Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

MACRO inflatie en obligatierentes (doorgaand)

MACRO voorraden aanvullen (nog niet) 

MEDISCH Covid-19-maatregelen

MONETAIR BELEID
Fed bouwt aankoop-programma af (doorgaand)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (doorgaand) 

OVERHEDEN uitgaven aan infrastructuur in VS en EU (doorgaand)

MACRO knelpunten en stijging energieprijzen (doorgaand) 

GEOPOLITIEK spanningen VS-China (doorgaand) 

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint januari 2022

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (22 december 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

0.0
-2.0
0.0
2.0
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N

De omikronvariant heeft markten uit het lood geslagen, maar zal de algemene groeitrend niet verstoren 

Krakend ijs breekt niet 

Quintets portefeuille

De economie en de bedrijfswinsten zijn in hun groei hun hoogtepunt voorbij, maar we denken dat de bedrijfscyclus nog lang niet ten einde is. Naarmate deze vordert, zullen rendementen op risicovolle beleggingen na de recordhoogten van 2021 waarschijnlijk terugkeren naar hun normale niveau. Toch is er nog meer dan genoeg ruimte voor aandelen en bedrijfsobligaties om beter te presteren dan laagrentende staatsobligaties. 

We behouden onze gematigd op risico gerichte tactische portefeuillesamenstellingen. De regio met het beste momentum en de aantrekkelijkste mix van sectoren vinden we nog steeds in Amerikaanse aandelen. Staatobligaties van opkomende markten bieden een degelijke rentevergoeding, en Aziatische high-yield obligaties zouden moeten kunnen profiteren van lagere risicopremies. 

De Quintet beleggingscyclus-monitor laat zien dat de winstmarges van bedrijven hoog blijven en dat de arbeidsmarkt groei vertoont in de volle breedte 

Het economische herstel nadert het middelpunt van de cyclus, wat meestal een gunstig klimaat creëert voor rendement op beleggingen 

Het herstel, meer in balans

COUNTERPOINT JANUARI 2022

Scroll naar beneden

Welkom

Het hoogtepunt voorbij

Nieuwe virusvarianten zijn heel vervelend, maar zullen het economisch herstel niet lang hinderen

De pandemie heeft ons dagelijks ritme verstoord en ons besef van tijd veranderd. Net nu we een beetje gewend waren aan nieuwe patronen, dreigt de omikronvariant nieuwe beperkingen te vereisen van het sociale leven en internationaal reisverkeer. Kerstvieringen zijn afgeslankt of afgezegd en beleggers beginnen zich zorgen te maken over de kortetermijnvooruitzichten voor de economie en de financiële markten. 

We denken dat deze nieuwe virusvariant het herstel niet lang uit koers zal brengen. Het lijkt erop dat veel van de macro-economische aandrijvers uit de afgelopen jaren voorbij hun hoogtepunt zullen raken in de komende 12 maanden: van economische groei en inflatie tot stimuleringsmaatregelen en nadelige effecten van de Covid-golven. We beschouwen dit proces als de gevorderde fase van de cyclus. U kunt meer lezen over onze vooruitzichten voor het komende jaar in onze digitale Counterpoint 2022. 

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Bronnen: Quintet, US Census Bureau

Nu bedrijven hun voorraden beginnen aan te vullen zou de inflatie moeten afnemen

Reserves aanvullen 

Grafiek van de maand

We hebben om verschillende redenen te maken met hoge inflatie, en de belangrijkste oorzaak lijkt het spanningsveld te zijn tussen de grote vraag en het beperkte aanbod. Om het moment te bepalen dat de inflatie zal gaan afnemen, houden we zicht op voorraden en verkoopcijfers. De verhouding tussen deze twee maatstaven trok volledig scheef toen de verkopen tijdens de eerste lockdown instortten en het laagste punt in de afgelopen 10 jaar bereikten. Nu fabrieken hun productie opschroeven en knelpunten in de toeleveringsketens worden opgeheven, verwachten we dat het herstel van de voorraden de economische activiteit in 2022 zal ondersteunen en voor neerwaartse druk op de inflatie zal zorgen. 

Nieuwe coronamaatregelen in Duitsland, Nederland en Oostenrijk remmen de groei in Europa af, maar de gevolgen zijn tot nu toe niet ernstig. De omikronvariant is niet alleen een nieuw risico in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, waar de besmettingen met de deltavariant sinds kort ook weer snel oplopen. Het goede nieuws is dat deze nieuwe virusvarianten weliswaar besmettelijker, maar minder dodelijk zijn. De wereldwijde vaccinatiegraad en het vermogen van de economie om zich aan te passen zijn ook van positieve invloed. 

In onze visie stevenen we af op de fase die zich halverwege de cyclus bevindt. Hoewel de groeisnelheid iets zal afnemen, verwachten we dat die gedurende 2022 relatief stabiel zal blijven omdat verstoorde wereldwijde handelsroutes weer worden hersteld na de gekelderde vraag tijdens de lockdowns. In het afgelopen jaar is de inflatie continu hoog geweest, maar we blijven erop vertrouwen dat dit geen zichzelf versterkende spiraal is en dat de inflatie dus begin volgend jaar zal afnemen. 

MACRO
inflatie en obligatierentes (doorgaand)

De economie en de bedrijfswinsten zijn in hun groei hun hoogtepunt voorbij, maar we denken dat de bedrijfscyclus nog lang niet ten einde is. Naarmate deze vordert, zullen rendementen op risicovolle beleggingen na de recordhoogten van 2021 waarschijnlijk terugkeren naar hun normale niveau. Toch is er nog meer dan genoeg ruimte voor aandelen en bedrijfsobligaties om beter te presteren dan laagrentende staatsobligaties. 

We behouden onze gematigd op risico gerichte tactische portefeuillesamenstellingen. De regio met het beste momentum en de aantrekkelijkste mix van sectoren vinden we nog steeds in Amerikaanse aandelen. Staatobligaties van opkomende markten bieden een degelijke rentevergoeding, en Aziatische high-yield obligaties zouden moeten kunnen profiteren van lagere risicopremies. 

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (22 december 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Beleidsspagaat
De combinatie van de hoge inflatie en de omikronvariant maakt het erg moeilijk voor de centrale banken. De Amerikaanse Federal Reserve heeft versnelde afbouw van zijn steunmaatregelen aangekondigd en zou de rente verder kunnen ophogen dan verwacht. Ook ziet het ernaar uit dat de Bank of England zijn monetair beleid in de komende maanden gaat verkrappen. Intussen heeft de ECB besloten eind maart te stoppen met zijn pandemieprogramma en zijn 'reguliere' obligatieaankoopprogramma uit te breiden om dit deels te compenseren. 

Na de achtbaan van de afgelopen 12 maanden lijkt het voor de markten weer een enerverend nieuw jaar te worden. De inflatie zal de krantenkoppen ongetwijfeld beheersen, en ook geopolitieke spanningen zouden periodes van volatiliteit kunnen veroorzaken. Sommige structurele trends zullen zich sterker wortelen, samen met nieuwe trends die een impuls hebben gekregen dankzij de pandemie: van de overlap tussen infrastructuurprojecten en duurzaamheid onder de gezamenlijke noemer van build back better tot doorlopende innovatie in allerlei industriële sectoren. 


De Quintet beleggingscyclus-monitor laat zien dat de winstmarges van bedrijven hoog blijven en dat de arbeidsmarkt groei vertoont in de volle breedte 

Nieuwe coronamaatregelen in Duitsland, Nederland en Oostenrijk remmen de groei in Europa af, maar de gevolgen zijn tot nu toe niet ernstig. De omikronvariant is niet alleen een nieuw risico in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, waar de besmettingen met de deltavariant sinds kort ook weer snel oplopen. Het goede nieuws is dat deze nieuwe virusvarianten weliswaar besmettelijker, maar minder dodelijk zijn. De wereldwijde vaccinatiegraad en het vermogen van de economie om zich aan te passen zijn ook van positieve invloed. 

In onze visie stevenen we af op de fase die zich halverwege de cyclus bevindt. Hoewel de groeisnelheid iets zal afnemen, verwachten we dat die gedurende 2022 relatief stabiel zal blijven omdat verstoorde wereldwijde handelsroutes weer worden hersteld na de gekelderde vraag tijdens de lockdowns. In het afgelopen jaar is de inflatie continu hoog geweest, maar we blijven erop vertrouwen dat dit geen zichzelf versterkende spiraal is en dat de inflatie dus begin volgend jaar zal afnemen. 

We hebben om verschillende redenen te maken met hoge inflatie, en de belangrijkste oorzaak lijkt het spanningsveld te zijn tussen de grote vraag en het beperkte aanbod. Om het moment te bepalen dat de inflatie zal gaan afnemen, houden we zicht op voorraden en verkoopcijfers. De verhouding tussen deze twee maatstaven trok volledig scheef toen de verkopen tijdens de eerste lockdown instortten en het laagste punt in de afgelopen 10 jaar bereikten. Nu fabrieken hun productie opschroeven en knelpunten in de toeleveringsketens worden opgeheven, verwachten we dat het herstel van de voorraden de economische activiteit in 2022 zal ondersteunen en voor neerwaartse druk op de inflatie zal zorgen. 

De pandemie heeft ons dagelijks ritme verstoord en ons besef van tijd veranderd. Net nu we een beetje gewend waren aan nieuwe patronen, dreigt de omikronvariant nieuwe beperkingen te vereisen van het sociale leven en internationaal reisverkeer. Kerstvieringen zijn afgeslankt of afgezegd en beleggers beginnen zich zorgen te maken over de kortetermijnvooruitzichten voor de economie en de financiële markten. 

We denken dat deze nieuwe virusvariant het herstel niet lang uit koers zal brengen. Het lijkt erop dat veel van de macro-economische aandrijvers uit de afgelopen jaren voorbij hun hoogtepunt zullen raken in de komende 12 maanden: van economische groei en inflatie tot stimuleringsmaatregelen en nadelige effecten van de Covid-golven. We beschouwen dit proces als de gevorderde fase van de cyclus. U kunt meer lezen over onze vooruitzichten voor het komende jaar in onze digitale Counterpoint 2022. 

Het economische herstel nadert het middelpunt van de cyclus, wat meestal een gunstig klimaat creëert voor rendement op beleggingen 

Het herstel, meer in balans

COUNTERPOINT JANUARI 2022

MACRO voorraden aanvullen (nog niet) 

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Staatsobligaties opkomende markten / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Staatsobligaties van opkomende markten bieden een hogere rente dan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties. Terwijl de risicopremies over het algemeen binnen de perken blijven, zijn de rente-inkomsten aantrekkelijk. Langzaam stijgende Amerikaanse rentes zullen uiteindelijk van grotere invloed zijn op Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties, vanwege hun langere looptijd en lagere risicopremies.

Amerikaanse staatsobligaties / Eurozone staatsobligaties
We vinden Amerikaanse staatsobligaties aantrekkelijker als diversifiërende belegging dan Europese staatsobligaties vanwege hun hogere effectieve rendement en hun hogere kredietwaardigheid.

Amerikaanse investment grade obligaties / Eurozone staatsobligaties
Door de stijging van de USD-rente zijn US dollarobligaties na valuta-afdekking voor beleggers in euro's voordeliger dan Europese staatsobligaties.

Amerikaanse aandelen / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Gezien onze positieve verwachtingen denken wij dat Amerikaanse aandelen het in deze fase van de bedrijfscyclus beter kunnen doen dan laagrentende Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties.

Aziatische high-yield obligaties / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Aziatische high-yield obligaties bieden aanzienlijk hogere rentes dan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties, en bieden ruimschoots compensatie voor de risico’s op wanbetalingen.

MACRO knelpunten en stijging energieprijzen (doorgaand) 

GEOPOLITIEK spanningen VS-China (doorgaand) 

GEOPOLITIEK
spanningen VS-China (doorgaand)

MEDISCH Covid-19-maatregelen

MONETAIR BELEID
Fed bouwt aankoop-programma af (doorgaand)

OVERHEDEN uitgaven aan infrastructuur in VS en EU (doorgaand)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (doorgaand) 

Als we in de portefeuillesamenstelling de ene beleggingscategorie verhogen, moeten we een andere categorie verlagen. Daarom behandelen we onze tactische portefeuillebeslissingen in paren, waarbij we onze relatief grote en relatief kleine posities strategisch tegen elkaar afwegen. De specifieke cijfers in de grafiek gelden voor een evenwichtige EUR-portefeuille en kunnen aan verschillende profielen worden aangepast.

Onze inzichten uitgediept

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint januari 2022

Hoewel de omikronvariant een nieuw neerwaarts risico vormt, blijven vaccinatieprogramma's doorgaan, en worden er nieuwe opgestart. Intussen blijft de inflatie hoog en beginnen obligatierentes te stijgen doordat de centrale banken hun beleid bijstellen 

Aandachts-punten

Vooruitzichten

De omikronvariant heeft markten uit het lood geslagen, maar zal de algemene groeitrend niet verstoren 

Krakend ijs breekt niet 

Quintets portefeuille

Het economische herstel bereikt een gevorderd stadium, maar de groei, die nog redelijk is, zal het rendement op beleggingen in 2022 waarschijnlijk ondersteunen 

Halverwege de cyclus

Beleggingsfocus

swipe om de volledige grafiek te zien

Bronnen: Quintet, US Census Bureau

Nu bedrijven hun voorraden beginnen aan te vullen zou de inflatie moeten afnemen

Reserves aanvullen 

Grafiek van de maand

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Nieuwe virusvarianten zijn heel vervelend, maar zullen het economisch herstel niet lang hinderen

Het hoogtepunt voorbij

Welkom

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm