Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

MACRO inflatie en obligatierentes (doorgaand)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (doorgaand)

OVERHEID uitgaven VS aan infrastructuur (2e helft '21)

MONETAIR BELEID centrale banken wereldwijd (doorgaand)

OVERHEDEN Europees herstelfonds (Q3)

MACRO heropeningsplannen (doorgaand)

MACRO tekorten in toelevering (doorgaand)

GEOPOLITIEK spanningen VS-China (doorgaand)

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint augustus 2021

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (21 juli 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

0.0
-4.0
0.0
4.0
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N
0.0
-4.0
0.0
4.0
FX
ALTERNATIVES
FIXED INCOME
EQUITIES
N

In de afgelopen periode hebben we geen veranderingen aangebracht in de portefeuillesamenstelling. Die is gericht op sectoren en regio's die het goed zullen doen nu het herstel doorzet.

Gefocust op het herstel

Quintets portefeuille

De financiële markten zijn het grootste deel van dit jaar stabiel geweest dankzij de vaccinatiecampagnes. Maar de opkomst van nieuwe virusvarianten heeft het sentiment veranderd en men begint zich stilletjes zorgen te maken dat we het economisch herstel niet zullen vasthouden. Hoewel de markten volatieler zijn gebleken, hoeven we onze rendementverwachting op de langere termijn niet aan te passen.

Dit klimaat zou in de komende maanden meer rendement moeten opleveren voor aandelen en obligaties. Wat onze tactische portefeuillesamenstelling betreft beleggen we relatief ruim in Amerikaanse aandelen en Britse small caps, in obligaties van opkomende markten en in Aziatische high yield obligaties.

Hoewel economische indicatoren na hun hoge pieken waarschijnlijk zullen stabiliseren, is deze fase van de bedrijfscyclus vaak gunstig voor rendement op risicovolle beleggingen. De bedrijfswinsten laten een gezonde groei zien, en de overheidssteun blijft royaal. De verspreiding van nieuwe Covid-19-varianten zou heropening op plaatselijk niveau tijdelijk kunnen tegenhouden, maar de drempel om nieuwe, strenge lockdowns af te kondigen ligt hoger dan voorheen.

De economische cyclus wijst op expansie, maar er zijn grote verschillen tussen 'vroege herstarters' en 'achterblijvers'. Ook krijgen we af en toe een terugval te verduren.

Door nieuwe varianten komt er nog geen einde aan de pandemie, en het economische herstel zal hier waarschijnlijk af en toe onder leiden

Inspelen op de heropening

COUNTERPOINT AUGUSTUS 2021

Scroll naar beneden

Welkom

Het nieuwe ritme vinden

De pandemie is nog niet voorbij, maar de wereld begint het nieuwe levensritme te ontdekken

Nu we wereldwijd de volgende fase van de pandemie hebben bereikt, nemen de landen die grootschalige vaccinatiecampagnes voeren al een voorsprong op de landen die nog niet zo ver zijn. Nadat vrijwel alle coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk onlangs werden afgeschaft konden feestgangers niet wachten totdat hun favoriete clubs weer opengingen. De rijen waren tientallen meters lang, vol mensen die tot het middernacht sluitingsuur wilden feesten. Het andere uiterste zijn de Olympische Spelen van Tokio dit jaar: daar komen de atleten in actie in lege stadions omdat de overheid alle publiek verboden heeft bij het evenement.

Door nieuwe varianten van Covid-19 is het einde van de pandemie nog niet in zicht, maar we krijgen wel al een idee van de zaken die we meenemen uit deze periode. Een ervan is de enorme vlucht die de digitale transformatie van talloze aspecten in ons leven het afgelopen jaar heeft genomen. Dit thema hebben we onlangs verder uitgediept toen we in gesprek gingen met de leiders van Europa's digitale revolutie. Van muziek tot mode en sociale ondernemingen, technologie wordt hand over hand een onmisbare tool die als basis dient voor veel werkvelden. Lees hier meer.

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Rendement (%)

Source: Quintet, Bloomberg

De langlopende obligatierentes zijn afgevlakt, maar we vermoeden dat er ruimte is voor hernieuwde groei later dit jaar.

De race van de afvlakkende rente

Grafiek van de maand

Doordat de groeiverwachtingen naar boven zijn bijgesteld en de inflatie een piek beleeft, is de rentecurve van Amerikaanse staatsobligaties in het eerste halfjaar hard gestegen. Daarna vlakte de curve af. Markten hebben er meer vertrouwen in dat de inflatiestijging binnen de perken blijft, en de Fed laat doorschemeren dat het de rente sneller dan verwacht zou kunnen verhogen, hoewel die de komende jaren waarschijnlijk onveranderd zal blijven. We zijn ervan overtuigd dat de markten te paniekerig hebben gereageerd en dat de langetermijnrente weer kan oplopen, zeker zodra de Fed aankondigt dat de grootschalige aankoop van activa wordt afgebouwd.

Een groot deel van de ontwikkelde wereld heeft de lockdownmaatregelen bijna helemaal afgeschaft en de economieën groeien. Hoewel de nieuwe varianten van het virus een risico vormen, hebben veel landen al meer dan de helft van hun bevolking gevaccineerd, waardoor de gevolgen beperkt blijven. Met name het aantal ziekenhuisopnames is lager dan bij voorgaande golven. Het aantal nieuwe besmettingen in Azië stijgt, en landen die achterlopen met vaccineren hebben maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan.

Om het beleggingsklimaat in kaart te brengen hebben we de Quintet beleggingscyclus-monitor ontwikkeld, waarmee we de verschillende fasen van de bedrijfscyclus kunnen onderscheiden. Hierin verzamelen we een grote hoeveelheid data en statistieken, van werkloosheids- en woningverkoopcijfers tot consumentenvertrouwen en de rentes op leningen. Ondanks een paar recente dalingen maken we uit de nieuwste cijfers uit ons meetsysteem opnieuw op dat het herstel zich in de beginfase bevindt en dat deze stijgende lijn nog verder kan oplopen. Ook al zullen er ongetwijfeld nog meer dipjes ontstaan door het virus, de langetermijnvooruitzichten blijven positief.

Staatsobligaties opkomende markten / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Staatsobligaties van opkomende markten bieden een hogere rente dan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties. Een zwakkere Amerikaanse dollar en stijgende olieprijzen kunnen de risicopremies van OM staatsobligaties doen dalen.

Staatsobligaties VS / Europese staatsobligaties
Wij zetten meer in op Amerikaanse staatsobligaties om te diversifiëren dan op Europese staatsobligaties, vanwege hun hogere rendement tot aan de vervaldatum en hogere kredietwaardigheid.

Amerikaanse investment grade obligaties / Europese staatsobligaties
Door de stijging van de USD rente zijn US dollarobligaties na valuta-afdekking voor beleggers in euro's voordeliger dan Europese staatsobligaties.

Een tijdelijke opleving
Het is geen verrassing dat de inflatie is opgelopen nu de lockdowns worden afgeschaft en consumenten weer geld gaan uitgeven. Knelpunten in internationale toeleveringsketens hebben ook bijgedragen tot stijgende prijzen, omdat bedrijven de vraag niet aankunnen. Hoewel de nieuwste cijfers iets hoger uitvallen dan verwacht, is er tot nu toe weinig stress geweest op de obligatiemarkten. Beleggers in vastrentende waarden zijn ervan overtuigd dat de piek tijdelijk is en dat de inflatie weer zal dalen.

Zelfs als de snelheid van de economische groei afneemt, zal de afvlakking beperkt blijven doordat centrale banken hun ondersteunende monetaire beleid handhaven en overheden steunmaatregelen blijven aanbieden. De Fed zal naar verwachting aankondigen dat de aankoop van activa later dit jaar wordt afgebouwd, wat de langlopende obligatierentes waarschijnlijk opwaarts stuwt. Maar de hoeveelheid steun zal de komende zomermaanden niet veranderen.


Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (21 juli 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

De financiële markten zijn het grootste deel van dit jaar stabiel geweest dankzij de vaccinatiecampagnes. Maar de opkomst van nieuwe virusvarianten heeft het sentiment veranderd en men begint zich stilletjes zorgen te maken dat we het economisch herstel niet zullen vasthouden. Hoewel de markten volatieler zijn gebleken, hoeven we onze rendementverwachting op de langere termijn niet aan te passen.

Dit klimaat zou in de komende maanden meer rendement moeten opleveren voor aandelen en obligaties. Wat onze tactische portefeuillesamenstelling betreft beleggen we relatief ruim in Amerikaanse aandelen en Britse small caps, in obligaties van opkomende markten en in Aziatische high yield obligaties.

Hoewel economische indicatoren na hun hoge pieken waarschijnlijk zullen stabiliseren, is deze fase van de bedrijfscyclus vaak gunstig voor rendement op risicovolle beleggingen. De bedrijfswinsten laten een gezonde groei zien, en de overheidssteun blijft royaal. De verspreiding van nieuwe Covid-19-varianten zou heropening op plaatselijk niveau tijdelijk kunnen tegenhouden, maar de drempel om nieuwe, strenge lockdowns af te kondigen ligt hoger dan voorheen.

De economische cyclus wijst op expansie, maar er zijn grote verschillen tussen 'vroege herstarters' en 'achterblijvers'. Ook krijgen we af en toe een terugval te verduren.

Een groot deel van de ontwikkelde wereld heeft de lockdownmaatregelen bijna helemaal afgeschaft en de economieën groeien. Hoewel de nieuwe varianten van het virus een risico vormen, hebben veel landen al meer dan de helft van hun bevolking gevaccineerd, waardoor de gevolgen beperkt blijven. Met name het aantal ziekenhuisopnames is lager dan bij voorgaande golven. Het aantal nieuwe besmettingen in Azië stijgt, en landen die achterlopen met vaccineren hebben maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan.

Om het beleggingsklimaat in kaart te brengen hebben we de Quintet beleggingscyclus-monitor ontwikkeld, waarmee we de verschillende fasen van de bedrijfscyclus kunnen onderscheiden. Hierin verzamelen we een grote hoeveelheid data en statistieken, van werkloosheids- en woningverkoopcijfers tot consumentenvertrouwen en de rentes op leningen. Ondanks een paar recente dalingen maken we uit de nieuwste cijfers uit ons meetsysteem opnieuw op dat het herstel zich in de beginfase bevindt en dat deze stijgende lijn nog verder kan oplopen. Ook al zullen er ongetwijfeld nog meer dipjes ontstaan door het virus, de langetermijnvooruitzichten blijven positief.

Doordat de groeiverwachtingen naar boven zijn bijgesteld en de inflatie een piek beleeft, is de rentecurve van Amerikaanse staatsobligaties in het eerste halfjaar hard gestegen. Daarna vlakte de curve af. Markten hebben er meer vertrouwen in dat de inflatiestijging binnen de perken blijft, en de Fed laat doorschemeren dat het de rente sneller dan verwacht zou kunnen verhogen, hoewel die de komende jaren waarschijnlijk onveranderd zal blijven. We zijn ervan overtuigd dat de markten te paniekerig hebben gereageerd en dat de langetermijnrente weer kan oplopen, zeker zodra de Fed aankondigt dat de grootschalige aankoop van activa wordt afgebouwd.

Nu we wereldwijd de volgende fase van de pandemie hebben bereikt, nemen de landen die grootschalige vaccinatiecampagnes voeren al een voorsprong op de landen die nog niet zo ver zijn. Nadat vrijwel alle coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk onlangs werden afgeschaft konden feestgangers niet wachten totdat hun favoriete clubs weer opengingen. De rijen waren tientallen meters lang, vol mensen die tot het middernacht sluitingsuur wilden feesten. Het andere uiterste zijn de Olympische Spelen van Tokio dit jaar: daar komen de atleten in actie in lege stadions omdat de overheid alle publiek verboden heeft bij het evenement.

Door nieuwe varianten van Covid-19 is het einde van de pandemie nog niet in zicht, maar we krijgen wel al een idee van de zaken die we meenemen uit deze periode. Een ervan is de enorme vlucht die de digitale transformatie van talloze aspecten in ons leven het afgelopen jaar heeft genomen. Dit thema hebben we onlangs verder uitgediept toen we in gesprek gingen met de leiders van Europa's digitale revolutie. Van muziek tot mode en sociale ondernemingen, technologie wordt hand over hand een onmisbare tool die als basis dient voor veel werkvelden. Lees hier meer.

Door nieuwe varianten komt er nog geen einde aan de pandemie, en het economische herstel zal hier waarschijnlijk af en toe onder leiden

Inspelen op de heropening

COUNTERPOINT
AUGUSTUS 2021

Aandelen VS / Investment-grade bedrijfsobligaties VS
Gezien onze positieve verwachtingen denken wij dat Amerikaanse aandelen het in deze fase van de conjunctuurcyclus beter kunnen doen dan laagrentende Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties

Britse small caps / Aandelen wereldwijd
Britse small caps herstelden zich langzamer in 2020 en de koersen zijn aantrekkelijker dan die van aandelen in de rest van de wereld, terwijl de relatief cyclische sectorsamenstelling van het VK gunstig uitpakt in fasen van economisch herstel.

Aziatische high-yield obligaties / Investment-grade bedrijfsobligaties VS
Aziatische high-yield obligaties bieden aanzienlijk hogere rentes dan Amerikaanse bedrijfsobligaties die ruimschoots compensatie bieden voor de wanbetalingsrisico's.

Aandelen wereldwijd / Euopese staatsobligaties
Naarmate de bedrijfscyclus vordert blijven aandelen profiteren van ondersteunende factoren, waaronder wereldwijde groei van bedrijfswinsten, marktmomentum, steunpakketten en monetaire maatregelen.

Vooruitzichten zijn minder
zeker dan vorige maand

Vooruitzichten zijn zekerder
dan vorige maand

Hoewel de deltavariant een belangrijk probleem is, blijft men stug doorgaan met vaccineren, gaan samenlevingen open, worden verruimende maatregelen doorgezet, vindt er een tijdelijke inflatiepiek plaats en zien we een daling van obligatierentes.

Aandachts-punten

Vooruitzichten

MACRO
tekorten in toelevering (doorgaand)

GEOPOLITIEK
spanningen VS-China
(doorgaand)

MACRO
inflatie en obligatierentes (doorgaand)

MEDISCH
Covid-19-vaccinaties (doorgaand)

MONETAIR BELEID
centrale banken wereldwijd (doorgaand)

OVERHEID
uitgaven VS aan infrastructuur (2e helft '21)

OVERHEDEN
Europees herstelfonds (Q3)

MACRO
heropeningsplannen

Als we in de portefeuillesamenstelling de ene beleggingscategorie verhogen, moeten we een andere categorie verlagen. Daarom behandelen we onze tactische portefeuillebeslissingen in paren, waarbij we onze relatief grote en relatief kleine posities strategisch tegen elkaar afwegen. De specifieke cijfers in de grafiek gelden voor een evenwichtige EUR-portefeuille en kunnen aan verschillende profielen worden aangepast.

Onze inzichten uitgediept

The asset allocation vector

Click an asset class to show the sub-asset classes

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint augustus 2021

In de afgelopen periode hebben we geen veranderingen aangebracht in de portefeuillesamenstelling. Die is gericht op sectoren en regio's die het goed zullen doen nu het herstel doorzet.

Gefocust op het herstel

Quintets portefeuille

Een terugval is onvermijdelijk, maar zal van tijdelijke aard zijn dankzij de niet-aflatende, wereldwijde strijd tegen de pandemie

Op koers voor herstel

Beleggingsfocus

Swipe to see the full graph

Bronnen: Quintet, Bloomberg.

De langlopende obligatierentes zijn afgevlakt, maar we vermoeden dat er ruimte is voor hernieuwde groei later dit jaar.

De race van de afvlakkende rente

Grafiek van de maand

Bill Street
Group Chief Investment Officer

De pandemie is nog niet voorbij, maar de wereld begint het nieuwe levensritme te ontdekken

Het nieuwe ritme vinden

Welkom

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm