Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

MACRO inflatie en obligatierentes (doorgaand)

MACRO voorraden aanvullen (nog niet) 

MEDISCH Covid-19-maatregelen

MONETAIR BELEID
centrale banken (doorgaand)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (doorgaand) 

OVERHEDEN uitgaven aan infrastructuur in VS en EU (doorgaand)

MACRO knelpunten en tekorten (doorgaand)

GEOPOLITIEK spanningen VS-China (doorgaand) 

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint maart 2022

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (22 februari 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

0.0
-2.0
0.0
2.0
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N

Hoewel aandelen volatiel blijven, zijn opkomende markten over het algemeen aantrekkelijk geprijsd en hebben ze een goede uitgangspositie om beter te presteren dan wereldwijde aandelen

Gefocust op groei

Quintets portefeuille

Nu de marktdeelnemers zich aanpassen aan een nieuw monetair beleid en aan afnemende groei na de torenhoge niveaus van vorig jaar, kunnen aandelen volatiel blijven. Desondanks blijven een stabiele groei van de bedrijfswinsten en langzaam stijgende obligatierentes onze voorkeur voor aandelen en krediet ondersteunen ten opzichte van laagrentende obligaties.

Aandelen van opkomende markten bleven in 2021 significant achter bij  wereldwijde aandelenmarkten, waardoor ze aantrekkelijk geprijsd bleven. Nu het groeiklimaat verbetert in diverse opkomende markten, met name in China, verwachten we dat aandelen van opkomende markten beter zullen gaan presteren. In opkomende economieën - met name in Azië - wordt het monetair beleid verruimd, waardoor deze markten aantrekkelijker worden dan ontwikkelde markten. Daarom beleggen we in die regio relatief meer dan in wereldwijde aandelen en gezien het feit dat Rusland minder dan 3% en 1% van de opkomende en wereldwijde aandelenmarkten vertegenwoordigt, en minder dan 4% van de inkomsten van opkomende markten. Daarom denken wij dat het wereldwijde winstplaatje waarschijnlijk niet wezenlijk zal worden beïnvloed.

De opkomende markten en economieën hebben een zwaar 2021 achter de rug. Maar de economische activiteit lijkt zich in verschillende regio’s stabiliseren, terwijl het verschil in groei op de langere termijn ten opzichte van de ontwikkelde markten gunstig blijft.

Ook al normaliseert de economische cyclus na ijzersterke groei en neemt Rusland/Oekraïne/geopolitiek een centrale rol in op de financiële markten, toch denken we dat de economische groei in 2022 boven het trendniveau zal blijven

De inhaalbeweging

COUNTERPOINT MAART 2022

Scroll naar beneden

Welkom

Geopolitieke spanningen nemen toe

Hoewel men vreest dat een conflict tussen Oekraïne en Rusland en de spanningen met het Westen blijvende negatieve gevolgen kan hebben voor de markten, zijn de meeste geopolitieke botsingen van korte duur

De marktvolatiliteit zal waarschijnlijk hoog blijven en “veilige haven” beleggingen zullen worden ondersteund. Beleggers zullen zich ook meer in het algemeen op de energie- en grondstofprijzen richten. Vanuit macroperspectief is vooral Europa blootgesteld aan stijgende olie- en gasprijzen (Brent is de 100 USD per vat gepasseerd). Dit kan een stagflatoire schok worden als het aanhoudt (stijgende inflatie/vertragende groei).

Vanuit marktperspectief is portefeuillediversificatie in tijden van grote onzekerheid nuttig en belangrijk.

In plaats van de markt te timen rond geopolitieke of andere gebeurtenissen, vertrouwen wij op fundamentele analyse in combinatie met grondige risico-overwegingen. Er bestaan neerwaartse risico's voor groei en opwaartse risico's voor inflatie, vooral in Europa, dat gevoeliger is voor mogelijke verstoringen van de energievoorziening en schokken in de olie- en gasprijzen. Maar dit zou de centrale banken opnieuw meer vergevingsgezind kunnen maken. In elk geval is het onwaarschijnlijk dat de wereldwijde, Amerikaanse en Aziatische economieën wezenlijke gevolgen zullen ondervinden.

De goed gediversifieerde langetermijnfundamenten van onze portefeuilles helpen geopolitieke en andere stormen beter te doorstaan. Een strenge spreiding over regio's en beleggingscategorieën wordt vooral relevant in tijden waarin lokale marktrisico's overheersen. Een wereldwijde aanpak van de beleggingscategorieën levert op termijn betere risicogewogen rendementen op, vermindert de volatiliteit van de portefeuille tot minder dan de som van de delen en beschermt beter tegen bedrijfsspecifieke risico's. U kunt meer lezen over onze visie op de Oekraïens-Russische crisis in onze nieuwste CIO note.

Ik wil ook graag van deze gelegenheid gebruikmaken om u te vertellen over het Quintet Earth-fonds, 's werelds eerste gemixte, klimaatneutrale beleggingsfonds, dat blootstelling biedt aan groene obligaties en aandelen met een lage CO2-impact. U vindt meer informatie over dit unieke fonds in deze video.

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Bronnen: Quintet, Goldman Sachs

In opkomende markten kan het financiële beleid elk moment verruimd worden, terwijl het in de VS en Europa vrijwel zeker wordt verkrapt

Keerpunt in het financiële beleid

Grafiek van de maand

Als reactie op de pandemie hebben de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) enorme stimuleringsmaatregelen genomen en overheidssteun geboden om de economie draaiende te houden. Aan de andere kant hebben diverse opkomende markten hun beleidsrente scherp zien stijgen omdat centrale banken reageerden op de hoge inflatie. Ze lopen hiermee vooruit op de verkrapping van het Amerikaanse beleid (waarbij we de rentestijging in maart verwachten). Nu de economische activiteit in opkomende markten mogelijk opnieuw toeneemt dankzij de stijgende vaccinatiegraad tegen Covid-19, kunnen ze een stijgende trend te pakken krijgen. Daarbij worden ze geholpen door de licht verzwakte Amerikaanse dollar. Het financiële beleid zal in de opkomende markten binnenkort verruimen, terwijl het in de Verenigde Staten en Europa juist verder zal verkrappen.

De snelheid van de economische groei is het hoogtepunt voorbij en begint nu af te nemen. Hoewel de markt moeite heeft om deze nieuwe realiteit bij te benen, inclusief de gevolgen van het escalerende conflict tussen Rusland en Oekraïne, beschouwen we dit als een normalisering na ijzersterke groeicijfers. We maken ons hier geen zorgen over, omdat we verwachten dat de groei in 2022 boven het trendniveau zal blijven, ook al is de onzekerheid toegenomen. Hoewel de aandelenmarkten slecht aan het nieuwe jaar zijn begonnen, hebben ze inmiddels het dieptepunt achter zich gelaten dankzij consistent groeiende bedrijfswinsten, voordat ze opnieuw onder druk kwamen te staan door de jongste geopolitieke ontwikkelingen. Toch zien wij nog steeds een goede kans dat het einde van deze cyclus nog niet in zicht is.

Centrale banken hebben zich aangepast aan het inflatiepercentage dat boven de doelstelling uitkomt, en beginnen hun noodmaatregelen af te bouwen. De Bank of England (BoE) heeft de rente al verhoogd en de verwachting is dat de Fed dit voorbeeld zal volgen. De markten verwachten vanaf maart diverse renteverhogingen. Terwijl we de gevolgen van de laatste ontwikkelingen rond Rusland nauwlettend blijven volgen, verwachten we bovendien dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente voor het einde van het jaar zal verhogen om ervoor te zorgen dat de euro sterker wordt ten opzichte van de dollar. Hoewel de crisis in Rusland/Oekraïne ervoor zorgt dat de marktverwachtingen op de korte termijn moeilijk te peilen zijn, verwachten we in dit stadium dat eventuele volatiliteit van relatief korte duur zal zijn.

MACRO
inflatie en obligatierentes (doorgaand)

Een andere route
In de afgelopen maanden liep het monetair beleid van centrale banken in het westen en opkomende markten uiteen. We verwachten dat centrale banken van diverse opkomende economieën hun monetair beleid verruimen om de inzakkende economische groei een impuls te geven. Ondanks de hogere inflatie heeft China de rente verlaagd om de economische daling op te vangen, en we verwachten dat de rente nog verder naar beneden wordt bijgesteld. Centrale banken van opkomende economieën die de rente in 2021 scherp lieten stijgen, zoals Brazilië, zullen daar binnenkort mee stoppen, en de rente zelfs omlaag schroeven als de groei afneemt.

Coronanieuws
Europa en de Verenigde Staten hebben een nieuwe besmettingsgolf achter de rug. Het aantal nieuwe besmettingen in het Verenigd Koninkrijk is meer dan gehalveerd, en is in de VS met twee derde afgenomen na de piek in januari. Europese landen beginnen hun coronamaatregelen te versoepelen. Zweden, Denemarken en Noorwegen hebben zelfs vrijwel alle sociale beperkingen in het kader van de pandemie afgeschaft. Het Verenigd Koninkrijk heeft verklaard alle coronamaatregelen te beëindigen en in de VS is de mondkapjesplicht versoepeld. China probeert de uitbraken nog steeds te bestrijden met een zerotolerancebeleid.

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (22 februari 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Nu de marktdeelnemers zich aanpassen aan een nieuw monetair beleid en aan afnemende groei na de torenhoge niveaus van vorig jaar, kunnen aandelen volatiel blijven. Desondanks blijven een stabiele groei van de bedrijfswinsten en langzaam stijgende obligatierentes onze voorkeur voor aandelen en krediet ondersteunen ten opzichte van laagrentende obligaties.

Aandelen van opkomende markten bleven in 2021 significant achter bij  wereldwijde aandelenmarkten, waardoor ze aantrekkelijk geprijsd bleven. Nu het groeiklimaat verbetert in diverse opkomende markten, met name in China, verwachten we dat aandelen van opkomende markten beter zullen gaan presteren. In opkomende economieën - met name in Azië - wordt het monetair beleid verruimd, waardoor deze markten aantrekkelijker worden dan ontwikkelde markten. Daarom beleggen we in die regio relatief meer dan in wereldwijde aandelen en gezien het feit dat Rusland minder dan 3% en 1% van de opkomende en wereldwijde aandelenmarkten vertegenwoordigt, en minder dan 4% van de inkomsten van opkomende markten. Daarom denken wij dat het wereldwijde winstplaatje waarschijnlijk niet wezenlijk zal worden beïnvloed.

De opkomende markten en economieën hebben een zwaar 2021 achter de rug. Maar de economische activiteit lijkt zich in verschillende regio’s stabiliseren, terwijl het verschil in groei op de langere termijn ten opzichte van de ontwikkelde markten gunstig blijft.

De snelheid van de economische groei is het hoogtepunt voorbij en begint nu af te nemen. Hoewel de markt moeite heeft om deze nieuwe realiteit bij te benen, inclusief de gevolgen van het escalerende conflict tussen Rusland en Oekraïne, beschouwen we dit als een normalisering na ijzersterke groeicijfers. We maken ons hier geen zorgen over, omdat we verwachten dat de groei in 2022 boven het trendniveau zal blijven, ook al is de onzekerheid toegenomen. Hoewel de aandelenmarkten slecht aan het nieuwe jaar zijn begonnen, hebben ze inmiddels het dieptepunt achter zich gelaten dankzij consistent groeiende bedrijfswinsten, voordat ze opnieuw onder druk kwamen te staan door de jongste geopolitieke ontwikkelingen. Toch zien wij nog steeds een goede kans dat het einde van deze cyclus nog niet in zicht is.

Centrale banken hebben zich aangepast aan het inflatiepercentage dat boven de doelstelling uitkomt, en beginnen hun noodmaatregelen af te bouwen. De Bank of England (BoE) heeft de rente al verhoogd en de verwachting is dat de Fed dit voorbeeld zal volgen. De markten verwachten vanaf maart diverse renteverhogingen. Terwijl we de gevolgen van de laatste ontwikkelingen rond Rusland nauwlettend blijven volgen, verwachten we bovendien dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente voor het einde van het jaar zal verhogen om ervoor te zorgen dat de euro sterker wordt ten opzichte van de dollar. Hoewel de crisis in Rusland/Oekraïne ervoor zorgt dat de marktverwachtingen op de korte termijn moeilijk te peilen zijn, verwachten we in dit stadium dat eventuele volatiliteit van relatief korte duur zal zijn.

Als reactie op de pandemie hebben de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) enorme stimuleringsmaatregelen genomen en overheidssteun geboden om de economie draaiende te houden. Aan de andere kant hebben diverse opkomende markten hun beleidsrente scherp zien stijgen omdat centrale banken reageerden op de hoge inflatie. Ze lopen hiermee vooruit op de verkrapping van het Amerikaanse beleid (waarbij we de rentestijging in maart verwachten). Nu de economische activiteit in opkomende markten mogelijk opnieuw toeneemt dankzij de stijgende vaccinatiegraad tegen Covid-19, kunnen ze een stijgende trend te pakken krijgen. Daarbij worden ze geholpen door de licht verzwakte Amerikaanse dollar. Het financiële beleid zal in de opkomende markten binnenkort verruimen, terwijl het in de Verenigde Staten en Europa juist verder zal verkrappen.

De marktvolatiliteit zal waarschijnlijk hoog blijven en “veilige haven” beleggingen zullen worden ondersteund. Beleggers zullen zich ook meer in het algemeen op de energie- en grondstofprijzen richten. Vanuit macroperspectief is vooral Europa blootgesteld aan stijgende olie- en gasprijzen (Brent is de 100 USD per vat gepasseerd). Dit kan een stagflatoire schok worden als het aanhoudt (stijgende inflatie/vertragende groei).

Vanuit marktperspectief is portefeuillediversificatie in tijden van grote onzekerheid nuttig en belangrijk.

In plaats van de markt te timen rond geopolitieke of andere gebeurtenissen, vertrouwen wij op fundamentele analyse in combinatie met grondige risico-overwegingen. Er bestaan neerwaartse risico's voor groei en opwaartse risico's voor inflatie, vooral in Europa, dat gevoeliger is voor mogelijke verstoringen van de energievoorziening en schokken in de olie- en gasprijzen. Maar dit zou de centrale banken opnieuw meer vergevingsgezind kunnen maken. In elk geval is het onwaarschijnlijk dat de wereldwijde, Amerikaanse en Aziatische economieën wezenlijke gevolgen zullen ondervinden.

De goed gediversifieerde langetermijnfundamenten van onze portefeuilles helpen geopolitieke en andere stormen beter te doorstaan. Een strenge spreiding over regio's en beleggingscategorieën wordt vooral relevant in tijden waarin lokale marktrisico's overheersen. Een wereldwijde aanpak van de beleggingscategorieën levert op termijn betere risicogewogen rendementen op, vermindert de volatiliteit van de portefeuille tot minder dan de som van de delen en beschermt beter tegen bedrijfsspecifieke risico's. U kunt meer lezen over onze visie op de Oekraïens-Russische crisis in onze nieuwste CIO note.

Ik wil ook graag van deze gelegenheid gebruikmaken om u te vertellen over het Quintet Earth-fonds, 's werelds eerste gemixte, klimaatneutrale beleggingsfonds, dat blootstelling biedt aan groene obligaties en aandelen met een lage CO2-impact. U vindt meer informatie over dit unieke fonds in deze video.

Ook al normaliseert de economische cyclus na ijzersterke groei en neemt Rusland/Oekraïne/geopolitiek een centrale rol in op de financiële markten, toch denken we dat de economische groei in 2022 boven het trendniveau zal blijven

De inhaalbeweging

COUNTERPOINT MAART 2022

MACRO voorraden aanvullen (nog niet) 

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint maart 2022

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Staatsobligaties opkomende markten / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Staatsobligaties van opkomende markten bieden een hogere rente dan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties. Terwijl de risicopremies over het algemeen binnen de perken blijven, zijn de rente-inkomsten aantrekkelijk. Langzaam stijgende Amerikaanse rentes zullen uiteindelijk van grotere invloed zijn op Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties, vanwege hun langere looptijd en lagere risicopremies.

Amerikaanse investment grade obligaties / Eurozone staatsobligaties
Amerikaanse bedrijfsobligaties (met afgedekt valutarisico) bieden een aantrekkelijke rentestijging ten opzichte van staatsobligaties uit de Eurozone, of Britse staatsobligaties. Ondanks de recente lichte stijging van de risicopremies verwachten we dat die weer zullen stabiliseren omdat het kredietrisico relatief laag blijft.

Amerikaanse aandelen / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Gezien onze positieve verwachtingen denken wij dat Amerikaanse aandelen het in deze fase van de bedrijfscyclus beter kunnen doen dan laagrentende Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties.

Aziatische high-yield obligaties / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Aziatische high-yield obligaties bieden aanzienlijk hogere rentes dan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties, en bieden ruimschoots compensatie voor de risico’s op wanbetalingen.

Aandelen van opkomende markten / Wereldwijde aandelen
We verwachten dat aandelen van opkomende markten beter zullen presteren dan wereldwijde aandelen. De resultaten van aandelen van opkomende markten vielen in 2021 dusdanig tegen dat de koerswaarde een niet eerder vertoond dieptepunt naderde in vergelijking met wereldwijde aandelen. Nu de groei van opkomende markten stabiliseert en het monetair beleid wordt verruimd, met name in China, verwachten we dat aandelen van deze markten goed ondersteund zullen worden

MACRO 
knelpunten en tekorten (doorgaand)

GEOPOLITIEK 
spanningen VS-China (doorgaand) 

MEDISCH Covid-19-maatregelen

MONETAIR BELEID
centrale banken (doorgaand)

OVERHEDEN uitgaven aan infrastructuur in VS en EU (doorgaand)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (doorgaand) 

Als we in de portefeuillesamenstelling de ene beleggingscategorie verhogen, moeten we een andere categorie verlagen. Daarom behandelen we onze tactische portefeuillebeslissingen in paren, waarbij we onze relatief grote en relatief kleine posities strategisch tegen elkaar afwegen. De specifieke cijfers in de grafiek gelden voor een evenwichtige EUR-portefeuille en kunnen aan verschillende profielen worden aangepast.

Onze inzichten uitgediept

Hoewel de omikronvariant een negatief risico vormt, blijven de vaccinatieprogramma's doorgaan en worden er nieuwe opgestart. Intussen blijft de inflatie hoog en beginnen obligatierentes te stijgen doordat de centrale banken hun beleid bijstellen

Aandachts-punten

Vooruitzichten

Hoewel aandelen volatiel blijven, zijn opkomende markten over het algemeen aantrekkelijk geprijsd en hebben ze een goede uitgangspositie om beter te presteren dan wereldwijde aandelen

Gefocust op groei

Quintets portefeuille

Het economische herstel zakt iets in en de geopolitieke risico's nemen toe, maar de groei - die nog redelijk is - zal het rendement op beleggingen ondersteunen

Groei blijft boven de trend

Beleggingsfocus

swipe om de volledige grafiek te zien

Bronnen: Quintet, Goldman Sachs

In opkomende markten kan het financiële beleid elk moment verruimd worden, terwijl het in de VS en Europa vrijwel zeker wordt verkrapt

Keerpunt in het financiële beleid

Grafiek van de maand

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Hoewel men vreest dat een conflict tussen Oekraïne en Rusland en de spanningen met het Westen blijvende negatieve gevolgen kan hebben voor de markten, zijn de meeste geopolitieke botsingen van korte duur

Geopolitieke spanningen nemen toe

Welkom

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm