Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
wave_white_wide.svg

We kunnen de resultaten van een portefeuille aanzienlijk verbeteren door tactische beleggingsmogelijkheden aan te grijpen, zonder sterk af te wijken van het risicoprofiel. Om succes te boeken met tactische beleggingen is het zaak om de risico's juist in te schatten op basis van onvolledige informatie. Hoewel we het niet altijd bij het rechte eind zullen hebben, vertrouwen we erop dat onze tactische beleggingen de portefeuilles voorzien van aanvullende rendementen, die met name van pas komen in het huidige klimaat van lage rentestanden.

Kansen grijpen

Pluk de dag

Onze relatief grote beleggingen in staatsobligaties van de opkomende markten (uitgedrukt in Amerikaanse dollar) behoorden tot onze meest succesvolle tactische beleggingen van 2020. Toen de markten eerder dit jaar wereldwijd reageerden op de uitbraak van Covid-19, zakten de koersen van staatobligaties van de opkomende markten dramatisch ten opzichte van de koers van Amerikaanse staatsobligaties. Hoewel het verleidelijk is om bepaalde beleggingscategorieën aan te kopen na zo'n scherpe koersdaling, is het ook essentieel om rekening te houden met de kortetermijnrisico's. Na stevig ingrijpen van overheden, centrale banken en internationale organisaties zoals het IMF om de economieën en financiële markten te stabiliseren, kozen we eind april voor relatief grote posities in staatsobligaties van de opkomende markten.

Gedurende de zomer verdween de angst voor grootschalige wanbetalingen op staatsobligaties van de opkomende landen, waardoor deze positie positieve rendementen opleverde. Eind juli waren staatsobligaties van de opkomende markten met meer dan 15% gestegen. Nu de waarderingen weer enigszins terug op hun normale niveau zijn, blijven de huidige rendementen aantrekkelijk. Zodoende hebben we onze positie behouden. De verwachte rendementen zijn lager dan in april, maar dat geldt ook voor de risico's.

We analyseren voortdurend de tactische aantrekkelijkheid van alle beleggingscategorieën, waarbij we rekening houden met de macro- en risico-omstandigheden.

De katalysatoren van Quintets tactische portefeuillesamenstelling

We analyseren voortdurend de tactische aantrekkelijkheid van alle beleggingscategorieën, waarbij we rekening houden met de macro-omstandigheden

Uitgelicht: staatsobligaties van de opkomende markten in harde valuta

Pluk de dag

De beslissingen binnen onze tactische portefeuillesamenstelling gaven de portefeuillerendementen in 2020 een extra impuls. We begonnen het jaar met relatief grote beleggingen in aandelen. Hoewel we aanvankelijk sterke resultaten boekten, werd onze beleggingsbenadering op de proef gesteld in maart, toen de wereldwijde marktcorrectie de resultaten van onze tactische beleggingen drukte. Toch behielden we onze portefeuillesamenstelling, omdat we ervan overtuigd waren dat de economische terugval al verwerkt was in de koersen, en dat deze weer zouden aantrekken zodra de steunmaatregelen hun werk zouden doen.

In april gebruikten we de lagere waarderingen om onze obligatieposities selectief aan te vullen. De portefeuilles profiteerden in de zomer van het snelle marktherstel in aandelen en bedrijfsobligaties. Op dat moment kozen we voor relatief grote beleggingen in aandelen van de opkomende markten. De stabielere marktomstandigheden in de tweede helft van het jaar droegen bij aan het positieve effect van onze tactische beleggingen op de resultaten. Onze relatief grote beleggingen in goud (die we in juni weer verlaagden en in december beëindigden), Amerikaanse technologieaandelen (die we in september reduceerden) en staatsobligaties van de opkomende markten leverden de belangrijkste positieve bijdragen. Relatief grote beleggingen eerder in 2020 in obligaties van de opkomende markten in lokale valuta verminderden echter het rendement.

Waarde toevoegen

Pluk de dag

De tactische portefeuillesamenstelling is op verschillende manieren te benaderen en kan voor iedereen een andere betekenis hebben. Wij gebruiken deze korteretermijnbeleggingen om de rendementen van een gediversifieerde portefeuille te verbeteren. Deze beslissingen vallen altijd binnen het kader van onze strategische portefeuillesamenstelling en vormen geen afzonderlijke beleggingsactiviteit. Onverwachte gebeurtenissen komen vaker voor dan u denkt, en met uw strategische portefeuille als solide basis verliest u uw langetermijndoelen niet uit het oog. Beleggen we bijvoorbeeld relatief weinig in een bepaalde beleggingscategorie, dan wil dit niet zeggen dat we u adviseren om dat gedeelte van de markt geheel terzijde te schuiven.

Als we relatief veel beleggen in een bepaalde beleggingscategorie, dan verlagen we onze beleggingen in een andere. Zo verschuift uw portefeuille in de richting van sectoren met hogere risicogewogen rendementen, en weg van sectoren die we als risicovoller of minder kansrijk beschouwen. De tactische beleggingen zijn niet bedoeld om verliezen bij dalende koersen te voorkomen, maar om die binnen de perken te houden.

In onze tactische portefeuille hebben we alleen beleggingscategorieën en hun subcategorieën opgenomen. Individuele beleggingen – zoals aandelen – selecteren, kan een spannend proces zijn, maar past niet binnen de benadering van onze tactische portefeuillesamenstelling. Sterker nog, de selectie van de beleggingsinstrumenten bepaalt meestal slechts 10% van de risico's en rendementen van uw portefeuille. De bijdrage van de tactische portefeuillesamenstelling is 10% en die van de strategische portefeuillesamenstelling 80%. (Bron: Ibbotson en Kaplan, 2000).

Wat is een tactische portefeuillesamenstelling?

Pluk de dag

Nu we de schok van de Covid-19-pandemie te boven komen, is het herstel van de wereldeconomie ingezet. Centrale banken en overheden wereldwijd voeren ongeëvenaarde steunmaatregelen door. Deze situatie is een gunstig uitgangspunt om risicovol te beleggen aan het begin van 2021, met name in aandelen. Deze positieve vooruitzichten hebben we toegepast door middel van relatief grote beleggingen in aandelen van de opkomende markten en in bepaalde obligatiecategorieën.

Onze beleggingen in Europese staatsobligaties hebben we in gewicht verlaagd, omdat we niet verwachten dat ze een fatsoenlijk rendement zullen opleveren, en we zelfs rekening houden met een waardedaling. Aan onze tactische beslissingen voegen we eveneens gediversifieerde beleggingen toe. We beleggen met name relatief veel in zowel Amerikaanse nominale staatsobligaties als TIPS (Treasury Inflation Protected Securities), die dankzij hun hogere rendement meer waarde als diversifiërende belegging bieden dan Europese staatsobligaties.

Aan de knoppen draaien

We passen de verdeling van de verschillende beleggingscategorieën binnen de portefeuilles continu aan om in te spelen op het beleggingsklimaat

N = beleggingscategorie met neutrale positie binnen de strategische portefeuillesamenstelling.
Bron: Quintet, december 2020

Wat is onze positie voor het begin van 2021?

Pluk de dag

Beleggen met een langetermijnvisie is de beste manier om uw financiële doelen te bereiken, maar dit betekent niet dat u kansen op korte termijn links moet laten liggen. Daarom combineren we onze strategische portefeuillesamenstelling met beslissingen op kortere termijn vanuit onze tactische portefeuillesamenstelling. We beleggen relatief meer in beleggingscategorieën die in de komende 6 tot 12 maanden aantrekkelijke, risicogewogen rendementen in het vooruitzicht stellen, en relatief minder in categorieën die weinig te bieden hebben. Voor een goed beeld van deze tactische mogelijkheden combineren we onze analyse van de wereldeconomie en het beleggingsklimaat met specifieke berekeningen over de verwachte rendementen van de belangrijkste beleggingscategorieën.

Naar beneden scrollen

Door uw langetermijndoelen goed voor ogen te houden en een gedisciplineerde benadering te volgen kunt u tactische beleggingsmogelijkheden optimaal benutten

circle.png
circle2.png

Een leidraad voor beleggingskansen op korte termijn

Pluk de dag

Door uw langetermijndoelen goed voor ogen te houden en een gedisciplineerde benadering te volgen kunt u tactische beleggingsmogelijkheden optimaal benutten

circle.png
circle2.png

Een leidraad voor beleggingskansen op korte termijn

Pluk de dag

Beleggen met een langetermijnvisie is de beste manier om uw financiële doelen te bereiken, maar dit betekent niet dat u kansen op korte termijn links moet laten liggen. Daarom combineren we onze strategische portefeuillesamenstelling met beslissingen op kortere termijn vanuit onze tactische portefeuillesamenstelling. We beleggen relatief meer in beleggingscategorieën die in de komende 6 tot 12 maanden aantrekkelijke, risicogewogen rendementen in het vooruitzicht stellen, en relatief minder in categorieën die weinig te bieden hebben. Voor een goed beeld van deze tactische mogelijkheden combineren we onze analyse van de wereldeconomie en het beleggingsklimaat met specifieke berekeningen over de verwachte rendementen van de belangrijkste beleggingscategorieën.

Wat is onze positie voor het begin van 2021?

Pluk de dag

dial_empty.png (copy) dial_equities (copy)

Ook beleggen we relatief veel in obligaties met kredietrisico, met name in Europese high-yield obligaties en staatsobligaties van de opkomende markten

Obligaties

dial_empty.png dial_equities

We beleggen relatief veel in aandelen, met name in Amerikaanse aandelen en die van de opkomende markten

Aandelen

dial_empty.png (copy) dial_equities (copy)

Nu de rente zo laag staat, zijn de meeste staatsobligaties onaantrekkelijk en beleggen we hier relatief weinig in.

Staatsobligaties

dial_empty.png (copy) dial_equities (copy)

Alternatieven zoals goud leveren op de lange termijn voordeel op als diversifiërende belegging. We zijn neutraal gepositioneerd

Grondstoffen

N = beleggingscategorie met neutrale positie binnen de strategische portefeuillesamenstelling.
Bron: Quintet, december 2020

Nu we de schok van de Covid-19-pandemie te boven komen, is het herstel van de wereldeconomie ingezet. Centrale banken en overheden wereldwijd voeren ongeëvenaarde steunmaatregelen door. Deze situatie is een gunstig uitgangspunt om risicovol te beleggen aan het begin van 2021, met name in aandelen. Deze positieve vooruitzichten hebben we toegepast door middel van relatief grote beleggingen in aandelen van de opkomende markten en in bepaalde obligatiecategorieën.

Onze beleggingen in Europese staatsobligaties hebben we in gewicht verlaagd, omdat we niet verwachten dat ze een fatsoenlijk rendement zullen opleveren, en we zelfs rekening houden met een waardedaling. Aan onze tactische beslissingen voegen we eveneens gediversifieerde beleggingen toe. We beleggen met name relatief veel in zowel Amerikaanse nominale staatsobligaties als TIPS (Treasury Inflation Protected Securities), die dankzij hun hogere rendement meer waarde als diversifiërende belegging bieden dan Europese staatsobligaties.

De tactische portefeuillesamenstelling is op verschillende manieren te benaderen en kan voor iedereen een andere betekenis hebben. Wij gebruiken deze korteretermijnbeleggingen om de rendementen van een gediversifieerde portefeuille te verbeteren. Deze beslissingen vallen altijd binnen het kader van onze strategische portefeuillesamenstelling en vormen geen afzonderlijke beleggingsactiviteit. Onverwachte gebeurtenissen komen vaker voor dan u denkt, en met uw strategische portefeuille als solide basis verliest u uw langetermijndoelen niet uit het oog. Beleggen we bijvoorbeeld relatief weinig in een bepaalde beleggingscategorie, dan wil dit niet zeggen dat we u adviseren om dat gedeelte van de markt geheel terzijde te schuiven.

Als we relatief veel beleggen in een bepaalde beleggingscategorie, dan verlagen we onze beleggingen in een andere. Zo verschuift uw portefeuille in de richting van sectoren met hogere risicogewogen rendementen, en weg van sectoren die we als risicovoller of minder kansrijk beschouwen. De tactische beleggingen zijn niet bedoeld om verliezen bij dalende koersen te voorkomen, maar om die binnen de perken te houden.

In onze tactische portefeuille hebben we alleen beleggingscategorieën en hun subcategorieën opgenomen. Individuele beleggingen – zoals aandelen – selecteren, kan een spannend proces zijn, maar past niet binnen de benadering van onze tactische portefeuillesamenstelling. Sterker nog, de selectie van de beleggingsinstrumenten bepaalt meestal slechts 10% van de risico's en rendementen van uw portefeuille. De bijdrage van de tactische portefeuillesamenstelling is 10% en die van de strategische portefeuillesamenstelling 80%. (Bron: Ibbotson en Kaplan, 2000).

Wat is een tactische portefeuillesamenstelling?

Pluk de dag

De beslissingen binnen onze tactische portefeuillesamenstelling gaven de portefeuillerendementen in 2020 een extra impuls. We begonnen het jaar met relatief grote beleggingen in aandelen. Hoewel we aanvankelijk sterke resultaten boekten, werd onze beleggingsbenadering op de proef gesteld in maart, toen de wereldwijde marktcorrectie de resultaten van onze tactische beleggingen drukte. Toch behielden we onze portefeuillesamenstelling, omdat we ervan overtuigd waren dat de economische terugval al verwerkt was in de koersen, en dat deze weer zouden aantrekken zodra de steunmaatregelen hun werk zouden doen.

In april gebruikten we de lagere waarderingen om onze obligatieposities selectief aan te vullen. De portefeuilles profiteerden in de zomer van het snelle marktherstel in aandelen en bedrijfsobligaties. Op dat moment kozen we voor relatief grote beleggingen in aandelen van de opkomende markten. De stabielere marktomstandigheden in de tweede helft van het jaar droegen bij aan het positieve effect van onze tactische beleggingen op de resultaten. Onze relatief grote beleggingen in goud (die we in juni weer verlaagden en in december beëindigden), Amerikaanse technologieaandelen (die we in september reduceerden) en staatsobligaties van de opkomende markten leverden de belangrijkste positieve bijdragen. Relatief grote beleggingen eerder in 2020 in obligaties van de opkomende markten in lokale valuta verminderden echter het rendement.

Waarde toevoegen

Pluk de dag

Uitgelicht: staatsobligaties van de opkomende markten in harde valuta

Pluk de dag

dial_empty.png (copy)

Stijgingen en dalingen van beleggingscategorieën verlopen vaak over langere periodes. Verkies een positief/krachtig momentum boven een negatief/zwak momentum.

Momentum

dial_empty.png (copy1)

Beleggingscategorieën stijgen en dalen niet altijd tegelijkertijd en ons zicht op de toekomst is beperkt. Door verschillende beleggingscategorieën met verschillende katalysatoren op te nemen is de tactische portefeuillesamenstelling beter bestand tegen diverse scenario's.

Diversificatie

dial_empty.png (copy1)

Carry is het rendement van een bepaalde beleggingscategorie berekend op basis van de rentemarge, en kan een belangrijke katalysator van rendement zijn. Verkies een hogere carry boven een lagere carry.

Carry

dial_empty.png (copy1)

Lager gewaardeerde beleggingscategorieën kunnen kansen bieden wanneer het waarderingsverschil met hoger gewaardeerde beleggingen kleiner wordt. Verkies lage waarderingen boven hoge.

Waardering

Onze relatief grote beleggingen in staatsobligaties van de opkomende markten (uitgedrukt in Amerikaanse dollar) behoorden tot onze meest succesvolle tactische beleggingen van 2020. Toen de markten eerder dit jaar wereldwijd reageerden op de uitbraak van Covid-19, zakten de koersen van staatobligaties van de opkomende markten dramatisch ten opzichte van de koers van Amerikaanse staatsobligaties. Hoewel het verleidelijk is om bepaalde beleggingscategorieën aan te kopen na zo'n scherpe koersdaling, is het ook essentieel om rekening te houden met de kortetermijnrisico's. Na stevig ingrijpen van overheden, centrale banken en internationale organisaties zoals het IMF om de economieën en financiële markten te stabiliseren, kozen we eind april voor relatief grote posities in staatsobligaties van de opkomende markten.

Gedurende de zomer verdween de angst voor grootschalige wanbetalingen op staatsobligaties van de opkomende landen, waardoor deze positie positieve rendementen opleverde. Eind juli waren staatsobligaties van de opkomende markten met meer dan 15% gestegen. Nu de waarderingen weer enigszins terug op hun normale niveau zijn, blijven de huidige rendementen aantrekkelijk. Zodoende hebben we onze positie behouden. De verwachte rendementen zijn lager dan in april, maar dat geldt ook voor de risico's.

We analyseren voortdurend de tactische aantrekkelijkheid van alle beleggingscategorieën, waarbij we rekening houden met de macro- en risico-omstandigheden.

We kunnen de resultaten van een portefeuille aanzienlijk verbeteren door tactische beleggingsmogelijkheden aan te grijpen, zonder sterk af te wijken van het risicoprofiel. Om succes te boeken met tactische beleggingen is het zaak om de risico's juist in te schatten op basis van onvolledige informatie. Hoewel we het niet altijd bij het rechte eind zullen hebben, vertrouwen we erop dat onze tactische beleggingen de portefeuilles voorzien van aanvullende rendementen, die met name van pas komen in het huidige klimaat van lage rentestanden.

Kansen grijpen

Pluk de dag

Aan de knoppen draaien

We passen de verdeling van de verschillende beleggingscategorieën binnen de portefeuilles continu aan om in te spelen op het beleggingsklimaat

De katalysatoren van Quintets tactische portefeuillesamenstelling

We analyseren voortdurend de tactische aantrekkelijkheid van alle beleggingscategorieën, waarbij we rekening houden met de macro-omstandigheden

Volledig scherm