Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

MACRO inflatie en obligatierentes (doorgaand)

MACRO voorraden aanvullen (nog niet) 

MEDISCH Covid-19-maatregelen

MONETAIR BELEID
centrale banken (doorgaand)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (doorgaand) 

OVERHEDEN uitgaven aan infrastructuur in VS en EU (doorgaand)

MACRO knelpunten en tekorten (doorgaand)

GEOPOLITIEK spanningen VS-China (doorgaand) 

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint februari 2022

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (22 januari 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

0.0
-2.0
0.0
2.0
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N

Ondanks een moeilijk begin van het nieuwe jaar blijven we positief gestemd over de verwachte winst op risicovolle beleggingen in 2022

Stabiliteit

Quintets portefeuille

Aan het begin van het jaar drukte het vooruitzicht van een hogere rente zwaar op de gevoeligste sectoren van de markt, zoals technologieaandelen. Toch geloven we dat deze sector een degelijke winstgroei kan blijven laten zien en daarom blijven we relatief veel beleggen in Amerikaanse aandelen. De aandelenkoersen van techbedrijven hebben zich al aangepast aan de vooruitzichten van een krapper monetair beleid in de VS en alleen onder onvoorziene omstandigheden zou daar nog verandering in kunnen komen.

Vooruitkijkend denken we dat het beleggingsklimaat gunstig zal blijven voor het rendement op risicovolle beleggingen, hoewel we niet verwachten dat die zo hoog zal zijn als in 2021. Aziatische high-yield obligaties staan dit jaar onverminderd onder druk omdat beleggers vrezen voor escalatie van de Chinese vastgoedcrisis. Tegelijkertijd lijken de waarderingen nog steeds aantrekkelijk, en de Chinese overheid begint zich soepeler op te stellen tegenover de sector. Ook hierin blijven we relatief veel beleggen.

We hebben al een beeld gekregen van de uitdagingen die we in 2022 zullen tegenkomen nadat de staatsobligatierentes in de eerste weken van het nieuwe jaar flink stegen, waardoor er een neerwaartse druk ontstond op technologieaandelen en andere sectoren van de markt

Nu huishoudens en bedrijven het geld blijven uitgeven dat ze tijdens de pandemie hebben opgepot, zal de economische cyclus waarschijnlijk normaliseren en stabiel, maar langzamer groeien

Op naar het nieuwe normaal

COUNTERPOINT FEBRUARI 2022

Scroll naar beneden

Welkom

Houd de blik gericht op de lange termijn

Het is lastig om de kalmte te bewaren als er hobbels in de weg zijn, maar we hebben er vertrouwen in dat de rust op de markten in de komende maanden terugkeert.

Al sinds het begin van het jaar zijn de aandelenmarkten volatiel. Tegen de verwachting in bleef de inflatie hoog en beleggers worden onrustig nu het ernaar uitziet dat centrale banken de rente eerder gaan verhogen dan gepland om de prijsstijgingen af te remmen. Markten maken zich bovendien zorgen over de snelle verspreiding van de omikronvariant. Het is de vraag of de mobiliteit opnieuw beperkt zal worden, wat een belemmering kan vormen voor de economische activiteit.

Als langetermijnbeleggers richten we onze portefeuilles zodanig in dat ze bestand zijn tegen stijgende rente en hoge inflatie. We zijn bijvoorbeeld gepositioneerd voor stijgende rente, bezitten goud als strategische afdekking, en onze blootstelling aan aandelen is gericht op bedrijven die winstgevend kunnen blijven doordat ze prijsverhogingen op hun klanten kunnen afwentelen. De rook van de pandemie is nog niet opgetrokken, maar we hebben er vertrouwen in dat steeds meer problemen - zoals de verstoringen in de toeleveringsketens - in het komende jaar zullen worden opgelost nu de wereld terugkeert naar het nieuwe normaal.

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Bronnen: Quintet, Bloomberg

De rente op Amerikaanse staatsobligaties is al aan het stijgen, vooruitlopend op de verkrapping van het monetaire beleid

De race is begonnen

Grafiek van de maand

Aan het begin van dit jaar steeg de verkoop van staatsobligaties scherp (waardoor ook de rentes stegen). Dit gebeurde met name in de VS omdat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) tijdens de decembervergadering had gesproken over het afbouwen van de balansomvang kort na de eerste renteverhoging. De markten verwachten nu dat deze renteverhoging plaatsvindt in maart in plaats van april. Nu de inflatie nog steeds hoog is en de arbeidsmarkt aan het verkrappen is, kan de Fed overwegen om eerder in actie te komen dan verwacht, hoewel omikron nog roet in het eten kan gooien. Maar om de situatie in het juiste perspectief te zetten: de obligatierentes blijven laag en zijn pas net weer terug op het niveau van voor de pandemie.

We verwachten dat de wereldeconomie in de loop van 2022 verder zal normaliseren. De groeisnelheid is zijn hoogtepunt in deze cyclus waarschijnlijk al voorbij en zou nu stabiel moeten blijven. Al hebben huishoudens en bedrijven inmiddels minder spaargeld, het is nog steeds genoeg om het herstel aan te jagen. De inflatie blijft onverminderd hoog, maar zal in de komende maanden toch zijn piek bereiken. Knelpunten in en verstoringen van de toeleveringsketens worden opgelost en we zien tekenen dat de stijgende energieprijzen mogelijk weer inzakken.

Centrale banken staan onder druk om hun monetaire beleid te verkrappen zodat de inflatie daalt naar hun doelpercentage van 2%. Tegelijkertijd moeten ze ervoor waken dat ze niet te vroeg of te hard op de rem trappen. De Bank of England heeft de rente al verhoogd en alle ogen zijn nu gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die heeft aangekondigd binnenkort de omvang van zijn balans af te bouwen. Bovendien verwachten we drie of vier renteverhogingen vóór het einde van 2022.

MACRO
inflatie en obligatierentes (doorgaand)

Verschillende richtingen
Europa ligt iets achter op het VK en de VS, en het is niet waarschijnlijk dat de ECB dit jaar zal stoppen met de aankoop van obligaties of de rente zal verhogen. Intussen is China bezig zich los te maken van de rest van de wereld. De economie is teruggeschakeld naar een langzamer groeitempo en de Chinese centrale bank zal de rente blijven verlagen en een verruimend monetair beleid blijven voeren. In combinatie met de grote schuldenlast in de vastgoedsector vormt het strenge beleid om Covid-19 in China volledig uit te roeien een risico voor de economische activiteit.

Hoewel de omikronvariant zich snel verspreidt, lijken de gevolgen enorm mee te vallen. Wie besmet is, heeft mildere klachten, en het aantal mensen dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis ligt een stuk lager - grotendeels dankzij de gestegen vaccinatiegraad. Afgezien van regionale verschillen wordt de mobiliteit - tot nu toe, tenminste - minder strikt ingeperkt dan tijdens eerdere virusgolven. Geopolitieke risico's zijn onder meer de spanningen tussen de VS en zowel China als Rusland, en de onzekerheid die de Amerikaanse midtermverkiezingen met zich meebrengen. Toch blijven deze risico's op dit moment redelijk binnen de perken.

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (22 januari 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Aan het begin van het jaar drukte het vooruitzicht van een hogere rente zwaar op de gevoeligste sectoren van de markt, zoals technologieaandelen. Toch geloven we dat deze sector een degelijke winstgroei kan blijven laten zien en daarom blijven we relatief veel beleggen in Amerikaanse aandelen. De aandelenkoersen van techbedrijven hebben zich al aangepast aan de vooruitzichten van een krapper monetair beleid in de VS en alleen onder onvoorziene omstandigheden zou daar nog verandering in kunnen komen.

Vooruitkijkend denken we dat het beleggingsklimaat gunstig zal blijven voor het rendement op risicovolle beleggingen, hoewel we niet verwachten dat die zo hoog zal zijn als in 2021. Aziatische high-yield obligaties staan dit jaar onverminderd onder druk omdat beleggers vrezen voor escalatie van de Chinese vastgoedcrisis. Tegelijkertijd lijken de waarderingen nog steeds aantrekkelijk, en de Chinese overheid begint zich soepeler op te stellen tegenover de sector. Ook hierin blijven we relatief veel beleggen.

We hebben al een beeld gekregen van de uitdagingen die we in 2022 zullen tegenkomen nadat de staatsobligatierentes in de eerste weken van het nieuwe jaar flink stegen, waardoor er een neerwaartse druk ontstond op technologieaandelen en andere sectoren van de markt

We verwachten dat de wereldeconomie in de loop van 2022 verder zal normaliseren. De groeisnelheid is zijn hoogtepunt in deze cyclus waarschijnlijk al voorbij en zou nu stabiel moeten blijven. Al hebben huishoudens en bedrijven inmiddels minder spaargeld, het is nog steeds genoeg om het herstel aan te jagen. De inflatie blijft onverminderd hoog, maar zal in de komende maanden toch zijn piek bereiken. Knelpunten in en verstoringen van de toeleveringsketens worden opgelost en we zien tekenen dat de stijgende energieprijzen mogelijk weer inzakken.

Centrale banken staan onder druk om hun monetaire beleid te verkrappen zodat de inflatie daalt naar hun doelpercentage van 2%. Tegelijkertijd moeten ze ervoor waken dat ze niet te vroeg of te hard op de rem trappen. De Bank of England heeft de rente al verhoogd en alle ogen zijn nu gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die heeft aangekondigd binnenkort de omvang van zijn balans af te bouwen. Bovendien verwachten we drie of vier renteverhogingen vóór het einde van 2022.

Aan het begin van dit jaar steeg de verkoop van staatsobligaties scherp (waardoor ook de rentes stegen). Dit gebeurde met name in de VS omdat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) tijdens de decembervergadering had gesproken over het afbouwen van de balansomvang kort na de eerste renteverhoging. De markten verwachten nu dat deze renteverhoging plaatsvindt in maart in plaats van april. Nu de inflatie nog steeds hoog is en de arbeidsmarkt aan het verkrappen is, kan de Fed overwegen om eerder in actie te komen dan verwacht, hoewel omikron nog roet in het eten kan gooien. Maar om de situatie in het juiste perspectief te zetten: de obligatierentes blijven laag en zijn pas net weer terug op het niveau van voor de pandemie.

Al sinds het begin van het jaar zijn de aandelenmarkten volatiel. Tegen de verwachting in bleef de inflatie hoog en beleggers worden onrustig nu het ernaar uitziet dat centrale banken de rente eerder gaan verhogen dan gepland om de prijsstijgingen af te remmen. Markten maken zich bovendien zorgen over de snelle verspreiding van de omikronvariant. Het is de vraag of de mobiliteit opnieuw beperkt zal worden, wat een belemmering kan vormen voor de economische activiteit.

Als langetermijnbeleggers richten we onze portefeuilles zodanig in dat ze bestand zijn tegen stijgende rente en hoge inflatie. We zijn bijvoorbeeld gepositioneerd voor stijgende rente, bezitten goud als strategische afdekking, en onze blootstelling aan aandelen is gericht op bedrijven die winstgevend kunnen blijven doordat ze prijsverhogingen op hun klanten kunnen afwentelen. De rook van de pandemie is nog niet opgetrokken, maar we hebben er vertrouwen in dat steeds meer problemen - zoals de verstoringen in de toeleveringsketens - in het komende jaar zullen worden opgelost nu de wereld terugkeert naar het nieuwe normaal.

Nu huishoudens en bedrijven het geld blijven uitgeven dat ze tijdens de pandemie hebben opgepot, zal de economische cyclus waarschijnlijk normaliseren en stabiel, maar langzamer groeien

Op naar het nieuwe normaal

COUNTERPOINT FEBRUARI 2022

MACRO voorraden aanvullen (nog niet) 

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint februari 2022

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Staatsobligaties opkomende markten / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Staatsobligaties van opkomende markten bieden een hogere rente dan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties. Terwijl de risicopremies over het algemeen binnen de perken blijven, zijn de rente-inkomsten aantrekkelijk. Langzaam stijgende Amerikaanse rentes zullen uiteindelijk van grotere invloed zijn op Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties, vanwege hun langere looptijd en lagere risicopremies.

Amerikaanse staatsobligaties / Eurozone staatsobligaties
We vinden Amerikaanse staatsobligaties aantrekkelijker als diversifiërende belegging dan Europese staatsobligaties vanwege hun hogere effectieve rendement en hun hogere kredietwaardigheid.

Amerikaanse investment grade obligaties / Eurozone staatsobligaties
Door de stijging van de USD-rente zijn US dollarobligaties na valuta-afdekking voor beleggers in euro's voordeliger dan Europese staatsobligaties.

Amerikaanse aandelen / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Gezien onze positieve verwachtingen denken wij dat Amerikaanse aandelen het in deze fase van de bedrijfscyclus beter kunnen doen dan laagrentende Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties.

Aziatische high-yield obligaties / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Aziatische high-yield obligaties bieden aanzienlijk hogere rentes dan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties, en bieden ruimschoots compensatie voor de risico’s op wanbetalingen.

MACRO 
knelpunten en tekorten (doorgaand)

GEOPOLITIEK 
spanningen VS-China (doorgaand) 

MEDISCH Covid-19-maatregelen

MONETAIR BELEID
centrale banken (doorgaand)

OVERHEDEN uitgaven aan infrastructuur in VS en EU (doorgaand)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (doorgaand) 

Als we in de portefeuillesamenstelling de ene beleggingscategorie verhogen, moeten we een andere categorie verlagen. Daarom behandelen we onze tactische portefeuillebeslissingen in paren, waarbij we onze relatief grote en relatief kleine posities strategisch tegen elkaar afwegen. De specifieke cijfers in de grafiek gelden voor een evenwichtige EUR-portefeuille en kunnen aan verschillende profielen worden aangepast.

Onze inzichten uitgediept

Hoewel de omikronvariant een nieuw neerwaarts risico vormt, blijven vaccinatieprogramma's doorgaan, en worden er nieuwe opgestart. Intussen blijft de inflatie hoog en beginnen obligatierentes te stijgen doordat de centrale banken hun beleid bijstellen 

Aandachts-punten

Vooruitzichten

Ondanks een moeilijk begin van het nieuwe jaar blijven we positief gestemd over de verwachte winst op risicovolle beleggingen in 2022

Stabiliteit

Quintets portefeuille

De groeisnelheid van de economieën wereldwijd en het monetaire beleid van hun centrale banken beginnen uiteen te lopen

Het hoogtepunt voorbij

Beleggingsfocus

swipe om de volledige grafiek te zien

Bronnen: Quintet, Bloomberg

De rente op Amerikaanse staatsobligaties is al aan het stijgen, vooruitlopend op de verkrapping van het monetaire beleid

De race is begonnen

Grafiek van de maand

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Het is lastig om de kalmte te bewaren als er hobbels in de weg zijn, maar we hebben er vertrouwen in dat de rust op de markten in de komende maanden terugkeert.

Houd de blik gericht op de lange termijn

Welkom

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm