Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

MEDISCH Covid-19-vaccin (actueel)

MONETAIR Centrale banken wereldwijd (actueel)

BEGROTING Bidens eerste begrotingspakket (1e kwartaal)

BEGROTING Herstelfonds EU
(1e kwartaal)

MACRO Inflatie is laag maar neemt toe (actueel)

MEDISCH Lockdowns (actueel)

HANDEL Handelsspanningen VS-China (actueel)

HANDEL Impact Brexit (actueel)

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint Februari 2021

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (21 januari 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021. Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

0.0
-4.0
0.0
4.0
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N

Wij hebben een overwogen belang in beleggingscategorieën die bezig zijn met een inhaalslag nadat ze tijdens de pandemie zijn achtergebleven

Positieve vooruitzichten

Quintet portefeuille

Daarnaast hebben we een overwogen allocatie aan aandelen uit opkomende markten. De samenstelling van de aandelenmarkten in deze regio’s is aantrekkelijk dankzij het relatief grote belang van technologie en het geringe gewicht van sectoren uit de ‘oude economie’. De groeiverwachtingen voor de lange termijn zijn nog steeds hoger dan voor andere markten, terwijl de daling van de winstgroei tot stilstand is gekomen. Aandelen uit opkomende markten beschikken op dit moment over een uitgesproken sterk positief momentum.

Wij hebben onze allocatie aan goud onlangs weer verlaagd van overwogen naar neutraal. Wij achten het onwaarschijnlijk dat de goudprijs na de sterke ontwikkeling van vorig jaar nog veel verder gaat stijgen. Tot slot nemen wij ten behoeve van de diversificatie in onze tactische assetallocatie Amerikaanse overheidsobligaties en inflatie-geïndexeerde overheidsleningen op.

Eind 2020 hebben wij het risico in onze portefeuilles iets verhoogd in verband met onze positievere verwachtingen. Het begin van de vaccinaties tegen Covid-19 en de afnemende politieke onzekerheid omtrent de Amerikaanse verkiezing en de Brexit hebben ons vertrouwen in het herstel verstevigd. Hoewel de lockdowns van deze winter de groei tijdelijk afremmen, blijven wij vanuit tactisch oogpunt meer risico inbouwen.

Nadat risicodragende beleggingen zich over een breed front hebben hersteld van de dieptepunten van 2020, zullen wij ons steeds meer gaan richten op beleggingen die nog steeds op achterstand staan en een inhaalslag kunnen gaan maken. Hieronder vallen onder meer Britse smallcaps. We hebben ook een overwogen belang in de Amerikaanse aandelenmarkt, die aantrekkelijk is vanuit het oogpunt van innovatie en sectorsamenstelling en vanwege de hogere winstgevendheid.

"We hebben onze tactische risicopositie vergroot door smallcaps uit het Verenigd Koninkrijk te overwegen ten opzichte van wereldwijde aandelen"

Wij verwachten dat landen, sectoren en ondernemingen die het meest te lijden hebben gehad van de pandemie het sterkste herstel gaan laten zien

Let op de kloof

COUNTERPOINT FEBRUARI 2021

Scroll naar beneden

Welkom

Hoe we ooit leefden

We zijn begonnen aan de laatste etappe van de pandemie

Nu er effectieve Covid-19-vaccins zijn, kunnen we in ieder geval eindelijk gaan uitkijken naar een terugkeer naar ons leven van voor de gezondheidscrisis. Het is bemoedigend dat Noorwegen als eerste land in Europa inmiddels de meest recente coronarestricties heeft versoepeld. Wij hebben er vertrouwen in dat de vaccinatieprogramma’s in de loop van 2021 een heropening van onze economieën mogelijk gaan maken en dat ons een sterk herstel te wachten staat.

De positievere vooruitzichten beginnen al tot uiting te komen op de financiële markten. Wij passen een strenge op research gebaseerde benadering toe om te bepalen welke regio’s, sectoren en beleggingsstijlen tijdens het herstel de meeste winst kunnen opleveren. Dit zijn de segmenten die het hardst zijn getroffen tijdens de pandemie. Wij hebben in onze portefeuilles nog steeds een overwogen belang in geselecteerde risicodragende beleggingen die het volgens ons dit jaar goed gaan doen.

Een overzicht van al deze thema’s is te vinden in onze Counterpoint 2021.

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Bron: Quintet, Our World in Data

Het eind van de coronavirus-crisis is nu in zicht

De vaccin-motor

Grafiek van de maand

Verschillende landen zijn eind 2020 begonnen met het vaccineren van de meest kwetsbare groepen. Hoewel de programma’s langzaam van de grond komen, neemt het aantal mensen dat is gevaccineerd gestaag toe en in het Verenigd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten wordt het tempo zelfs opgevoerd. Deze trend zou het voor overheden mogelijk moeten maken om de lockdownmaatregelen in het voorjaar te versoepelen, wat vervolgens een impuls zou moeten geven aan de economische groei.

Hoewel veel landen 2021 zijn begonnen met strenge lockdownmaatregelen, is het grote verschil met vorig jaar dat er nu effectieve vaccins zijn waardoor de economie waarschijnlijk dit voorjaar weer open begint te gaan. Verder houden centrale banken de rente op een historisch laag niveau om overheden te helpen hun stimuleringsprogramma’s te financieren. De schulden zullen onvermijdelijk blijven toenemen, maar de rentelasten hiervoor zouden heel laag moeten blijven.

Wij gaan uit van een sterke met tekorten gefinancierde fiscale groei-injectie. Hierdoor zouden de delen van de economie die extra hard zijn getroffen door de pandemie zich krachtiger moeten herstellen wanneer de economie weer aantrekt. Het gaat hierbij om economisch gevoeliger cyclische sectoren, kleinere bedrijven en bepaalde individuele landen. Wij verwachten dat beleggingen in ondernemingen die actief zijn in deze delen van de economie een outperformance gaan leveren doordat het relatieve waarderingskloof wordt gedicht.

In de middenmoot
Aandelen uit het Verenigd Koninkrijk zijn in 2020 bijvoorbeeld achtergebleven bij aandelen in de rest van de wereld, doordat naast de coronapandemie ook de onzekerheid omtrent de Brexit het beleggerssentiment drukte. Kleine Britse ondernemingen bleven tijdens de rally ver achter en gaan volgens ons in de komende maanden een inhaalslag leveren. Ze zijn sterk ondergewaardeerd ten opzichte van de wereldwijde aandelenmarkt en dit biedt volop ruimte voor koersstijgingen.

Het Britse small-cap segment heeft een zwaardere weging dan zijn wereldwijde tegenhangers in sectoren die het meest van het herstel zullen profiteren, zoals de industrie, de consumptiesector en de vastgoedsector. Met name zijn kleine ondernemingen in deze sectoren in het Verenigd Koninkrijk goedkoper dan in andere landen. Waarschijnlijk verloopt het herstel van de pandemie in het Verenigd Koninkrijk volgens hetzelfde patroon als in andere grote economieën. Daardoor kunnen Britse cyclische smallcaps hun achterstand ten opzichte van aandelen elders in de wereld gaan goedmaken. Afnemende onzekerheid over de Brexit nu er een akkoord is met de EU zou ook moeten helpen.

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (21 januari 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021. Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

BEGROTING
Herstelfonds EU
(1e kwartaal)

BEGROTING
Bidens eerste begrotingspakket
(1e kwartaal)

MONETAIR
Centrale banken wereldwijd (actueel)

MEDISCH
Covid-19-vaccin (actueel)

MACRO
Inflatie is laag maar neemt toe (actueel)

HANDEL
Handelsspanningen VS-China
(actueel)

MEDISCH
Lockdowns (actueel)

HANDEL
Impact Brexit (actueel)

Eind 2020 hebben wij het risico in onze portefeuilles iets verhoogd in verband met onze positievere verwachtingen. Het begin van de vaccinaties tegen Covid-19 en de afnemende politieke onzekerheid omtrent de Amerikaanse verkiezing en de Brexit hebben ons vertrouwen in het herstel verstevigd. Hoewel de lockdowns van deze winter de groei tijdelijk afremmen, blijven wij vanuit tactisch oogpunt meer risico inbouwen.

Nadat risicodragende beleggingen zich over een breed front hebben hersteld van de dieptepunten van 2020, zullen wij ons steeds meer gaan richten op beleggingen die nog steeds op achterstand staan en een inhaalslag kunnen gaan maken. Hieronder vallen onder meer Britse smallcaps. We hebben ook een overwogen belang in de Amerikaanse aandelenmarkt, die aantrekkelijk is vanuit het oogpunt van innovatie en sectorsamenstelling en vanwege de hogere winstgevendheid.

"We hebben onze tactische risicopositie vergroot door smallcaps uit het Verenigd Koninkrijk te overwegen ten opzichte van wereldwijde aandelen"

Hoewel veel landen 2021 zijn begonnen met strenge lockdownmaatregelen, is het grote verschil met vorig jaar dat er nu effectieve vaccins zijn waardoor de economie waarschijnlijk dit voorjaar weer open begint te gaan. Verder houden centrale banken de rente op een historisch laag niveau om overheden te helpen hun stimuleringsprogramma’s te financieren. De schulden zullen onvermijdelijk blijven toenemen, maar de rentelasten hiervoor zouden heel laag moeten blijven.

Wij gaan uit van een sterke met tekorten gefinancierde fiscale groei-injectie. Hierdoor zouden de delen van de economie die extra hard zijn getroffen door de pandemie zich krachtiger moeten herstellen wanneer de economie weer aantrekt. Het gaat hierbij om economisch gevoeliger cyclische sectoren, kleinere bedrijven en bepaalde individuele landen. Wij verwachten dat beleggingen in ondernemingen die actief zijn in deze delen van de economie een outperformance gaan leveren doordat het relatieve waarderingskloof wordt gedicht.

Verschillende landen zijn eind 2020 begonnen met het vaccineren van de meest kwetsbare groepen. Hoewel de programma’s langzaam van de grond komen, neemt het aantal mensen dat is gevaccineerd gestaag toe en in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het tempo zelfs opgevoerd. Deze trend zou het voor overheden mogelijk moeten maken om de lockdownmaatregelen in het voorjaar te versoepelen, wat vervolgens een impuls zou moeten geven aan de economische groei.

Nu er effectieve Covid-19-vaccins zijn, kunnen we in ieder geval eindelijk gaan uitkijken naar een terugkeer naar ons leven van voor de gezondheidscrisis. Het is bemoedigend dat Noorwegen als eerste land in Europa inmiddels de meest recente coronarestricties heeft versoepeld. Wij hebben er vertrouwen in dat de vaccinatieprogramma’s in de loop van 2021 een heropening van onze economieën mogelijk gaan maken en dat ons een sterk herstel te wachten staat.

De positievere vooruitzichten beginnen al tot uiting te komen op de financiële markten. Wij passen een strenge op research gebaseerde benadering toe om te bepalen welke regio’s, sectoren en beleggingsstijlen tijdens het herstel de meeste winst kunnen opleveren. Dit zijn de segmenten die het hardst zijn getroffen tijdens de pandemie. Wij hebben in onze portefeuilles nog steeds een overwogen belang in geselecteerde risicodragende beleggingen die het volgens ons dit jaar goed gaan doen.

Een overzicht van al deze thema’s is te vinden in onze Counterpoint 2021.

Wij verwachten dat landen, sectoren en ondernemingen die het meest te lijden hebben gehad van de pandemie het sterkste herstel gaan laten zien

Let op de kloof

COUNTERPOINT 
FEBRUARI 2021

Daarnaast hebben we een overwogen allocatie aan aandelen uit opkomende markten. De samenstelling van de aandelenmarkten in deze regio’s is aantrekkelijk dankzij het relatief grote belang van technologie en het geringe gewicht van sectoren uit de ‘oude economie’. De groeiverwachtingen voor de lange termijn zijn nog steeds hoger dan voor andere markten, terwijl de daling van de winstgroei tot stilstand is gekomen. Aandelen uit opkomende markten beschikken op dit moment over een uitgesproken sterk positief momentum.

Wij hebben onze allocatie aan goud onlangs weer verlaagd van overwogen naar neutraal. Wij achten het onwaarschijnlijk dat de goudprijs na de sterke ontwikkeling van vorig jaar nog veel verder gaat stijgen. Tot slot nemen wij ten behoeve van de diversificatie in onze tactische assetallocatie Amerikaanse overheidsobligaties en inflatie-geïndexeerde overheidsleningen op.

Swipe to see the full graph

Bron: Quintet, Our World in Data

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

De visie op elke beleggingsklasse is samengesteld uit de visies op subklassen. Hoewel wij over het algemeen negatief zijn over vastrentende waarden (-4%), zijn er wel gebieden waar wij kansen zien, zoals high yield-obligaties die luiden in euro’s (+3%).

De specifieke numerieke gewichten die hier worden getoond hebben betrekking op een gespreide portefeuille in euro’s en kunnen worden aangepast voor verschillende profielen.

Hoe moet de vector geïnterpreteerd worden
Een positieve visie betekent dat wij een groter belang dan de benchmarkallocatie aanhouden in een beleggingsklasse of subklasse (overweging). Een negatieve visie betekent dat wij minder aanhouden dan de benchmarkallocatie (onderweging).

Het totaal van de wegingen voor alle beleggingsklassen is nul - als je één categorie ophoogt moet je een andere verlagen. In totaal houden wij ten opzichte van onze gespreide EUR SAA in onze portefeuille 4% minder vastrentende waarden aan en in plaats daarvan 4% meer aandelen.

De tactische assetallocatievector geeft een afspiegeling van het veranderende beleggingsklimaat, doordat deze aangeeft hoe de portefeuille moet worden aangepast ten opzichte van de wegingen in de benchmark volgens de strategische assetallocatie (SAA)

Hoe werkt onze assetallocatievector

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint Februari 2021

Hoewel de wereldwijde gezondheidscrisis nog steeds het belangrijkste onderwerp is, zijn de risico’s afgenomen nu de Amerikaanse verkiezingen en de Brexit achter de rug zijn en een begin is gemaakt met de Covid-19-vaccinaties.

Waar moeten we op letten

Vooruitzichten

Wij hebben een overwogen belang in beleggingscategorieën die bezig zijn met een inhaalslag nadat ze tijdens de pandemie zijn achtergebleven

Positieve vooruit-zichten

Quintet portefeuille

Wij zoeken naar beleggingen die goed zijn gepositioneerd om andere segmenten van de markt te verslaan wanneer de economische groei aantrekt

Een genezings-proces

Beleggingsfocus

Het eind van de coronavirus-crisis is nu in zicht

De vaccin-motor

Grafiek van de maand

Bill Street
Group Chief Investment Officer

We zijn begonnen aan de laatste etappe van de pandemie

Hoe we ooit leefden

Welkom

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm