Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Hoewel het economische groeitempo vertraagt, hoeven we volgens ons niet bang te zijn voor een krimp op korte termijn

Later in de cyclus, maar niet zo laat

COUNTERPOINT JUNI 2022

Bron: Eigen research, Refinitiv.
Opmerking: in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement.

Scroll naar beneden

Welkom

Wanneer het allemaal niet meer zo makkelijk gaat

Het is belangrijk dat we ons blijven richten op de lange termijn en ons niet laten meeslepen door het nieuws door portefeuilles met afgemeten stapjes aan te passen aan de veranderende situatie

Beleggen is momenteel niet eenvoudig nu er zoveel gebeurt in de wereld. De inflatie is op dit moment nog steeds behoorlijk hoog - al verwachten we wel dat de top, afhankelijk van de regio, later dit jaar of begin volgend jaar wordt bereikt - en centrale banken verhogen hun rentetarieven in een poging de inflatiecijfers naar beneden te krijgen, zonder de economische groei te belemmeren. De onzekerheid heeft veel beleggers ongerust gemaakt en de omstandigheden op de financiële markten blijven over het geheel genomen vrij volatiel. Vooral de technologieaandelen die het tijdens de covid-lockdowns zo goed hebben gedaan, hebben het zwaar te verduren gehad.

Toch leert de geschiedenis ons dat beleggers worden beloond door geduld en toewijding. Daarom blijven wij ons richten op de langetermijnthema’s die volgens ons gaan zorgen voor ontwrichting binnen ondernemingen, sectoren en de economie meer in het algemeen, zoals de transitie naar duurzame en betrouwbare energiebronnen, cybersecurity, robotica en automatisering. Maar daarnaast staan we ook klaar om onze meer op de korte termijn gerichte strategieën bij te stellen als ontwikkelingen op macro- of microniveau dit wenselijk maken. U kunt meer lezen over deze beleggingskansen wanneer wij binnenkort onze vooruitzichten voor het komende halfjaar publiceren.

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Groeiaandelen hebben last van de hogere rente, maar de fundamentele vooruitzichten voor de lange termijn blijven positief

Wanneer de obligatierente stijgt

Grafiek van de maand

Covid-19, de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China jagen de inflatie op. Centrale banken hebben - in een verschillend tempo - een begin gemaakt met verkrapping. De obligatierentes zijn gestegen en groeiaandelen blijven achter bij waarde-aandelen. Omdat de verwachte kasstroom van groeiaandelen tot verder in de toekomst doorloopt, hebben veranderingen in de lange rente (hoger) gevolgen voor de contante waarde van die kasstromen (lager). Wij verwachten dat de rente tijdens de huidige cyclus een piek bereikt op een lager niveau dan in de markt wordt verwacht. Samen met onze positieve langetermijnverwachtingen voor innovatie en technologie, kan dit nieuwe rugwind opleveren voor groeiaandelen.

De conjunctuur vertoont nog steeds een opgaande lijn, maar bevindt zich nu wel in een meer volgroeide fase, doordat het tempo van de economische groei en de bedrijfswinsten al over de top heen is. Groeifases (met een goede bedrijvigheid en een positief momentum) worden afgewisseld met laat-cyclische fases (een goede bedrijvigheid maar negatief momentum). Deze omstandigheden zijn kenmerkend voor eerdere cyclussen en worden meestal gevolgd door een duidelijker laatcyclische periode.

Het is volgens ons onwaarschijnlijk dat er in de komende 12 maanden een recessie ontstaat in de VS. Mocht dit onverwacht of op een later moment toch gebeuren, dan zal zo'n recessie waarschijnlijk beperkt zijn, want er zijn weinig tekenen van de onevenwichtigheden die meestal zichtbaar zijn bij een sterke krimp. De kans op een recessie is groter in het eurogebied, als gevolg van het conflict in Oekraïne, terwijl het Verenigd Koninkrijk er ergens tussenin zit. De Chinese economie zou zich moeten gaan herstellen zodra de lockdowns afnemen en stimuleringsmaatregelen effect beginnen te krijgen.

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal iets gekrompen, vooral als gevolg van een sterke invoer en voorraadafbouw, wat wijst op een solide ontwikkeling van de bestedingen. De economie zou zich in het tweede kwartaal moeten herstellen

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

0.0
-2.0
0.0
2.0
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N

De vooruitzichten voor het rendement op risicovolle beleggingen blijven positief, ondanks de aanhoudend volatiele marktomstandigheden

Pas op de plaats

Quintets portefeuille

Wij passen onze assetallocatie deze maand niet aan onze algehele risico-opstelling aan. Hoewel de marktomstandigheden aan verandering onderhevig zijn, verwachten we nog steeds dat aandelen een beter rendement zullen leveren ten opzichte van vastrentende waarden en dat aandelen uit opkomende markten de hoogste rendementen kunnen opleveren.

We zijn ook positief over Amerikaanse aandelen. In deze markt zijn kwalitatief hoogwaardige ondernemingen te vinden die zich kenmerken door een sterke winstontwikkeling en die minder gevoelig zijn voor geopolitieke risico’s. Aandelen uit opkomende markten zijn aantrekkelijk gewaardeerd en kunnen een positief effect ondervinden van beleidsacties.

Binnen het vastrentende segment is de meeste waarde volgens ons te vinden in Aziatische high-yield obligaties, mede dankzij Chinese beleidsversoepeling. Volgens onze analyses bieden staatsobligaties uit opkomende markten een aantrekkelijke waardering en inkomsten.

MACRO inflatie en obligatierente (actueel)

MONETAIR BELEID
centrale banken 
(actueel)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (actueel)

BUDGETTAIR stimulus in VS en EU (actueel)

MACRO knelpunten en tekorten (actueel)

MEDISCH lockdowns China (actueel)

MACRO stijgende grondstoffenprijzen (actueel)

GEOPOLITIEK Rusland en Oekraïne (actueel)

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint juni 2022

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (30 mei 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

MEDISCH lockdowns China (actueel)

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

Dashboard Portefeuillesamenstelling

van opkomende markten een niet eerder vertoond dieptepunt naderen in vergelijking met wereldwijde aandelen. Nu de groei van opkomende markten stabiliseert en het monetair beleid wordt verruimd, met name in China, verwachten we dat aandelen van deze markten goed ondersteund zullen worden.

Staatsobligaties opkomende markten / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Staatsobligaties van opkomende markten bieden extra rendement ten opzichte van Amerikaanse investment grade obligaties. Het waardeverlies van de Russische obligaties had een negatieve impact, maar dat ligt nu achter ons. De kredietrisico's voor de meeste EM-staatsobligaties worden niet beïnvloed door de oorlog in Oekraïne.

VS investment grade bonds / Staatsobligaties van de eurozone
Amerikaanse bedrijfsobligaties (afgedekt tegen wisselkoersen) bieden een aantrekkelijk rendement ten opzichte van staatsobligaties uit de eurozone of Gilts. Ondanks de lichte stijging van de risicopremie dit jaar, verwachten wij dat deze weer zal stabiliseren omdat het kredietrisico relatief laag blijft.

Amerikaanse aandelen / Amerikaanse investment grade obligaties
Wij denken dat Amerikaanse aandelen het beter zullen doen dan Amerikaanse investment grade obligaties omdat de conjunctuurcyclus volgens ons meer volwassen wordt maar zijn einde nog niet nadert. De waarderingen zijn gematigd, terwijl de zeer belangrijke binnenlandse consumentensector in de VS er nog steeds zeer goed  voor staat en de winstgroei van bedrijven solide blijft.

Aziatische high-yield obligaties / Staatsobligaties van de eurozone
De risicopremie van Aziatische hoogrentende obligaties ligt nog steeds boven onze verwachtingen en biedt een aanzienlijk extra rendement ten opzichte van staatsobligaties uit de eurozone. De Chinese vastgoedmarkt kent nog steeds veel problemen, maar volgens ons worden de risico's op wanbetaling goed gecompenseerd en zijn de laatste tekenen van beleidsondersteuning bemoedigend.

Aandelen van opkomende markten / Wereldwijde aandelen
We verwachten dat aandelen van opkomende markten beter zullen presteren dan wereldwijde aandelen nu de koerswaarde van aandelen 

MACRO 
knelpunten en tekorten (doorgaand)

MACRO Stijgende grondstofprijzen (doorgaand)

GEOPOLITIEK 
Rusland en Oekraïne (doorgaand) 

MACRO inflatie en obligatierente (actueel)

MONETAIR BELEID
centrale banken 
(actueel)

BUDGETTAIR stimulus in VS en EU (actueel)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (actueel)

Als we in de portefeuillesamenstelling de ene beleggingscategorie verhogen, moeten we een andere categorie verlagen. Daarom behandelen we onze tactische portefeuillebeslissingen in paren, waarbij we onze relatief grote en relatief kleine posities strategisch tegen elkaar afwegen. De specifieke cijfers in de grafiek gelden voor een evenwichtige EUR-portefeuille en kunnen aan verschillende profielen worden aangepast.

Onze inzichten uitgediept

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint juni 2022

De geopolitieke onzekerheid is groot, de grondstoffenprijzen zijn hoog, regionale lockdowns zijn een risico in China, centrale banken zijn op het moment in beweging, maar kunnen voorzichtiger worden

Waar moeten we op letten?

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor het rendement op risicovolle beleggingen blijven positief, ondanks de aanhoudend volatiele marktomstandigheden

Pas op de plaats

Quintets portefeuille

Ondanks een aantal risico’s, waaronder hoge inflatie een stijgende rente, groeit de wereldeconomie nog steeds in een redelijk tempo

Een hapering, maar geen recessie

Beleggingsfocus

swipe om de volledige grafiek te zien

Bron: Eigen research, Refinitiv;
opmerking: in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement.

Groeiaandelen hebben last van de hogere rente, maar de fundamentele vooruitzichten voor de lange termijn blijven positief

Wanneer de obligatierente stijgt

Grafiek van de maand

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Het is belangrijk dat we ons blijven richten op de lange termijn en ons niet laten meeslepen door het nieuws door portefeuilles met afgemeten stapjes aan te passen aan de veranderende situatie

Wanneer het allemaal niet meer zo makkelijk gaat

Welkom

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (30 mei 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Wij passen onze assetallocatie deze maand niet aan onze algehele risico-opstelling aan. Hoewel de marktomstandigheden aan verandering onderhevig zijn, verwachten we nog steeds dat aandelen een beter rendement zullen leveren ten opzichte van vastrentende waarden en dat aandelen uit opkomende markten de hoogste rendementen kunnen opleveren.

We zijn ook positief over Amerikaanse aandelen. In deze markt zijn kwalitatief hoogwaardige ondernemingen te vinden die zich kenmerken door een sterke winstontwikkeling en die minder gevoelig zijn voor geopolitieke risico’s. Aandelen uit opkomende markten zijn aantrekkelijk gewaardeerd en kunnen een positief effect ondervinden van beleidsacties.

Binnen het vastrentende segment is de meeste waarde volgens ons te vinden in Aziatische high-yield obligaties, mede dankzij Chinese beleidsversoepeling. Volgens onze analyses bieden staatsobligaties uit opkomende markten een aantrekkelijke waardering en inkomsten.

Het hoogtepunt voorbij
Onze analyses suggereren dat de inflatie in de VS mogelijk al over het hoogtepunt heen is. De vraag normaliseert, het economische beleid wordt krapper en het aanbod neemt, op termijn, waarschijnlijk toe. Deze combinatie van factoren zou de inflatie moeten afremmen. Wij verwachten dat dit geleidelijk verloopt en het is onwaarschijnlijk dat we een terugkeer zien naar de verwaarloosbare inflatiepercentages van de periode van 10-15 jaar die de pandemie voorafging . Met name zien we dat de neiging tot verkrapping van de Fed het hoogste punt begint te naderen. Volgens ons hebben de markten te veel renteverhogingen ingeprijsd, vooral in het Verenigd Koninkrijk. De ECB gaat mogelijk deze zomer over tot een renteverhoging, maar blijft waarschijnlijk achter bij andere centrale banken.

Het Chinese nul-covid-beleid heeft negatieve gevolgen voor de bedrijvigheid en zorgt voor verdere toename van de inflatie, door het krappere aanbod. De uitkomst van de enquêtes onder inkoopmanagers is verslechterde en komt onder de grens van 50 te liggen die het verschil maakt tussen groei en krimp. Het goede nieuws is dat de besmettingen afnemen met ongeveer 70% minder nieuwe gevallen in vergelijking met de top van half april. Als dit ervoor zorgt dat sommige van de strengste lockdownmaatregelen worden opgeheven, kan de vraag misschien weer opveren.

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal iets gekrompen, vooral als gevolg van een sterke invoer en voorraadafbouw, wat wijst op een solide ontwikkeling van de bestedingen. De economie zou zich in het tweede kwartaal moeten herstellen

De conjunctuur vertoont nog steeds een opgaande lijn, maar bevindt zich nu wel in een meer volgroeide fase, doordat het tempo van de economische groei en de bedrijfswinsten al over de top heen is. Groeifases (met een goede bedrijvigheid en een positief momentum) worden afgewisseld met laat-cyclische fases (een goede bedrijvigheid maar negatief momentum). Deze omstandigheden zijn kenmerkend voor eerdere cyclussen en worden meestal gevolgd door een duidelijker laatcyclische periode.

Het is volgens ons onwaarschijnlijk dat er in de komende 12 maanden een recessie ontstaat in de VS. Mocht dit onverwacht of op een later moment toch gebeuren, dan zal zo'n recessie waarschijnlijk beperkt zijn, want er zijn weinig tekenen van de onevenwichtigheden die meestal zichtbaar zijn bij een sterke krimp. De kans op een recessie is groter in het eurogebied, als gevolg van het conflict in Oekraïne, terwijl het Verenigd Koninkrijk er ergens tussenin zit. De Chinese economie zou zich moeten gaan herstellen zodra de lockdowns afnemen en stimuleringsmaatregelen effect beginnen te krijgen.

Covid-19, de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China jagen de inflatie op. Centrale banken hebben - in een verschillend tempo - een begin gemaakt met verkrapping. De obligatierentes zijn gestegen en groeiaandelen blijven achter bij waarde-aandelen. Omdat de verwachte kasstroom van groeiaandelen tot verder in de toekomst doorloopt, hebben veranderingen in de lange rente (hoger) gevolgen voor de contante waarde van die kasstromen (lager). Wij verwachten dat de rente tijdens de huidige cyclus een piek bereikt op een lager niveau dan in de markt wordt verwacht. Samen met onze positieve langetermijnverwachtingen voor innovatie en technologie, kan dit nieuwe rugwind opleveren voor groeiaandelen.

Beleggen is momenteel niet eenvoudig nu er zoveel gebeurt in de wereld. De inflatie is op dit moment nog steeds behoorlijk hoog - al verwachten we wel dat de top, afhankelijk van de regio, later dit jaar of begin volgend jaar wordt bereikt - en centrale banken verhogen hun rentetarieven in een poging de inflatiecijfers naar beneden te krijgen, zonder de economische groei te belemmeren. De onzekerheid heeft veel beleggers ongerust gemaakt en de omstandigheden op de financiële markten blijven over het geheel genomen vrij volatiel. Vooral de technologieaandelen die het tijdens de covid-lockdowns zo goed hebben gedaan, hebben het zwaar te verduren gehad.

Toch leert de geschiedenis ons dat beleggers worden beloond door geduld en toewijding. Daarom blijven wij ons richten op de langetermijnthema’s die volgens ons gaan zorgen voor ontwrichting binnen ondernemingen, sectoren en de economie meer in het algemeen, zoals de transitie naar duurzame en betrouwbare energiebronnen, cybersecurity, robotica en automatisering. Maar daarnaast staan we ook klaar om onze meer op de korte termijn gerichte strategieën bij te stellen als ontwikkelingen op macro- of microniveau dit wenselijk maken. U kunt meer lezen over deze beleggingskansen wanneer wij binnenkort onze vooruitzichten voor het komende halfjaar publiceren.

Hoewel het economische groeitempo vertraagt, hoeven we volgens ons niet bang te zijn voor een krimp op korte termijn

Later in de cyclus, maar niet zo laat

COUNTERPOINT JUNI 2022

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm