Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

MACRO Inflatie en obligatierentes (doorgaand)

MEDISCH Covid-19-vaccinaties (doorgaand)

OVERHEID Uitgaven aan infrastructuur (2e helft '21)

MONETAIR BELEID Centrale banken wereldwijd (doorgaand)

OVERHEDEN Europees herstelfonds (Q3)

MACRO Heropeningsplannen (doorgaand)

MACRO Tekorten in toelevering (doorgaand)

GEOPOLITIEK Spanningen VS-China (doorgaand)

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint oktober 2021

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (20 september 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

0.0
-4.0
0.0
4.0
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N
0.0
-4.0
0.0
4.0
FX
ALTERNATIVES
FIXED INCOME
EQUITIES
N

We hebben er vertrouwen in dat het economische klimaat de rendementen op risicovolle beleggingscategorieën zal blijven ondersteunen op de middellange termijn.

De groeivooruitzichten wegen

Quintets portefeuille

Hoewel de snelheid van de wereldwijde economische groei waarschijnlijk al voorbij zijn hoogtepunt is, behouden we onze positie ten aanzien van risicovolle beleggingen door relatief meer te beleggen in specifieke aandelen- en obligatiecategorieën, in plaats van obligaties van hoge kwaliteit. Daar hebben we drie redenen voor:

  • De groei komt waarschijnlijk boven het langetermijngemiddelde uit, waardoor we gunstig rendement behouden op risicovolle beleggingen.
  • Hoewel centrale banken nu bespreken wanneer ze hun steunmaatregelen zullen terugschroeven, is het monetair beleid nog steeds zeer verruimend en verwachten we slechts een geleidelijke verandering hierin.
  • We zien nog steeds de opstuwende werking van momentum en bedrijfswinsten - twee indicatoren die we in deze fase van de cyclus nauwkeurig volgen.

De economische data lijken ons basisscenario te bevestigen: tot en met de eerste helft van 2022 kunnen we een stabiele groei verwachten

Scroll naar beneden

Bron: Quintet, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve

De groei van de wereldwijde economie ligt opnieuw meer in lijn met het langetermijngemiddelde en lijkt een solide basis te hebben.

Zo voelt “normaal”

COUNTERPOINT OKTOBER 2021

Welkom

Een frisse start

Nu de zomervakantie voorbij is, gaan we weer met nieuwe moed en enthousiasme aan het werk.

Wat kan er veel veranderen in een jaar. Nog maar 12 maanden geleden hadden veel landen te maken met een opleving van het coronavirus en dreigden er lockdowns ingevoerd te worden. De vooruitzichten voor deze herfst en winter zijn positiever nu stijgende Covid-besmettingen niet direct meer leiden tot stijgende ziekenhuisopnamen. "We leren leven met het virus en hoeven waarschijnlijk niet meer grote delen van onze maatschappij af te sluiten om de verspreiding te beperken".

September is de maand van het nieuwe begin, de frisse start. We hebben zin om weer aan de slag te gaan. De bekende journaliste Lucy Kellaway weet er alles van. Een paar jaar geleden koos ze een nieuwe richting, en ze ging op 58-jarige leeftijd in het onderwijs als lerares. Aan het begin van dit nieuwe schooljaar spraken we met Lucy om van haar persoonlijk te horen waarom deze maand haar zo vrolijk stemt. U kunt het interview hier lezen.

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Amerikaanse bedrijven blijven nieuwe banen creëren voor de Amerikaanse beroepsbevolking en waarschijnlijk zet deze trend voorlopig door.

Weer aan het werk

Grafiek van de maand

De Amerikaanse centrale bank (Fed) kondigde vorig jaar aan de inflatie verder te laten oplopen dan normaal om de arbeidsmarkt en de bredere economie te ondersteunen. Het werkloosheidscijfer daalt nu gestaag en de inflatie is misschien zijn hoogtepunt al voorbij. Dit betekent dat ondersteuning minder noodzakelijk wordt. Hoewel er in de afgelopen tijd in de Verenigde Staten minder banen bij zijn gekomen dan verwacht, verwachten wij nog steeds dat de Fed de aankoop van obligaties later dit jaar zal afbouwen.

Na de snelle stijging van de economische groei die we zagen nadat de lockdowns werden versoepeld, is het vrijwel onvermijdelijk dat het groeitempo zal terugvallen. De activiteit bereikt nu een stabiel, maar nog altijd bovengemiddeld niveau, wat verdere expansie betekent. We verwachten dat deze stabilisering om twee redenen geleidelijk zal verlopen. Ten eerste hebben we te maken met een aantal tijdelijke oorzaken (de deltavariant en de knelpunten in toeleveringsketens). Ten tweede verwachten we niet dat de monetaire steunmaatregelen en de overheidssteun op korte termijn ineens worden teruggeschroefd.

Terwijl de wereldwijde economie de recessie door toedoen van de pandemie verder achter zich laat, moeten we leren omgaan met minder monetaire steun vanuit de centrale banken en minder overheidssteun. Alle ogen zijn gericht op de Fed, die hoogstwaarschijnlijk later dit jaar zal aankondigen dat de aankoop van obligaties wordt afgebouwd. Tegen die tijd kan dit de staatsobligatierentes licht opstuwen.

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

Risico's in balans
Hoewel het herstel onderweg zou kunnen inzakken, hebben we er vertrouwen in dat de wereldwijde economie veerkrachtig genoeg is, en dat de groei zal doorzetten. Bovendien zou de uitgestelde vraag krachtiger op gang kunnen komen dan verwacht, wat perioden van nog sterkere groei tot gevolg kan hebben. China’s striktere regelgeving kan van negatieve invloed zijn, maar deze factor speelt op dit moment eerder in China dan internationaal.

Covid-19 blijft een risico, hoewel het aantal nieuwe besmettingen is gestabiliseerd. Heropeningen en stijging van de mobiliteit zijn de voornaamste trends in de meeste regio’s. Over de hele wereld ligt de vaccinatiegraad hoog. De landen die een langzaam begin kenden, halen de achterstand nu in. Hoewel het effect van nieuwe virusvarianten beheersbaar lijkt en strenge lockdowns minder waarschijnlijk zijn, kunnen voorzichtigere consumenten en werknemers leiden tot vertraging in de bestedingen en extra knelpunten in de bevoorrading. 


Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (20 september 2021) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Ervaar een rijker leven,
hoe u dit ook definieert.

Hoewel de snelheid van de wereldwijde economische groei waarschijnlijk al voorbij zijn hoogtepunt is, behouden we onze positie ten aanzien van risicovolle beleggingen door relatief meer te beleggen in specifieke aandelen- en obligatiecategorieën, in plaats van obligaties van hoge kwaliteit. Daar hebben we drie redenen voor:

  • De groei komt waarschijnlijk boven het langetermijngemiddelde uit, waardoor we gunstig rendement behouden op risicovolle beleggingen.
  • Hoewel centrale banken nu bespreken wanneer ze hun steunmaatregelen zullen terugschroeven, is het monetair beleid nog steeds zeer verruimend en verwachten we slechts een geleidelijke verandering hierin.
  • We zien nog steeds de opstuwende werking van momentum en bedrijfswinsten - twee indicatoren die we in deze fase van de cyclus nauwkeurig volgen.

De economische data lijken ons basisscenario te bevestigen: tot en met de eerste helft van 2022 kunnen we een stabiele groei verwachten

Na de snelle stijging van de economische groei die we zagen nadat de lockdowns werden versoepeld, is het vrijwel onvermijdelijk dat het groeitempo zal terugvallen. De activiteit bereikt nu een stabiel, maar nog altijd bovengemiddeld niveau, wat verdere expansie betekent. We verwachten dat deze stabilisering om twee redenen geleidelijk zal verlopen. Ten eerste hebben we te maken met een aantal tijdelijke oorzaken (de deltavariant en de knelpunten in toeleveringsketens). Ten tweede verwachten we niet dat de monetaire steunmaatregelen en de overheidssteun op korte termijn ineens worden teruggeschroefd.

Terwijl de wereldwijde economie de recessie door toedoen van de pandemie verder achter zich laat, moeten we leren omgaan met minder monetaire steun vanuit de centrale banken en minder overheidssteun. Alle ogen zijn gericht op de Fed, die hoogstwaarschijnlijk later dit jaar zal aankondigen dat de aankoop van obligaties wordt afgebouwd. Tegen die tijd kan dit de staatsobligatierentes licht opstuwen.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) kondigde vorig jaar aan de inflatie verder te laten oplopen dan normaal om de arbeidsmarkt en de bredere economie te ondersteunen. Het werkloosheidscijfer daalt nu gestaag en de inflatie is misschien zijn hoogtepunt al voorbij. Dit betekent dat ondersteuning minder noodzakelijk wordt. Hoewel er in de afgelopen tijd in de Verenigde Staten minder banen bij zijn gekomen dan verwacht, verwachten wij nog steeds dat de Fed de aankoop van obligaties later dit jaar zal afbouwen.

Wat kan er veel veranderen in een jaar. Nog maar 12 maanden geleden hadden veel landen te maken met een opleving van het coronavirus en dreigden er lockdowns ingevoerd te worden. De vooruitzichten voor deze herfst en winter zijn positiever nu stijgende Covid-besmettingen niet direct meer leiden tot stijgende ziekenhuisopnamen. "We leren leven met het virus en hoeven waarschijnlijk niet meer grote delen van onze maatschappij af te sluiten om de verspreiding te beperken".

September is de maand van het nieuwe begin, de frisse start. We hebben zin om weer aan de slag te gaan. De bekende journaliste Lucy Kellaway weet er alles van. Een paar jaar geleden koos ze een nieuwe richting, en ze ging op 58-jarige leeftijd in het onderwijs als lerares. Aan het begin van dit nieuwe schooljaar spraken we met Lucy om van haar persoonlijk te horen waarom deze maand haar zo vrolijk stemt. U kunt het interview hier lezen.

De groei van de wereldwijde economie ligt opnieuw meer in lijn met het langetermijngemiddelde en lijkt een solide basis te hebben.

Zo voelt “normaal”

COUNTERPOINT OKTOBER 2021

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Hoewel de deltavariant een belangrijk probleem is, blijft men stug doorgaan met vaccineren, gaan samenlevingen open, worden verruimende maatregelen doorgezet, lijkt de inflatie zich langzamerhand te stabiliseren en is de daling van obligatierentes gestopt.

Aandachts-punten

Vooruitzichten

Staatsobligaties opkomende markten / Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties
Staatsobligaties van opkomende markten bieden een hogere rente dan Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties. Een zwakkere Amerikaanse dollar en stijgende olieprijzen kunnen de risicopremies van OM staatsobligaties doen dalen.

Staatsobligaties VS / Europese staatsobligaties
Wij zetten meer in op Amerikaanse staatsobligaties om te diversifiëren dan op Europese staatsobligaties, vanwege hun hogere rendement tot aan de vervaldatum en hogere kredietwaardigheid.

Amerikaanse investment grade obligaties / Europese staatsobligaties
Door de stijging van de USD rente zijn US dollarobligaties na valuta-afdekking voor beleggers in euro's voordeliger dan Europese staatsobligaties.

Aandelen VS / Investment-grade bedrijfsobligaties VS
Gezien onze positieve verwachtingen denken wij dat Amerikaanse aandelen het in deze fase van de conjunctuurcyclus beter kunnen doen dan laagrentende Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties

Britse small caps / Aandelen wereldwijd
Britse small caps herstelden zich langzamer in 2020 en de koersen zijn aantrekkelijker dan die van aandelen in de rest van de wereld, terwijl de relatief cyclische sectorsamenstelling van het VK gunstig uitpakt in fasen van economisch herstel.

Aziatische high-yield obligaties / Investment-grade bedrijfsobligaties VS
Aziatische high-yield obligaties bieden aanzienlijk hogere rentes dan Amerikaanse bedrijfsobligaties die ruimschoots compensatie bieden voor de wanbetalingsrisico's.

Wereldwijde aandelen / staatsobligaties
Naarmate de bedrijfscyclus vordert blijven aandelen profiteren van ondersteunende factoren, waaronder wereldwijde groei van bedrijfswinsten, marktmomentum, steunpakketten en monetaire maatregelen.

MACRO Tekorten in toelevering (doorgaand)

GEOPOLITIEK Spanningen VS-China (doorgaand)

MACRO Inflatie en obligatierentes (doorgaand)

MEDISCH
Covid-19-vaccinaties (doorgaand)

MONETAIR BELEID Centrale banken wereldwijd (doorgaand)

OVERHEID Uitgaven aan infrastructuur (2e helft '21)

OVERHEDEN
Europees herstelfonds (Q3)

MACRO Heropeningsplannen (doorgaand)

Als we in de portefeuillesamenstelling de ene beleggingscategorie verhogen, moeten we een andere categorie verlagen. Daarom behandelen we onze tactische portefeuillebeslissingen in paren, waarbij we onze relatief grote en relatief kleine posities strategisch tegen elkaar afwegen. De specifieke cijfers in de grafiek gelden voor een evenwichtige EUR-portefeuille en kunnen aan verschillende profielen worden aangepast.

Onze inzichten uitgediept

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint oktober 2021

We hebben er vertrouwen in dat het economische klimaat de rendementen op risicovolle beleggingscategorieën zal blijven ondersteunen op de middellange termijn.

De groeivoor-uitzichten wegen

Quintets portefeuille

Na de schokgolf van de pandemie keren de wereldwijde economische omstandigheden terug naar normaal, en gemiddeld genomen zijn de vooruitzichten gunstig.

Meer licht dan schaduw

Beleggingsfocus

Source: Quintet, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve

Swipe to see the full graph

Amerikaanse bedrijven blijven nieuwe banen creëren voor de Amerikaanse beroepsbevolking en waarschijnlijk zet deze trend voorlopig door.

Weer aan het werk

Grafiek van de maand

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Nu de zomervakantie voorbij is, gaan we weer met nieuwe moed en enthousiasme aan het werk.

Een frisse start

Welkom

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm