie (waarbij volatielere factoren zoals energie en levensmiddelen buiten beschouwing worden gelaten) zou snel weer moeten dalen. In onze prognoses houden wij rekening met de belangrijkste inflatiefactoren, zoals lonen, werkloosheid, inflatieprognoses, stijgende vervoerskosten die doorgerekend worden in prijzen van producenten, wisselkoersen, olieprijzen, de rol van China in de wereldeconomie en seizoensinvloeden.

Het is nu ruim een jaar geleden dat de coronapandemie de wereld veranderde op een manier die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Vaccinaties zullen ervoor zorgen dat we onze vrienden en familie binnenkort weer kunnen zien, maar wanneer hangt af van waar we wonen. De Amerikaanse vaccinatiecampagne is een van de beste ter wereld en het Verenigd Koninkrijk heeft ook nog steeds een van de hoogste vaccinatiepercentages. De EU daarentegen was trager met het sluiten van contracten en het goedkeuren van vaccins.

Met die verschillen moeten we rekening houden bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De algemene vooruitzichten voor risicovolle beleggingen zijn positief. De wereldeconomie zou zich verder moeten herstellen naarmate de lockdowns versoepeld worden en de stimuleringsmaatregelen effect beginnen te sorteren. De inflatie zal waarschijnlijk toenemen, zodra de uitgaven voor diensten en restaurants stijgen. Maar het fenomeen zal waarschijnlijk van voorbijgaande aard zijn en op langere termijn geen grote uitdaging voor de markten vormen.

De wereldeconomie herstelt zich, maar er begint een kloof te ontstaan tussen de regio's die hun vaccinatieprogramma’s goed en minder goed op orde hebben

Verschil in herstel

COUNTERPOINT
APRIL 2021

MACRO
Inflatie en obligatierente

Wij blijven op zoek naar beleggingen waarvan het herstel achterblijft bij de rest van de markt

Inhaal-beweging

Quintet portefeuille

OVERHEID EU
herstelfonds (Q3)

MEDISCH
COVID-19 vaccinatie

MONETAIR BELEID Central banken wereldwijd

OVERHEID
Bidens infrastructuurplan (H2)

MACRO VS/VK
Opengaan economie

Staatsobligaties opkomende markten / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Staatsobligaties van opkomende markten bieden een hogere rente dan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties. Een zwakkere Amerikaanse dollar en stijgende olieprijzen kunnen de risicopremies van OM staatsobligaties doen dalen.

Staatsobligaties VS / Europese staatsobligaties
Wij zetten meer in op Amerikaanse staatsobligaties om te diversifiëren dan op Europese staatsobligaties, vanwege hun hogere rendement tot aan de vervaldatum en hogere kredietwaardigheid.

VS inflation-linked staatsobligaties  (US TIPS) / Europese staatsobligaties
US TIPS zijn aantrekkelijker geprijsd dan Europese staatsobligaties en profiteren van de stijgende inflatieverwachtingen in de VS.

Aandelen VS / Investment-grade bedrijfsobligaties VS
Gezien onze positieve verwachtingen denken wij dat Amerikaanse aandelen het in deze fase van de conjunctuurcyclus beter kunnen doen dan laagrentende Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties

Aandelen opkomende markten / Europese staatsobligaties
Aandelen in de opkomende markten blijven gesteund door de sterke groei in China en andere delen van Azië en laten van alle aandelenregio's momenteel de hoogste groei zien.

Britse small caps / Aandelen wereldwijd
Britse small caps herstelden zich langzamer in 2020 en de koersen zijn aantrekkelijker dan die van aandelen in de rest van de wereld, terwijl de relatief cyclische sectorsamenstelling van het VK gunstig uitpakt in fasen van economisch herstel.

Aziatische high-yield obligaties / Investment-grade bedrijfsobligaties VS
Aziatische high-yield obligaties bieden aanzienlijk hogere rentes dan Amerikaanse bedrijfsobligaties die ruimschoots compensatie bieden voor de wanbetalingsrisico's.

Als we in de portefeuillesamenstelling de ene beleggingscategorie verhogen, moeten we een andere categorie verlagen. Daarom behandelen we onze tactische portefeuillebeslissingen in paren, waarbij we onze relatief grote en relatief kleine posities strategisch tegen elkaar afwegen. De specifieke cijfers in de grafiek gelden voor een evenwichtige EUR-portefeuille en kunnen aan verschillende profielen worden aangepast.

Onze inzichten uitgediept

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint April 2021

Vooruitzichten zijn minder zeker dan vorige maand

Vooruitzichten zijn zekerder dan vorige maand

Hoewel de wereldwijde gezondheidscrisis een groot probleem blijft, zijn de risico's afgenomen, COVID-19-vaccinatieprogramma’s zijn op gang gekomen, overheden komen met steunpakketten, en inflatie en obligatierentes stijgen

Vooruitzichten

Monitor

Dankzij hun succesvolle vaccinatieprogramma’s zijn de VS en het VK waarschijnlijk het eerst aan de beurt voor economisch herstel

Herstel

Beleggingsfocus

Swipe to see the full graph

Bron: Quintet forecasts, Bloomberg

Een tijdelijke piek, maar het is onwaarschijnlijk dat de inflatie snel zal oplopen.

Op en neer

Grafiek van de maand

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Een aantal landen herstelt sneller dan andere dankzij snelle vaccinatieprogramma’s

Vroeg voorjaar voor sommigen van ons

Welkom

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm