Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

MACRO inflatie en obligatierentes (doorgaand)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (doorgaand)

OVERHEID VS uitgaven aan infrastructuur (Q4)

MONETAIR BELEID
Fed bouwt aankoopprogramma af (Q4)

OVERHEDEN EU uitgaven aan infrastructuur (Q4)

MACRO voorraden aanvullen (nog niet)

MACRO tekorten in toelevering (doorgaand)

GEOPOLITIEK spanningen VS-China (doorgaand)

GEOPOLITIEK stijging energieprijzen (doorgaand)

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint november 2021

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (22 oktober 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

0.0
-2.0
0.0
2.0
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N

De verwachtingen over de beleggingsresultaten blijven positief, maar we passen onze blootstellingen aan om beter in te spelen op de veranderende omstandigheden.

Risico's verminderen

Quintets portefeuille

We zijn nog steeds van mening dat de economische vooruitzichten positief zijn en dat Amerikaanse aandelen, staatsobligaties van opkomende markten en Aziatische high-yield obligaties van grotere waarde zijn dan laagrentende of negatiefrentende staatsobligaties. Toch zien we dat de omstandigheden iets zijn verslechterd. In de afgelopen maanden is het momentum op de aandelenmarkten aanzienlijk verminderd. De economie en de bedrijfswinsten groeien nog steeds gestaag, maar we zijn waarschijnlijk het hoogtepunt al gepasseerd. Intussen heeft het risico van aanhoudende leveringstekorten een negatieve invloed op bepaalde sectoren en schroeven centrale banken hun steunpakketten terug. Wij zijn van mening dat de cyclus nog niet ten einde is, maar dat de risico-rendementverwachting voor cyclische beleggingscategorieën enigszins is verslechterd.

Veranderingen in de portefeuillesamenstelling
We hebben onze relatief grote beleggingen in aandelen ten opzichte van obligaties naar beneden bijgesteld door onze relatief grote beleggingen in Britse small caps terug te brengen. Daarnaast hebben we staatsobligaties opnieuw aan de samenstelling toegevoegd, maar we houden ten opzichte van de benchmark een aanzienlijk kortere looptijd aan.

Vanwege de samenstelling van de sector behoren Britse small caps tot de meest cyclische aandelenmarkten. Nu de snelheid van de wereldwijde groei na recente pieken en zelfs recordhoogten inzakt, kunnen deze bedrijven te maken krijgen met uitdagender omstandigheden. De Britse economie is in zwaar weer terechtgekomen door de transporttekorten, de stijgende gasprijs en het feit dat een renteverhoging steeds aannemelijker wordt.

Binnen onze portefeuilles blijven we relatief ruim beleggen in drie beleggingscategorieën. Ten eerste in Amerikaanse aandelen; die bieden een evenwichtige mix van sectoren, en de rendementen laten nu een krachtig momentum zien. Ten tweede in staatsobligaties van opkomende markten, vanwege hun rente-inkomsten (relatief hogere rentes vergeleken met die van staatsobligaties van ontwikkelde markten). Ten derde in Aziatische high-yield obligaties, vanwege hun aantrekkelijke en asymmetrische rendementverwachtingen in de komende 6 tot 12 maanden.

Knelpunten in de toeleveringsketen hebben een grotere remmende werking op de groei dan het tempo van het normalisatieproces dat toch al zou inzetten na de heropening van de economie

Verhoogde energieprijzen trekken momenteel een wissel op de wereldeconomie, maar de vooruitzichten blijven positief

Een energieke markt

COUNTERPOINT NOVEMBER 2021

Scroll naar beneden

Welkom

Er waait een andere wind

De recente stijging van de olie- en gasprijzen stuwen de inflatie op, maar we verwachten dat de stijging niet zal doorzetten

De energieprijzen zijn scherp aan het stijgen als gevolg van de verhoogde vraag en knelpunten in de toelevering. Het gebrek aan wind is een derde oorzaak: energiecentrales die op gas draaien, moeten het tekort aan windenergie van windmolens compenseren. Dit krachtenspel is met name zichtbaar in het VK, waar de economie meer geraakt wordt door deze stijging dan elders, en waar het opschroeven van de rente nu echt heel dichtbij komt.

Het energietekort heeft de financiële markten van slag gebracht omdat beleggers zich zorgen maken over de negatieve effecten. De rente op staatsobligaties is gestegen en aandelenmarkten schommelden. Toch zijn we ervan overtuigd dat dit soort inflatiepieken niet leiden tot een opwaartse spiraal, maar dat ze uiteindelijk weer zullen afnemen nu de wereldeconomie zich herstelt na de ontwrichtende coronapandemie.

Hoewel Covid-19 nog steeds als een schaduw boven ons hangt, verheugen velen van ons zich erop om weer van het leven te genieten nu het culturele leven weer op gang komt. De nieuwste aflevering in onze For a richer life-serie gaat over het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). Artistiek directeur Orwa Nyrabia vertelt over de waarde van het medium documentaire en over de ontwikkeling die het festival heeft doorgemaakt.

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Bronnen: Quintet, Bloomberg

Zien we vandaag een hogere inflatie, dan hoeft dit niet te betekenen dat die morgen nog steeds hoog is

Momentopname

Grafiek van de maand

De centrale banken houden de inflatieverwachtingen nauwlettend in de gaten. Als huishoudens verwachten dat de prijzen steeds verder zullen stijgen, moeten beleidsmakers de rente misschien verhogen. Tegelijkertijd worden de kortetermijnverwachtingen (tussen nu en 12 maanden) over het algemeen sterk beïnvloed door het huidige inflatieniveau. Daardoor zijn deze verwachtingen een slechte graadmeter voor toekomstig monetair beleid. Omdat de inflatiepiek hoogstwaarschijnlijk weer zal inzakken, denken we dat de Fed op z'n minst nog een jaar wacht voordat de centrale bank de rente verhoogt.

De hogere energieprijzen hebben twee grote effecten op de wereldeconomie. Ten eerste neemt de snelheid van de groei af, hoewel deze vertraging op een bepaald moment natuurlijk te verwachten viel na de snelle expansie in de beginperiode van het herstel. Ten tweede hebben we te maken met verhoogde inflatie, en deze situatie zal nog wel even aanhouden voordat de inflatie weer inzakt. Hoewel we ons enigszins zorgen maken over stagflatie (waarbij de inflatie hoog is en de groei laag), zijn we van mening dat de situatie niet enorm zal verslechteren.

Ook al gaat de economische cyclus ogenschijnlijk een rijpere fase in, toch bevinden we ons nog maar in de beginperiode. De economie heeft pas net een herstart gemaakt na de impact van de viruslockdowns vorig jaar. De turbulente periodes, tekorten en knelpunten die horen bij deze herstart van de wereldeconomie remmen de snelheid van de economische groei af. Toch zijn er al tekenen dat sommige problemen binnenkort opgelost zijn, en we denken dat de vooruitzichten positief blijven.

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

Verschillende richtingen
De centrale banken kiezen verschillende routes. Beleggers verwachten dat de Bank of England voor het eerst sinds het begin van de Covid-19-crisis de rente zal verhogen, en wel vóór het einde van het jaar. Beleidsmakers hebben namelijk gewaarschuwd voor de stijgende inflatie. In de Verenigde Staten stabiliseert de kerninflatie langzaam maar zeker. Dus hoewel de Federal Reserve zijn aankoopprogramma binnenkort langzaam zal gaan afbouwen, verwachten we pas over minimaal een jaar een rentestijging. Intussen lijkt het erop dat de ECB zijn beleid zelfs nog langer ongewijzigd laat.

Deze verschillen in monetair beleid zullen we terugzien in de valutakoersen. De Amerikaanse dollar zal op korte termijn in waarde stijgen ten opzichte van de euro, voornamelijk veroorzaakt door het verschil in staatsobligatierentes van de twee regio's. We denken bovendien dat de pond ook zal stijgen ten opzichte van de euro nu het VK opkrabbelt na de leveringstekorten, die deels te wijten zijn aan de Brexit.


Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (22 oktober 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

We zijn nog steeds van mening dat de economische vooruitzichten positief zijn en dat Amerikaanse aandelen, staatsobligaties van opkomende markten en Aziatische high-yield obligaties van grotere waarde zijn dan laagrentende of negatiefrentende staatsobligaties. Toch zien we dat de omstandigheden iets zijn verslechterd. In de afgelopen maanden is het momentum op de aandelenmarkten aanzienlijk verminderd. De economie en de bedrijfswinsten groeien nog steeds gestaag, maar we zijn waarschijnlijk het hoogtepunt al gepasseerd. Intussen heeft het risico van aanhoudende leveringstekorten een negatieve invloed op bepaalde sectoren en schroeven centrale banken hun steunpakketten terug. Wij zijn van mening dat de cyclus nog niet ten einde is, maar dat de risico-rendementverwachting voor cyclische beleggingscategorieën enigszins is verslechterd.

Veranderingen in de portefeuillesamenstelling
We hebben onze relatief grote beleggingen in aandelen ten opzichte van obligaties naar beneden bijgesteld door onze relatief grote beleggingen in Britse small caps terug te brengen. Daarnaast hebben we staatsobligaties opnieuw aan de samenstelling toegevoegd, maar we houden ten opzichte van de benchmark een aanzienlijk kortere looptijd aan.

Vanwege de samenstelling van de sector behoren Britse small caps tot de meest cyclische aandelenmarkten. Nu de snelheid van de wereldwijde groei na recente pieken en zelfs recordhoogten inzakt, kunnen deze bedrijven te maken krijgen met uitdagender omstandigheden. De Britse economie is in zwaar weer terechtgekomen door de transporttekorten, de stijgende gasprijs en het feit dat een renteverhoging steeds aannemelijker wordt.

Binnen onze portefeuilles blijven we relatief ruim beleggen in drie beleggingscategorieën. Ten eerste in Amerikaanse aandelen; die bieden een evenwichtige mix van sectoren, en de rendementen laten nu een krachtig momentum zien. Ten tweede in staatsobligaties van opkomende markten, vanwege hun rente-inkomsten (relatief hogere rentes vergeleken met die van staatsobligaties van ontwikkelde markten). Ten derde in Aziatische high-yield obligaties, vanwege hun aantrekkelijke en asymmetrische rendementverwachtingen in de komende 6 tot 12 maanden.

Knelpunten in de toeleveringsketen hebben een grotere remmende werking op de groei dan het tempo van het normalisatieproces dat toch al zou inzetten na de heropening van de economie

De hogere energieprijzen hebben twee grote effecten op de wereldeconomie. Ten eerste neemt de snelheid van de groei af, hoewel deze vertraging op een bepaald moment natuurlijk te verwachten viel na de snelle expansie in de beginperiode van het herstel. Ten tweede hebben we te maken met verhoogde inflatie, en deze situatie zal nog wel even aanhouden voordat de inflatie weer inzakt. Hoewel we ons enigszins zorgen maken over stagflatie (waarbij de inflatie hoog is en de groei laag), zijn we van mening dat de situatie niet enorm zal verslechteren.

Ook al gaat de economische cyclus ogenschijnlijk een rijpere fase in, toch bevinden we ons nog maar in de beginperiode. De economie heeft pas net een herstart gemaakt na de impact van de viruslockdowns vorig jaar. De turbulente periodes, tekorten en knelpunten die horen bij deze herstart van de wereldeconomie remmen de snelheid van de economische groei af. Toch zijn er al tekenen dat sommige problemen binnenkort opgelost zijn, en we denken dat de vooruitzichten positief blijven.

De centrale banken houden de inflatieverwachtingen nauwlettend in de gaten. Als huishoudens verwachten dat de prijzen steeds verder zullen stijgen, moeten beleidsmakers de rente misschien verhogen. Tegelijkertijd worden de kortetermijnverwachtingen (tussen nu en 12 maanden) over het algemeen sterk beïnvloed door het huidige inflatieniveau. Daardoor zijn deze verwachtingen een slechte graadmeter voor toekomstig monetair beleid. Omdat de inflatiepiek hoogstwaarschijnlijk weer zal inzakken, denken we dat de Fed op z'n minst nog een jaar wacht voordat de centrale bank de rente verhoogt.

De energieprijzen zijn scherp aan het stijgen als gevolg van de verhoogde vraag en knelpunten in de toelevering. Het gebrek aan wind is een derde oorzaak: energiecentrales die op gas draaien, moeten het tekort aan windenergie van windmolens compenseren. Dit krachtenspel is met name zichtbaar in het VK, waar de economie meer geraakt wordt door deze stijging dan elders, en waar het opschroeven van de rente nu echt heel dichtbij komt.

Het energietekort heeft de financiële markten van slag gebracht omdat beleggers zich zorgen maken over de negatieve effecten. De rente op staatsobligaties is gestegen en aandelenmarkten schommelden. Toch zijn we ervan overtuigd dat dit soort inflatiepieken niet leiden tot een opwaartse spiraal, maar dat ze uiteindelijk weer zullen afnemen nu de wereldeconomie zich herstelt na de ontwrichtende coronapandemie.

Hoewel Covid-19 nog steeds als een schaduw boven ons hangt, verheugen velen van ons zich erop om weer van het leven te genieten nu het culturele leven weer op gang komt. De nieuwste aflevering in onze For a richer life-serie gaat over het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). Artistiek directeur Orwa Nyrabia vertelt over de waarde van het medium documentaire en over de ontwikkeling die het festival heeft doorgemaakt.

Verhoogde energieprijzen trekken momenteel een wissel op de wereldeconomie, maar de vooruitzichten blijven positief

Een energieke markt

COUNTERPOINT NOVEMBER 2021

Dashboard Portefeuillesamenstelling

De deltavariant is nog steeds een probleem, maar de vaccinatieprogramma's blijven doorgaan. Intussen gaan samenlevingen open, stabiliseert de inflatie langzamerhand en beginnen obligatierentes te stijgen doordat de centrale banken hun beleid bijstellen.

Aandachts-punten

Vooruitzichten

Staatsobligaties opkomende markten / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Staatsobligaties van opkomende markten bieden een hogere rente dan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties. Terwijl de risicopremies over het algemeen binnen de perken blijven, zijn de rente-inkomsten aantrekkelijk. Langzaam stijgende Amerikaanse rentes zullen uiteindelijk van grotere invloed zijn op Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties, vanwege hun langere looptijd en lagere risicopremies.

Amerikaanse staatsobligaties / Eurozone staatsobligaties
We vinden Amerikaanse staatsobligaties aantrekkelijker als diversifiërende belegging dan Europese staatsobligaties vanwege hun hogere effectieve rendement en hun hogere kredietwaardigheid.

Amerikaanse investment grade obligaties / Eurozone staatsobligaties
Door de stijging van de USD-rente zijn US dollarobligaties na valuta-afdekking voor beleggers in euro's voordeliger dan Europese staatsobligaties.

Amerikaanse aandelen / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
We denken dat Amerikaanse aandelen het beter zullen doen dan laagrentende Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties in deze relatief vroege fase van de cyclus. Er is een hoge uitgestelde vraag en het momentum van de Amerikaanse bedrijfswinsten blijft sterk.

Aziatische high-yield obligaties / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Aziatische high-yield obligaties bieden aanzienlijk hogere rentes dan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties, terwijl ze de wanbetalingsrisico's ruimschoots compenseren. Ondanks risico's op de korte termijn is het verwachte rendement over 12 maanden aantrekkelijk.

MACRO
tekorten in toelevering (doorgaand)

GEOPOLITIEK
stijging energieprijzen (doorgaand)

GEOPOLITIEK
spanningen VS-China (doorgaand)

MACRO
inflatie en obligatierentes (doorgaand)

MEDISCH
Covid-19-vaccinaties (doorgaand)

MONETAIR BELEID
Fed bouwt aankoopprogramma af (Q4)

OVERHEID VS
uitgaven aan infrastructuur (Q4)

OVERHEDEN EU
uitgaven aan infrastructuur (Q4)

MACRO
voorraden aanvullen (nog niet)

Als we in de portefeuillesamenstelling de ene beleggingscategorie verhogen, moeten we een andere categorie verlagen. Daarom behandelen we onze tactische portefeuillebeslissingen in paren, waarbij we onze relatief grote en relatief kleine posities strategisch tegen elkaar afwegen. De specifieke cijfers in de grafiek gelden voor een evenwichtige EUR-portefeuille en kunnen aan verschillende profielen worden aangepast.

Onze inzichten uitgediept

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint november 2021

De verwachtingen over de beleggingsresultaten blijven positief, maar we passen onze blootstellingen aan om beter in te spelen op de veranderende omstandigheden.

Risico's verminderen

Quintets portefeuille

De economie is bezig bij te draaien na de schokgolf van de pandemie, maar gemiddeld genomen vertoont die een aanhoudende groei

Nog niet zo snel

Beleggingsfocus

Swipe to see the full graph

Bronnen: Quintet, Bloomberg

Zien we vandaag een hogere inflatie, dan hoeft dit niet te betekenen dat die morgen nog steeds hoog is

Momentopname

Grafiek van de maand

Bill Street
Group Chief Investment Officer

De recente stijging van de olie- en gasprijzen stuwen de inflatie op, maar we verwachten dat de stijging niet zal doorzetten

Er waait een andere wind

Welkom

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm