Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Momenteel is voor beleggers het centrale bankbeleid het dominante thema en zijn de frequentie en omvang van de renteverhogingen de belangrijkste drivers van de rendementsvooruitzichten

Haviken en duiven

COUNTERPOINT MEI 2022

Bron: Quintet, Federal Reserve voor Amerikaanse recessieperiodes (donkere vlakken)

Scroll naar beneden

Welkom

Het wordt lente

De wereldeconomie zet zijn herstel na de pandemie voort, maar zal onvermijdelijk nog enkele moeilijke periodes doormaken

Een periode van warm weer rond Pasen kan verraderlijk zijn. De ene dag bent u buiten in een T-shirt van de zon aan het genieten en de volgende dag loopt u weer in uw winterjas omdat de temperatuur is gekelderd. Net zoals de wisseling van de seizoenen vaak niet geleidelijk plaatsvindt, zijn de economische omstandigheden gedurende een overgangsperiode ook vaak onzeker. Dit is ook het geval nu de centrale banken hun monetair beleid door middel van een reeks renteverhogingen verkrappen.

Bij het vaststellen van een beleidsrenteverhoging zijn er een groot aantal factoren waarmee rekening dient te worden gehouden, waaronder een aantal onzekerheden zoals een aanhoudend hoge inflatie, het nul-covid-beleid van China en verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen. Door de verwoestende oorlog in Oekraïne en de humanitaire crisis blijkt duidelijk hoe snel de wereldorde uit balans kan raken. In onze halfjaarlijkse Outlook die in juni uitkomt, gaan we nader in op een groot aantal van deze vraagstukken en bespreken we wat dit voor de financiële markten betekent.

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Een geïnverteerde rentecurve is vaak een aanwijzing voor een naderende recessie, maar volgens ons is de waarschijnlijkheid laag

Ondersteboven

Grafiek van de maand

De rente op een reeks Amerikaanse Treasuries met een langere looptijd is tot onder die van korterlopend schatkistpapier gedaald. Een geïnverteerde rentecurve is vaak een krachtig economisch signaal voor een naderende recessie, maar volgens onze berekeningen is dit in de komende 12 maanden onwaarschijnlijk. De waarschijnlijkheid neemt toe over langere tijdshorizons en het is onvermijdelijk dat dit op een gegeven moment zal gebeuren. Desondanks zal deze waarschijnlijk niet al te ingrijpend zijn, omdat er in de VS geen sprake is van de financiële onevenwichtigheden die gewoonlijk met een omvangrijke economische krimp worden geassocieerd.

De wereldeconomie zet zijn herstel voort, ondanks de risico's voor de vooruitzichten. Ze omvatten het conflict tussen Rusland en Oekraïne, het Chinese nul-covid-beleid en de onder druk staande wereldwijde toeleveringsketens. Ook is er de mogelijkheid dat de centrale banken een fout begaan door de rente te snel te verhogen. Het eurogebied zou natuurlijk kunnen verzwakken, maar we denken dat de economische activiteit, met name in de VS, robuust zal blijven, terwijl de aangekondigde stimuleringsmaatregelen in China voor enige verlichting van de lockdowns zouden moeten zorgen.

Het tempo van de economische expansie en van de groei van de bedrijfswinsten heeft volgens ons op dit punt in de conjunctuurcyclus inmiddels gepiekt, maar beiden blijven positief. De inflatie blijft om verschillende redenen hoog, maar kan inmiddels hebben gepiekt en zal waarschijnlijk afnemen naarmate de vraag normaliseert, het aanbod toeneemt en de overheidsstimuleringsmaatregelen worden afgebouwd. De wiskundige vergelijking met een jaar geleden heeft ook een neerwaarts effect op de jaarlijkse cijfers.

De Fed stelt zich strijdlustig op. Inmiddels verwachten we voor de korte termijn meer renteverhogingen en hogere obligatierentes. Maar naarmate de groei en de inflatie afzwakken, verwachten we dat de centrale bank gas terug zal nemen

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

0.0
-2.0
0.0
2.0
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N

Ondanks enige onzekerheid over de korte termijn blijven we bij onze positieve vooruitzichten voor het rendement van risicovolle beleggingen

Koers houden

Quintets portefeuille

De afgelopen weken trok de forse stijging van de wereldwijde obligatierente een wissel op het vastrentende rendement. De obligatiemarkten hebben inmiddels een serie van renteverhogingen door de Fed ingeprijsd. De rentevergoeding op bedrijfsobligaties ligt nu op het hoogste niveau in ruim twee jaar, waarbij risicopremies rond hun langetermijngemiddelde noteren.

Meer in het algemeen houden we een lichte risicopositionering in onze portefeuilles aan. De regio's waar in tactisch opzicht onze voorkeur naar uitgaan, blijven de VS (via aandelen) en opkomende markten/Azië (via aandelen en bedrijfsobligaties).

MACRO inflatie en obligatierente (aanhoudend)

MONETAIR BELEID
centrale banken (aanhoudend)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (aanhoudend)

BUDGETTAIR stimulus in VS en EU (aanhoudend)

MACRO knelpunten en tekorten (aanhoudend)

MEDISCH lockdowns China (aanhoudend)

MACRO stijgende grondstoffenprijzen (aanhoudend)

GEOPOLITIEK Rusland en Oekraïne (aanhoudend)

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint mei 2022

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (28 april 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

MEDISCH lockdowns China (aanhoudend)

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

Dashboard Portefeuillesamenstelling

van opkomende markten een niet eerder vertoond dieptepunt naderen in vergelijking met wereldwijde aandelen. Nu de groei van opkomende markten stabiliseert en het monetair beleid wordt verruimd, met name in China, verwachten we dat aandelen van deze markten goed ondersteund zullen worden.

Staatsobligaties opkomende markten / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Staatsobligaties van opkomende markten bieden extra rendement ten opzichte van Amerikaanse investment grade obligaties. Het waardeverlies van de Russische obligaties had een negatieve impact, maar dat ligt nu achter ons. De kredietrisico's voor de meeste EM-staatsobligaties worden niet beïnvloed door de oorlog in Oekraïne.

VS investment grade bonds / Staatsobligaties van de eurozone
Amerikaanse bedrijfsobligaties (afgedekt tegen wisselkoersen) bieden een aantrekkelijk rendement ten opzichte van staatsobligaties uit de eurozone of Gilts. Ondanks de lichte stijging van de risicopremie dit jaar, verwachten wij dat deze weer zal stabiliseren omdat het kredietrisico relatief laag blijft.

Amerikaanse aandelen / Amerikaanse investment grade obligaties
Wij denken dat Amerikaanse aandelen het beter zullen doen dan Amerikaanse investment grade obligaties omdat de conjunctuurcyclus volgens ons meer volwassen wordt maar zijn einde nog niet nadert. De waarderingen zijn gematigd, terwijl de zeer belangrijke binnenlandse consumentensector in de VS er nog steeds zeer goed  voor staat en de winstgroei van bedrijven solide blijft.

Aziatische high-yield obligaties / Staatsobligaties van de eurozone
De risicopremie van Aziatische hoogrentende obligaties ligt nog steeds boven onze verwachtingen en biedt een aanzienlijk extra rendement ten opzichte van staatsobligaties uit de eurozone. De Chinese vastgoedmarkt kent nog steeds veel problemen, maar volgens ons worden de risico's op wanbetaling goed gecompenseerd en zijn de laatste tekenen van beleidsondersteuning bemoedigend.

Aandelen van opkomende markten / Wereldwijde aandelen
We verwachten dat aandelen van opkomende markten beter zullen presteren dan wereldwijde aandelen nu de koerswaarde van aandelen 

MACRO 
knelpunten en tekorten (doorgaand)

MACRO Stijgende grondstofprijzen (doorgaand)

GEOPOLITIEK 
Rusland en Oekraïne (doorgaand) 

MACRO inflatie en obligatierente (aanhoudend)

MONETAIR BELEID
centrale banken (aanhoudend)

BUDGETTAIR stimulus in VS en EU (aanhoudend)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (aanhoudend)

Als we in de portefeuillesamenstelling de ene beleggingscategorie verhogen, moeten we een andere categorie verlagen. Daarom behandelen we onze tactische portefeuillebeslissingen in paren, waarbij we onze relatief grote en relatief kleine posities strategisch tegen elkaar afwegen. De specifieke cijfers in de grafiek gelden voor een evenwichtige EUR-portefeuille en kunnen aan verschillende profielen worden aangepast.

Onze inzichten uitgediept

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint mei 2022

De geopolitieke onzekerheid is hoog, de grondstoffenprijzen stijgen, regionale lockdowns vormen een risico in China, centrale banken stellen zich vooralsnog strijdlustig op, maar zouden terughoudender kunnen worden, en de fiscale stimuleringsmaatregelen zouden moeten toenemen

Waar moeten we op letten?

Vooruitzichten

Ondanks enige onzekerheid over de korte termijn blijven we bij onze positieve vooruitzichten voor het rendement van risicovolle beleggingen

Koers houden

Quintets portefeuille

We verwachten extra renteverhogingen door de Fed en een hogere obligatierente, maar de liquiditeitscyclus zou langzamer moeten verkrappen wanneer de groei en de inflatie eenmaal normaliseren

Terugkeer naar normaal

Beleggingsfocus

swipe om de volledige grafiek te zien

Bronnen: Quintet, Goldman Sachs

Een geïnverteerde rentecurve is vaak een aanwijzing voor een naderende recessie, maar volgens ons is de waarschijnlijkheid laag

Ondersteboven

Grafiek van de maand

Bill Street
Group Chief Investment Officer

De wereldeconomie zet zijn herstel na de pandemie voort, maar zal onvermijdelijk nog enkele moeilijke periodes doormaken

Het wordt lente

Welkom

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (28 april 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

De afgelopen weken trok de forse stijging van de wereldwijde obligatierente een wissel op het vastrentende rendement. De obligatiemarkten hebben inmiddels een serie van renteverhogingen door de Fed ingeprijsd. De rentevergoeding op bedrijfsobligaties ligt nu op het hoogste niveau in ruim twee jaar, waarbij risicopremies rond hun langetermijngemiddelde noteren.

Meer in het algemeen houden we een lichte risicopositionering in onze portefeuilles aan. De regio's waar in tactisch opzicht onze voorkeur naar uitgaan, blijven de VS (via aandelen) en opkomende markten/Azië (via aandelen en bedrijfsobligaties).

Omhoog kijken
De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) is in een strijdlustige stemming, waardoor het waarschijnlijk is dat er op korte termijn sprake zal zijn van meer renteverhogingen en een hogere obligatierente. Naarmate de groei en de inflatie afzwakken, verwachten we dat de centrale bank het tempo van haar verkrappingsprogramma zal vertragen. We denken ook dat Amerikaanse beleidsmakers de rente niet op te agressieve wijze zullen verhogen, en wij verwachten dat het beleid van de Europese centrale Bank en van de Bank of England verruimingsgezinder zal zijn dan de markten verwachten.

De geopolitieke risico's houden aan en worden gedomineerd door de oorlog in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland. Door de volatiele energie- en grondstoffenmarkten en de hoge prijzen van een groot aantal grondstoffen, in combinatie met het verstoorde aanbod, zou de inflatie langere tijd hoog kunnen blijven. We houden ook de mogelijke gevolgen van de Franse presidentsverkiezingen voor de economie en de markten in de gaten, hoewel we denken dat dit belangrijker is voor de langere termijn.

De Fed stelt zich strijdlustig op. Inmiddels verwachten we voor de korte termijn meer renteverhogingen en hogere obligatierentes. Maar naarmate de groei en de inflatie afzwakken, verwachten we dat de centrale bank gas terug zal nemen

De wereldeconomie zet zijn herstel voort, ondanks de risico's voor de vooruitzichten. Ze omvatten het conflict tussen Rusland en Oekraïne, het Chinese nul-covid-beleid en de onder druk staande wereldwijde toeleveringsketens. Ook is er de mogelijkheid dat de centrale banken een fout begaan door de rente te snel te verhogen. Het eurogebied zou natuurlijk kunnen verzwakken, maar we denken dat de economische activiteit, met name in de VS, robuust zal blijven, terwijl de aangekondigde stimuleringsmaatregelen in China voor enige verlichting van de lockdowns zouden moeten zorgen.

Het tempo van de economische expansie en van de groei van de bedrijfswinsten heeft volgens ons op dit punt in de conjunctuurcyclus inmiddels gepiekt, maar beiden blijven positief. De inflatie blijft om verschillende redenen hoog, maar kan inmiddels hebben gepiekt en zal waarschijnlijk afnemen naarmate de vraag normaliseert, het aanbod toeneemt en de overheidsstimuleringsmaatregelen worden afgebouwd. De wiskundige vergelijking met een jaar geleden heeft ook een neerwaarts effect op de jaarlijkse cijfers.

De rente op een reeks Amerikaanse Treasuries met een langere looptijd is tot onder die van korterlopend schatkistpapier gedaald. Een geïnverteerde rentecurve is vaak een krachtig economisch signaal voor een naderende recessie, maar volgens onze berekeningen is dit in de komende 12 maanden onwaarschijnlijk. De waarschijnlijkheid neemt toe over langere tijdshorizons en het is onvermijdelijk dat dit op een gegeven moment zal gebeuren. Desondanks zal deze waarschijnlijk niet al te ingrijpend zijn, omdat er in de VS geen sprake is van de financiële onevenwichtigheden die gewoonlijk met een omvangrijke economische krimp worden geassocieerd.

Een periode van warm weer rond Pasen kan verraderlijk zijn. De ene dag bent u buiten in een T-shirt van de zon aan het genieten en de volgende dag loopt u weer in uw winterjas omdat de temperatuur is gekelderd. Net zoals de wisseling van de seizoenen vaak niet geleidelijk plaatsvindt, zijn de economische omstandigheden gedurende een overgangsperiode ook vaak onzeker. Dit is ook het geval nu de centrale banken hun monetair beleid door middel van een reeks renteverhogingen verkrappen.

Bij het vaststellen van een beleidsrenteverhoging zijn er een groot aantal factoren waarmee rekening dient te worden gehouden, waaronder een aantal onzekerheden zoals een aanhoudend hoge inflatie, het nul-covid-beleid van China en verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen. Door de verwoestende oorlog in Oekraïne en de humanitaire crisis blijkt duidelijk hoe snel de wereldorde uit balans kan raken. In onze halfjaarlijkse Outlook die in juni uitkomt, gaan we nader in op een groot aantal van deze vraagstukken en bespreken we wat dit voor de financiële markten betekent.

Momenteel is voor beleggers het centrale bankbeleid het dominante thema en zijn de frequentie en omvang van de renteverhogingen de belangrijkste drivers van de rendementsvooruitzichten

Haviken en duiven

COUNTERPOINT MEI 2022

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm