Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

"Na verloop van tijd zal de risicobalans veranderen"

Onzekerheden op de korte termijn worden opgelost en de economie herstelt zich

DE ROUTE NAAR ONTSNAPPINGSSNELHEID

Beleggingsfocus

geassocieerd met een hogere marktvolatiliteit en vertraging van de economische groei. De onzekerheid neemt opnieuw toe, ook al ligt deze nog altijd lager dan tijdens het dieptepunt van de Covid-19-crisis.

De World Uncertainty Index (wereldwijde onzekerheidsindex) is gebaseerd op het aantal keer dat het woord 'uncertainty' in de media en nationale risicorapportages verschijnt. Historisch gezien zijn stijgingen over het algemeen 

De wereld krijgt opnieuw te maken met onzekerheid

ONRUSTGEVOELENS

Grafiek van de maand

Door de pandemie hebben we ons allemaal moeten aanpassen en hebben we nieuwe vaardigheden ontwikkeld.

SNELLER, HOGER, STERKER

Welkom

Dankzij de pandemie hebben we bewezen hoe snel we ons kunnen aanpassen. Thuiswerken is niet zonder uitdagingen, maar stel dat u aan het trainen was voor een sportevenement voor de allerbesten dat plotseling werd afgelast? We spraken met zes paralympiërs over de manier waarop hun leven veranderd is door de wereldwijde gezondheidscrisis. U kunt hun ervaringen hier lezen.

Leden van mijn team, het Chief Investment Office, zijn gevestigd in Luxemburg, België, Zwitserland, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onze kracht schuilt in onze diversiteit en ik ben trots op de manier waarop we dit jaar samenwerken en ons aanpassen. Deze maand nodig ik Gerwin met veel plezier uit om deze editie in te leiden.

Bill Street
Group Chief Investment Officer

We hebben nieuwe posities voor onze portefeuilles ingenomen waarmee we rekening houden met de marktrisico's

LET OP: UPDATE

Quintet portefeuille

Scroll naar beneden

Nu het herstel van de wereldeconomie op de proef wordt gesteld, blijven we het vertrouwen houden dat de tegenslag tijdelijk zal zijn.

Een verkeersdrempel op de route

COUNTERPOINT OKTOBER 2020

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

Dashboard Portefeuillesamenstelling

0.0
0.0
-5.0
3.0
2.0
CONTANTEN
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N

OVERHEDEN Europees herstelfonds (Q3/Q4)

OVERHEDEN Nieuw stimuluspakket VS
(Q3 / 1e helft 2021)

MONETAIR BELEID Centrale banken wereldwijd

Vooruitzichten

Portefeuille

Beleggingsfocus

Grafiek van de maand

Welkom

Brexit

Oorlog met Irak, uitbraak SARS

Bron: Ahir, H., N. Bloom, en D. Furceri (2018), “World Uncertainty Index”, Stanford mimeo
(Quintets schattingen voor Q3 zijn gebaseerd op dagelijkse data van www.policyuncertainty.com)

x 1.000

1e Golfoorlog

Recessie VS, aanslagen 11 september

Financiële kredietcrisis

Staatsschuldcrisis in Europa

Krimpbeleid Fed en politieke onrust in Griekenland en Oekraïne

Begrotingsafgrond VS en staatsschuldcrisis Europa

Verkiezingen VS

Coronavirus

Handelsspanningen VS-China en Brexit

We blijven erin geloven dat de wereldwijde economie zich zal herstellen. Overheden en centrale banken richten zich op ondersteuning van het herstelproces met behulp van stimuleringsmaatregelen en -beleid. Na verloop van tijd zal de economie de ontsnappingssnelheid bereiken, en op dat moment zal de privésector geen overheidssteun meer nodig hebben. Maar op dit moment hebben we te maken met aanzienlijke onzekerheden, die ons op korte termijn voor diverse uitdagingen stellen.

In veel regio's neemt het aantal besmettingen hand over hand toe, zoals in de Verenigde Staten en Europa. Zodra er maatregelen worden ingevoerd om Covid-19 een halt toe te roepen, zullen de economische activiteiten hoogstwaarschijnlijk afnemen, en in sommige regio's zelfs inkrimpen. Maar overheden hopen een volledige lockdown te kunnen vermijden, en begin volgend jaar zou de groeisnelheid weer moeten toenemen.

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (28 september 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Investeer in een verrijkend leven, hoe u dit ook ziet

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. All rights reserved. Privacy Statement

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WE NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint Oktober 2020

HANDEL handelsspanningen VS-China

HANDEL handelsoverleg VK-EU (okt/dec)

POLITIEK Amerikaanse presidentsverkiezingen (nov)

MEDISCH Ontwikkeling van vaccin

teruggebracht tot een neutraal peil.

Om het evenwicht in de risicobalans van onze totale portefeuille te bewaren, hebben we bovendien onze positie in de Japanse yen verkocht. De yen blijft ondergewaardeerd en we geloven niet dat er een katalysator komt die deze valuta op korte termijn laat stijgen naar zijn reële waarde. Deze positie behielden we als diversifiërende belegging. Door deze positie af te stoten, gecombineerd met onze aanpassingen in de aandelenbeleggingen, behoudt onze portefeuille de focus op de lange termijn.

Als langetermijnbeleggers met een positieve kijk op de middellange en lange termijn behouden we onze posities in risicovollere activa. Maar om in te spelen op de kortetermijnrisico's hebben we onze tactische portefeuillesamenstelling aangepast.

Met name de Verenigde Staten worden geconfronteerd met directe risico's. De verkiezingen vinden over minder dan een maand plaats en het aantal Covid-19-besmettingen blijft stijgen. Om deze risico's mee te laten wegen hebben we onze relatief grote positie in Amerikaanse aandelen 

Vooruitzichten zijn zekerder dan vorige maand

Vooruitzichten zijn minder zeker dan vorige maand

De onzekerheid neemt toe nu het vierde kwartaal aanbreekt

AANDACHTSPUNTEN

Vooruitzichten

Daarnaast stevenen we af op een periode van veel politieke onrust. Hoewel Joe Biden op kop staat in de peilingen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, hebben we uit het recente verleden geleerd dat het onverwachte niet onmogelijk is. Intussen bereidt het VK zich voor om de Europese Unie op 31 december te verlaten.

We zijn ervan overtuigd dat het herstel aan het begin van 2021 in een stroomversnelling zal raken, wanneer de lockdownmaatregelen weer worden versoepeld en er een einde komt aan politieke onzekerheden. Wie de Amerikaanse verkiezingen ook wint, de Democraten en Republikeinen hebben ruimte om op adem te komen en een deal te sluiten over een nieuw steunpakket. Hoewel de Brexit zou kunnen eindigen in een vechtscheiding, zullen beide kanten van Europa eindelijk aan hun nieuwe leven kunnen beginnen zodra het proces is afgerond.

Na verloop van tijd zal de risicobalans veranderen. Uiteindelijk blijven de onderliggende structurele invloeden op de economie, zoals de transitie van de fysieke naar de digitale wereld, de groei op de langere termijn aandrijven.

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (28 september 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Invest in a richer life,
however you define it.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. All rights reserved. Privacy Statement

POLITIEK
Amerikaanse presidentsverkiezingen (nov)

MEDISCH
Ontwikkeling van vaccin

OVERHEDEN
Europees herstelfonds (Q3/Q4)

OVERHEDEN
Nieuw stimuluspakket VS
(Q3 / 1e helft 2021)

MONETAIR BELEID
Centrale banken wereldwijd

Als langetermijnbeleggers met een positieve kijk op de middellange en lange termijn behouden we onze posities in risicovollere activa. Maar om in te spelen op de kortetermijnrisico's hebben we onze tactische portefeuillesamenstelling aangepast.

Met name de Verenigde Staten worden geconfronteerd met directe risico's. De verkiezingen vinden over minder dan een maand plaats en het aantal Covid-19-besmettingen blijft stijgen. Om deze risico's mee te laten wegen hebben we onze relatief grote positie in Amerikaanse aandelen teruggebracht tot een neutraal peil.

Om het evenwicht in de risicobalans van onze totale portefeuille te bewaren, hebben we bovendien onze positie in de Japanse yen verkocht. De yen blijft ondergewaardeerd en we geloven niet dat er een katalysator komt die deze valuta op korte termijn laat stijgen naar zijn reële waarde. Deze positie behielden we als diversifiërende belegging. Door deze positie af te stoten, gecombineerd met onze aanpassingen in de aandelenbeleggingen, behoudt onze portefeuille de focus op de lange termijn.

"Na verloop van tijd zal de risicobalans veranderen"

We blijven erin geloven dat de wereldwijde economie zich zal herstellen. Overheden en centrale banken richten zich op ondersteuning van het herstelproces met behulp van stimuleringsmaatregelen en -beleid. Na verloop van tijd zal de economie de ontsnappingssnelheid bereiken, en op dat moment zal de privésector geen overheidssteun meer nodig hebben. Maar op dit moment hebben we te maken met aanzienlijke onzekerheden, die ons op korte termijn voor diverse uitdagingen stellen.

In veel regio's neemt het aantal besmettingen hand over hand toe, zoals in de Verenigde Staten en Europa. Zodra er maatregelen worden ingevoerd om Covid-19 een halt toe te roepen, zullen de economische activiteiten hoogstwaarschijnlijk afnemen, en in sommige regio's zelfs inkrimpen. Maar overheden hopen een volledige lockdown te kunnen vermijden, en begin volgend jaar zou de groeisnelheid weer moeten toenemen.

De World Uncertainty Index (wereldwijde onzekerheidsindex) is gebaseerd op het aantal keer dat het woord 'uncertainty' in de media en nationale risicorapportages verschijnt. Historisch gezien zijn stijgingen over het algemeen geassocieerd met een hogere marktvolatiliteit en vertraging van de economische groei. De onzekerheid neemt opnieuw toe, ook al ligt deze nog altijd lager dan tijdens het dieptepunt van de Covid-19-crisis.

Dankzij de pandemie hebben we bewezen hoe snel we ons kunnen aanpassen. Thuiswerken is niet zonder uitdagingen, maar stel dat u aan het trainen was voor een sportevenement voor de allerbesten dat plotseling werd afgelast? We spraken met zes paralympiërs over de manier waarop hun leven veranderd is door de wereldwijde gezondheidscrisis. U kunt hun ervaringen hier lezen.

Leden van mijn team, het Chief Investment Office, zijn gevestigd in Luxemburg, België, Zwitserland, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onze kracht schuilt in onze diversiteit en ik ben trots op de manier waarop we dit jaar samenwerken en ons aanpassen. Deze maand nodig ik Gerwin met veel plezier uit om deze editie in te leiden.

Nu het herstel van de wereldeconomie op de proef wordt gesteld, blijven we het vertrouwen houden dat de tegenslag tijdelijk zal zijn.

Een verkeersdrempel op de route

COUNTERPOINT
OKTOBER 2020

HANDEL
handelsspanningen VS-China

HANDEL
handelsoverleg VK-EU (okt/dec)

De wereld krijgt opnieuw te maken met onzekerheid

ONRUST-GEVOELENS

Grafiek van de maand

The asset allocation vector

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

De positie voor een beleggingscategorie bepalen we op basis van de posities van de bijbehorende sub-beleggingscategorieën. Hoewel we in het algemeen een verminderde voorkeur hebben voor vastrentende waarden (-7%), zien we potentie in bepaalde delen van deze markt, zoals Europese high-yield obligaties (+3%). De totale, aanbevolen afwijking van het gebalanceerde risicoprofiel binnen een bepaalde beleggingscategorie is een optelsom van de afwijkingen binnen de bijbehorende subcategorieën.

De specifieke relatieve waarden die hier zijn genoemd zijn gebaseerd op een gebalanceerd risicoprofiel met de euro als basisvaluta. Deze kunnen per profiel verschillen.


Interpretatie van de tactische posities
Een positieve positie betekent dat we meer waarde zien in een bepaalde (sub-) beleggingscategorie, en hierin relatief meer beleggen ten opzichte van het gebalanceerde risicoprofiel. Een negatieve positie betekent dat we hierin relatief minder beleggen ten opzichte van het gebalanceerde risicoprofiel.

Tellen we de relatieve waarden van alle beleggingscategorieën op, dan is de som altijd nul. Beleggen we meer in de ene categorie, dan beleggen we minder in een andere. Globaal gezien liggen onze beleggingen in vastrentende waarden op dit moment 7% lager ten opzichte van het gebalanceerde risicoprofiel (met de euro als basisvaluta). Onze beleggingen in aandelen liggen daarentegen 4% hoger, en onze alternatieve beleggingen 3% hoger.

Toelichting op onze tactische posities

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WE NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint Oktober 2020

Vooruitzichten zijn minder zeker dan vorige maand

Vooruitzichten zijn zekerder dan vorige maand

De onzekerheid neemt toe nu het vierde kwartaal aanbreekt

AANDACHTS-PUNTEN

Vooruitzichten

We hebben nieuwe posities voor onze portefeuilles ingenomen waarmee we rekening houden met de marktrisico's

LET OP: UPDATE

Quintet portefeuille

Onzekerheden op de korte termijn worden opgelost en de economie herstelt zich

DE ROUTE NAAR ONTSNAPPINGS-
SNELHEID

Beleggingsfocus

Swipe to see the full graph

Bron: Ahir, H., N. Bloom, en D. Furceri (2018), “World Uncertainty Index”, Stanford mimeo
(Quintets schattingen voor Q3 zijn gebaseerd op dagelijkse data van www.policyuncertainty.com)

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Door de pandemie hebben we ons allemaal moeten aanpassen en hebben we nieuwe vaardigheden ontwikkeld.

SNELLER, HOGER, STERKER

Welkom

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm