Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Voor het eerst in drie jaar domineert Covid niet de krantenkoppen nu we de koudere maanden ingaan, hoewel er nog steeds andere potentiële risico's en kansen zijn. Wat betekent dit voor portefeuilles ?

De winter komt eraan

COUNTERPOINT NOVEMBER 2022

Scroll naar beneden

Welkom

Het voorspelbare en het onverwachte

Financiële markten volgen vaak bekende gedragspatronen. Wij volgen de afwijkingen nauwlettend op om vervolgens de portefeuilles aan te passen.

De recente geschiedenis herinnert ons eraan dat het onverwachte vaak voorkomt, wat de financiële markten in een nieuwe richting kan sturen. De wereldwijde pandemie zorgde begin 2020 voor een scherpe daling van de aandelenkoersen, maar die herstelden zich snel. Meer recent hebben de inval van Rusland in Oekraïne en de verstoring van de energievoorziening de inflatie tot recordhoogte opgestuwd. Centrale banken hebben daardoor de beleidsrentes verhoogd en de effectieve rendementen op staatsobligaties zijn flink gestegen.

Financiële markten zijn ook vaak geneigd om voorspelbaar te reageren als hen iets niet bevalt. Toen de Britse premier Liz Truss (die onlangs is afgetreden) en haar rechterhand, minister van Financiën Kwasi Kwarteng, een mini-begroting van niet-gefinancierde belastingverlagingen aankondigden, zakte het Britse pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar een laagterecord. Het effectieve rendement op tienjarige Britse staatsobligaties steeg voor het eerst in vele jaren tot boven de 4%. De Bank of England moest ingrijpen om beleggers gerust te stellen, de nieuwe minister van Financiën heeft al veel van de maatregelen teruggedraaid en Rishi Sunak is nu Eerste Minister.

Het is onze taak als vermogensbeheerder om goed in de gaten te houden wat er in de wereld gebeurt, zodat wij onze beleggingsportefeuilles hierop kunnen afstemmen. Eerder hebben we onze blootstelling aan aandelen uit de eurozone en de rest van de wereld afgebouwd ten gunste van liquiditeiten. Ondanks de koersdalingen op aandelenmarkten zijn waarderingen nog niet per se aantrekkelijk. Een duidelijke daling van de inflatie of een significante vertraging van de economische activiteit, zou ons tot aanpassingen in portefeuilles kunnen doen bewegen.

Daniele Antonucci
Chief Economist & Macro Strategist

Bron: Eigen onderzoek, IMF, Refinitiv; opmerking: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst; 2022-27 = prognoses van het IMF voor de bbp-groei.

Opkomende markten zien er relatief aantrekkelijk uit op basis van verschillende waarderingsgrondslagen

Opkomende markten: uitdagingen of kansen?

Grafiek van de maand

De cyclus van renteverhogingen in opkomende landen is veel verder gevorderd dan in ontwikkelde landen die een inhaalslag aan het maken zijn. De economische groei blijft in veel opkomende landen sterker dan in andere regio’s en zowel de aandelen- als de valutawaardering zien er gemiddeld genomen aantrekkelijk uit.

Wat is er aan de hand?
Een recessie in het Verenigd Koninkrijk en in de eurozone lijken nu welhaast onvermijdelijk gezien de hoge inflatie, energiebeperkingen, stijgende rente en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Wij menen dat een verslechtering van de Europese bedrijfswinsten nog niet volledig is verdisconteerd in aandelenkoersen. Intussen hebben de hogere rente in de VS en de economische vertraging al geleid tot een neerwaartse bijstelling van Amerikaanse bedrijfswinsten. Nieuws van het congres van de Chinese Communistische Partij zal belangrijk zijn voor onze beleggingen in opkomende markten.

De budgettaire ommezwaai in het Verenigd Koninkrijk − gevolgd door het ontslag van Liz Truss als premier − herinnert ons aan de moeilijke keuzes van beleidsmakers. Wij hebben onze verwachtingen voor het Britse Pond naar boven bijgesteld, deels ook omdat wij nu verwachten dat de Bank of England op korte termijn de rente sterker zal verhogen. Onze positieve visie op de Amerikaanse dollar wordt niet zozeer ingegeven door rendementsverwachtingen, maar draait vooral om het beperken van neerwaartse risico's. Daarom handhaven wij in dit stadium onze blootstelling aan deze belangrijke hedge in portefeuilles.

Een draai van de Amerikaanse Federal Reserve - waarbij de centrale bank het tempo van de renteverhogingen vertraagt of op een bepaald moment zelfs verlaagt - zal voor ons waarschijnlijk een belangrijke aanleiding zijn om onze blootstelling aan kwaliteit sterke vastrentende waarden en risicovolle beleggingen te herzien. Zover is het echter nog niet. Hoewel wij denken dat een piek in de Amerikaanse obligatierente in zicht is, is de inflatie nog steeds te hoog en daalt deze maar langzaam. Dit terwijl de kerninflatie (inflatie exclusief voeding en energie) nog steeds stijgt. De tijd voor de Europese Centrale Bank om grote renteverhogingen door te voeren dringt met het oog op de recessie die zich aandient.

De inflatie in de Verenigde Staten lijkt zijn hoogtepunt te hebben bereikt. Maar de daling is tot nu toe teleurstellend en de kerninflatie (exclusief voeding en energie) heeft nog geen piek bereikt.

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

3.0
0.0
0.0
-3.0
liquideiten
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N

Portefeuilles blijven gepositioneerd voor een onzekere beleggingsomgeving

Een behoudende positionering

Quintets portefeuille

De onzekerheid op korte termijn blijft groot. De escalatie van de energiecrisis en het recente besluit van oliekartel OPEC om de productie te verlagen, zorgen voor opwaartse druk op de inflatie bij een afzwakking van de groei. Dit speelt vooral Europa parten.

In dit veranderende klimaat hebben wij begin oktober onze blootstelling aan aandelen verminderd, met de nadruk op de eurozone, ten gunste van liquiditeiten. Onze positionering kenmerkt zich door een aandelenweging onder de strategische norm, een neutrale positie in vastrentende waarden en een bovengemiddelde cashpositie. Daarnaast houden wij vast aan onze visie van een sterke (niet sterkere) Amerikaanse dollar op de korte termijn.

Wij zien nog steeds kansen binnen beleggingscategorieën. Onze regiovoorkeur binnen aandelen gaat nog altijd uit naar de Verenigde Staten en opkomende markten. Binnen vastrentende waarden geven wij de voorkeur aan staatsobligaties van opkomende markten (noterend in USD) boven Europese staatsobligaties.

Aangezien de wereldwijde groei vertraagt, hebben wij onze beleggingen in opkomende markten opnieuw bekeken. Ondanks de wereldwijd verslechterende economische vooruitzichten denken wij dat er al veel negatief nieuws is verdisconteerd in koersen. Daarom handhaven wij onze posities in deze regio.

China heropend na Oktobercongres

MACRO Duidelijke inflatie/Fed/piek in obligatierentes

FISCAAL Stimulering met geloofwaardige financiering

MONETAIRE fouten Centrale banken en/of regeringsbeleid

MACRO Europeese gas crisis verergerd

GEOPOLITIEK Oorlog Russland–Ukraine verslechterd

GEOPOLITIEK China/Taiwan/US escalatie

POLITIEK Nieuwe Italiaanse regering wordt EU-onvriendelijk

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint november 2022

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (22 oktober 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A., 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Staatsschuld opkomende markten / overheidsobligaties eurozone
Staatsobligaties van opkomende markten bieden meer rendement dan staatsobligaties uit de eurozone. Het kredietrisico van de meeste EM-staatsobligaties wordt niet direct beïnvloed door de oorlog in Oekraïne.

Cash / aandelen uit de eurozone
De onzekerheid op korte termijn blijft groot en de neerwaartse risico's zijn toegenomen. Wij hebben onze blootstelling aan aandelen uit de eurozone verlaagd en houden een bovengemiddelde positie in liquiditeiten aan.

Aandelen VS / aandelen eurozone
Wij zijn van mening dat Amerikaanse aandelen het beter zullen doen dan aandelen uit de eurozone. Nu we uitgaan van een recessie in Europa, zullen de hoge verwachtingen voor de winst per aandeel (WPA) voor aandelen uit de eurozone waarschijnlijk steeds meer op losse schroeven komen te staan, vooral in vergelijking met de WPA-verwachtingen voor Amerikaanse aandelen.

Aandelen opkomende markten / wereldwijde aandelen
Wij zijn van mening dat aandelen uit opkomende markten (EM) het beter zullen doen dan aandelen uit de rest van de wereld, omdat de relatieve waardering van EM zich dicht bij historisch lage niveau’s bevindt. Wanneer de groei in de opkomende landen stabiliseert en het monetaire beleid wordt versoepeld, vooral in China, verwachten wij voor EM-aandelen een positief momentum.

GEOPOLITIEK Oorlog Russland–Ukraine verslechterd

MACRO Europeese gas crisis verergerd

GEOPOLITIEK 
spanningen VS-China (doorgaand) 

MONETAIRE fouten Centrale banken en/of regeringsbeleid

POLITIEK Nieuwe Italiaanse regering wordt EU-onvriendelijk

China heropend na Oktobercongres

MACRO Duidelijke inflatie/Fed/piek in obligatierentes

FISCAAL Stimulering met geloofwaardige financiering

Als we in de portefeuillesamenstelling de ene beleggingscategorie verhogen, moeten we een andere categorie verlagen. Daarom behandelen we onze tactische portefeuillebeslissingen in paren, waarbij we onze relatief grote en relatief kleine posities strategisch tegen elkaar afwegen. De specifieke cijfers in de grafiek gelden voor een evenwichtige EUR-portefeuille en kunnen aan verschillende profielen worden aangepast.

Onze inzichten uitgediept

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint november 2022

Vooruitzichten zijn minder
zeker dan vorige maand

Vooruitzichten zijn zekerder
dan vorige maand

De geopolitieke onzekerheid is groot, de grondstoffenprijzen dalen, maar blijven hoog. De inflatie in de VS heeft waarschijnlijk een hoogtepunt bereikt, maar het pad zal geen rechte lijn naar beneden zijn.

Waar letten wij op ?

Vooruitzichten

Portefeuilles blijven gepositioneerd voor een onzekere beleggingsomgeving

Een behoudende positionering

Quintets portefeuille

Hoge inflatie, stijgende rentes en afzwakkende economische groei blijven het beleggingsklimaat domineren

Spanningen op vele fronten

Beleggingsfocus

Bron: Eigen onderzoek, IMF, Refinitiv; opmerking: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst; 2022-27 = prognoses van het IMF voor de bbp-groei.

swipe om de volledige grafiek te zien

Opkomende markten zien er relatief aantrekkelijk uit op basis van verschillende waarderingsgrondslagen

Opkomende markten: uitdagingen of kansen?

Grafiek van de maand

Daniele Antonucci
Chief Economist & Macro Strategist

Financiële markten volgen vaak bekende gedragspatronen. Wij volgen de afwijkingen nauwlettend op om vervolgens de portefeuilles aan te passen.

Het voorspelbare en het onverwachte

Welkom

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (22 oktober 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A., 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

De onzekerheid op korte termijn blijft groot. De escalatie van de energiecrisis en het recente besluit van oliekartel OPEC om de productie te verlagen, zorgen voor opwaartse druk op de inflatie bij een afzwakking van de groei. Dit speelt vooral Europa parten.

In dit veranderende klimaat hebben wij begin oktober onze blootstelling aan aandelen verminderd, met de nadruk op de eurozone, ten gunste van liquiditeiten. Onze positionering kenmerkt zich door een aandelenweging onder de strategische norm, een neutrale positie in vastrentende waarden en een bovengemiddelde cashpositie. Daarnaast houden wij vast aan onze visie van een sterke (niet sterkere) Amerikaanse dollar op de korte termijn.

Wij zien nog steeds kansen binnen beleggingscategorieën. Onze regiovoorkeur binnen aandelen gaat nog altijd uit naar de Verenigde Staten en opkomende markten. Binnen vastrentende waarden geven wij de voorkeur aan staatsobligaties van opkomende markten (noterend in USD) boven Europese staatsobligaties.

Aangezien de wereldwijde groei vertraagt, hebben wij onze beleggingen in opkomende markten opnieuw bekeken. Ondanks de wereldwijd verslechterende economische vooruitzichten denken wij dat er al veel negatief nieuws is verdisconteerd in koersen. Daarom handhaven wij onze posities in deze regio.

Wat we in de gaten houden
De economische cyclus blijft vertragen en de kans op een recessie neemt toe door de energiecrisis in het Verenigd Koninkrijk en Europa, oplopende rentes, hoge inflatie en de geopolitieke onzekerheid wereldwijd. Wij hebben deze risico's tot uitdrukking gebracht in ons recente besluit om de blootstelling aan aandelen te verlagen.

De liquiditeitscyclus wordt gedreven door de verwachting van forse renteverhogingen tijdens de volgende vergaderingen van centrale banken, maar het tempo zal daarna waarschijnlijk afnemen. De Amerikaanse dollar blijft sterk en sommige centrale banken worden gedwongen hun obligatiemarkten en valuta’s te ondersteunen, vooral in het Verenigd Koninkrijk en Japan. Ondertussen blijft China het monetaire en fiscale beleid versoepelen.

De politiek in Europa concentreert zich op fiscale steun in de hoop daarmee de klap van de energiecrisis op te vangen. Het risico van 'fouten' in het begrotingsbeleid (zoals onlangs door de Britse regering) en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zullen markten waarschijnlijk blijven beïnvloeden.

Hoewel het noordelijk halfrond de winter ingaat, lijkt Covid-19 geen grote bedreiging te vormen voor de economische activiteit. In Europa nemen de nieuwe gevallen wel weer toe, wat een voorbode kan zijn van een besmettingsgolf. Ook in China stijgt het aantal gevallen weer waardoor in het hele land nieuwe lockdown-restricties zijn ingesteld.

De inflatie in de Verenigde Staten lijkt zijn hoogtepunt te hebben bereikt. Maar de daling is tot nu toe teleurstellend en de kerninflatie (exclusief voeding en energie) heeft nog geen piek bereikt.

Wat is er aan de hand?
Een recessie in het Verenigd Koninkrijk en in de eurozone lijken nu welhaast onvermijdelijk gezien de hoge inflatie, energiebeperkingen, stijgende rente en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Wij menen dat een verslechtering van de Europese bedrijfswinsten nog niet volledig is verdisconteerd in aandelenkoersen. Intussen hebben de hogere rente in de VS en de economische vertraging al geleid tot een neerwaartse bijstelling van Amerikaanse bedrijfswinsten. Nieuws van het congres van de Chinese Communistische Partij zal belangrijk zijn voor onze beleggingen in opkomende markten.

De budgettaire ommezwaai in het Verenigd Koninkrijk − gevolgd door het ontslag van Liz Truss als premier − herinnert ons aan de moeilijke keuzes van beleidsmakers. Wij hebben onze verwachtingen voor het Britse Pond naar boven bijgesteld, deels ook omdat wij nu verwachten dat de Bank of England op korte termijn de rente sterker zal verhogen. Onze positieve visie op de Amerikaanse dollar wordt niet zozeer ingegeven door rendementsverwachtingen, maar draait vooral om het beperken van neerwaartse risico's. Daarom handhaven wij in dit stadium onze blootstelling aan deze belangrijke hedge in portefeuilles.

Een draai van de Amerikaanse Federal Reserve - waarbij de centrale bank het tempo van de renteverhogingen vertraagt of op een bepaald moment zelfs verlaagt - zal voor ons waarschijnlijk een belangrijke aanleiding zijn om onze blootstelling aan kwaliteit sterke vastrentende waarden en risicovolle beleggingen te herzien. Zover is het echter nog niet. Hoewel wij denken dat een piek in de Amerikaanse obligatierente in zicht is, is de inflatie nog steeds te hoog en daalt deze maar langzaam. Dit terwijl de kerninflatie (inflatie exclusief voeding en energie) nog steeds stijgt. De tijd voor de Europese Centrale Bank om grote renteverhogingen door te voeren dringt met het oog op de recessie die zich aandient.

De cyclus van renteverhogingen in opkomende landen is veel verder gevorderd dan in ontwikkelde landen die een inhaalslag aan het maken zijn. De economische groei blijft in veel opkomende landen sterker dan in andere regio’s en zowel de aandelen- als de valutawaardering zien er gemiddeld genomen aantrekkelijk uit.

De recente geschiedenis herinnert ons eraan dat het onverwachte vaak voorkomt, wat de financiële markten in een nieuwe richting kan sturen. De wereldwijde pandemie zorgde begin 2020 voor een scherpe daling van de aandelenkoersen, maar die herstelden zich snel. Meer recent hebben de inval van Rusland in Oekraïne en de verstoring van de energievoorziening de inflatie tot recordhoogte opgestuwd. Centrale banken hebben daardoor de beleidsrentes verhoogd en de effectieve rendementen op staatsobligaties zijn flink gestegen.

Financiële markten zijn ook vaak geneigd om voorspelbaar te reageren als hen iets niet bevalt. Toen de Britse premier Liz Truss (die onlangs is afgetreden) en haar rechterhand, minister van Financiën Kwasi Kwarteng, een mini-begroting van niet-gefinancierde belastingverlagingen aankondigden, zakte het Britse pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar een laagterecord. Het effectieve rendement op tienjarige Britse staatsobligaties steeg voor het eerst in vele jaren tot boven de 4%. De Bank of England moest ingrijpen om beleggers gerust te stellen, de nieuwe minister van Financiën heeft al veel van de maatregelen teruggedraaid en Rishi Sunak is nu Eerste Minister.

Het is onze taak als vermogensbeheerder om goed in de gaten te houden wat er in de wereld gebeurt, zodat wij onze beleggingsportefeuilles hierop kunnen afstemmen. Eerder hebben we onze blootstelling aan aandelen uit de eurozone en de rest van de wereld afgebouwd ten gunste van liquiditeiten. Ondanks de koersdalingen op aandelenmarkten zijn waarderingen nog niet per se aantrekkelijk. Een duidelijke daling van de inflatie of een significante vertraging van de economische activiteit, zou ons tot aanpassingen in portefeuilles kunnen doen bewegen.

Voor het eerst in drie jaar domineert Covid niet de krantenkoppen nu we de koudere maanden ingaan, hoewel er nog steeds andere potentiële risico's en kansen zijn. Wat betekent dit voor portefeuilles ?

De winter komt eraan

COUNTERPOINT NOVEMBER 2022

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm