Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
middle_banner2.jpg

Een zwakke economie die herstellende is, zorgt over het algemeen voor hogere rendementen op beleggingen dan een sterke economie die aan het verzwakken is.

Het begin van de cyclus is goed om te beleggen

Geduld van langetermijnbeleggers wordt beloond

We blijven vertrouwen houden in beleggen op langere termijn. Mist u de 10 beste dagen van elk decennium, dan mist u zeer veel rendement.

Bronnen: Quintet, FactSet

Bronnen: Quintet, IFO, FactSet

IFO - bedrijfsverwachtingen

DAX: koersrendement over 12 maanden

bear.png bull.png

Hoewel we mogelijk een verkeersdrempel op de route treffen, is het belangrijk om te focussen op onze eindbestemming nu de wereldeconomie herstellende is. Een veilig en effectief vaccin zal veel obstakels wegnemen die grote schade hebben aangericht in 2020. Bovendien zullen de beleidsmakers steun blijven bieden. We hebben vertrouwen in de vooruitzichten en daarom selecteren we voor onze portefeuilles bij voorkeur beleggingen die hun beste rendement behalen in het vroege stadium van de cyclus.

Vooruitkijken met vertrouwen

Vijf aandachtspunten voor 2021

Duurzaamheid wint veel terrein als beleggingsconcept en markten voor groene beleggingen zullen groeien in omvang en bereik. Bovendien verwachten we dat technologische beleggingsthema's gaan overlappen met duurzame thema's. Overheden zouden hier rekening mee moeten houden in hun beleid. Deze verschuiving is de reden dat veel van onze beleggingsthema's gericht zijn op duurzaamheid. Wat betreft klimaatverandering, richten we onze pijlen op kansen in aandelen van bedrijven die een lage CO2-uitstoot nastreven en groene obligaties, en we benadrukken de waarde van CO2-compensatiecertificaten.

Gevolgen voor beleggers

wave_white_wide.svg (copy1)

Meer dan 50% van de langetermijnbegroting van de EU (inclusief de Next Generation EU-begroting) is bedoeld om modernisering en de overgang naar een duurzame economie te stimuleren

Een groene deal

Bronnen: Quintet, Europese Commissie.

mountains.png start.png ambulance.png cloud.png bus.png satalite.png windmill.png labels.png

Opleiding, vaardigheden & banen

Digitale diensten

Efficiënte energie

Connectiviteit

Schone technologieën

Slim vervoer

Onderzoek & innovatie

Gezondheid

Een groenere toekomst

Aandachtspunt 5

Duurzaamheid wordt de kern van structurele verandering

Onder leiding van Joe Biden zullen de Verenigde Staten zich opnieuw mengen in de strijd tegen klimaatverandering. De aanstaande president heeft al toegezegd dat het land zich weer zal aansluiten bij het Akkoord van Parijs. Daarnaast heeft hij de contouren van een groene investeringsagenda geschetst: in 2050 zal de Amerikaanse economie voor 100% op schone energie draaien en zal de netto CO2-uitstoot op nul staan. Ook China streeft ernaar vóór 2060 klimaatneutraal te zijn en het EU-herstelfonds heeft het klimaatbeleid als één van zijn speerpunten.

wave_white_wide.svg (copy)

Het gewicht van regionale blokken - in plaats van één wereldeconomie - zal in de komende 10 jaar toenemen, net als het belang van de opkomende markten.

Hieruit zullen nieuwe beleggingskansen en diversificatiemogelijkheden voortvloeien in verschillende werelddelen, binnen een tijdsbestek van vele jaren. Nu het beleggingsuniversum uitdijt en belangrijke economieën zich van elkaar losmaken, zal het alleen maar belangrijker worden om portefeuilles te spreiden. De enige manier om de blootstelling aan de wereldeconomie te vergroten is door wereldwijd te beleggen, en alle regio's bieden hiertoe aantrekkelijke kansen.

Gevolgen voor beleggers

Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika drijven meer handel binnen hun eigen regio dan met de rest van de wereld

Zelfstandig handelen

Gekleurd diagramdeel: Intraregionale handel
Wit diagramdeel: Extraregionale handel

Bron: United Nations Conference on Trade and Development (Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling)

legenda.png countries_map.png

Een multipolaire wereld

Aandachtspunt 4

De belangrijkste economieën zouden meer zelfvoorzienend moeten worden

Nu Joe Biden de strijd om het Witte Huis heeft gewonnen, zal de relatie tussen de Verenigde Staten en China waarschijnlijk niet veel verbeteren, maar de communicatie tussen de twee landen wel. Het Chinese vijfjarenplan draait vooral om het verminderen van de exportafhankelijkheid en het stimuleren van de binnenlandse vraag. Hierbij ligt een steeds grotere nadruk op dienstverlening, ten koste van de verwerkende nijverheid. Maar ook binnen de verwerkende nijverheid is het de bedoeling om meer onafhankelijke toeleveringsketens te ontwikkelen. Hierdoor zullen de Verenigde Staten en China na verloop van tijd uit elkaars greep raken en zelfstandiger opereren. Over de hele wereld zien we vergelijkbare verschuivingen. Leiders van 15 landen in Azië-Pacific, inclusief China, Japan en Zuid-Korea, hebben een handelsovereenkomst getekend (het Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), en in Europa is een nieuwe golf van economische integratie begonnen.

Overheden zullen meer lenen om de economie te blijven stimuleren, zoals in de Verenigde Staten, wat negatief is voor de dollar door een groter tekort op zowel de overheidsbegroting als de handelsbalans. Daarnaast zullen overheden waarschijnlijk nieuwe veiligehavenbeleggingen creëren, zoals het Europese herstelfonds, om niet alleen extra overheidsuitgaven te financieren, maar ook om investeringen te doen die gefinancierd worden door gezamenlijk uitgegeven obligaties. Door het pad te effenen voor verdere budgettaire integratie zou dit herstelfonds tot een koersstijging van de euro moeten leiden, zowel ten opzichte van de dollar als ten opzichte van de valuta van de belangrijkste handelspartners van de eurozone. Over het algemeen zullen overheden veel actiever ingrijpen in sectoren en wereldwijd meer werkgelegenheid verschaffen en meer uitgeven.

Door de overvloedige liquiditeit zullen wanbetalingspercentages op bedrijfsobligaties niet zo scherp stijgen als in voorgaande cycli, wat de koersen van high-yield obligaties ondersteunt. Deze maatregel zou bovendien het herstel moeten stimuleren in sectoren die in grote financiële moeilijkheden verkeren en ervoor moeten zorgen dat de economie minder langdurig verzwakt wordt dan men eerder had ingeschat door de enorme omvang van de Covid-19-crisis.

Gevolgen voor beleggers

Ongeëvenaarde steun

Bronnen: Quintet, nationale overheden

Monetaire en begrotingsverruiming (% van bbp)

Overheden en centrale banken halen alles uit de kast om hun economieën erdoorheen te helpen

+ 150 bps van rente-verlagingen

+ 65 bps van rente-verlagingen

Gecoördineerd monetair en begrotingsbeleid gaat waarschijnlijk een nog grotere rol spelen

In tegenstelling tot eerdere cycli zullen overheden aan het begin van de komende cyclus waarschijnlijk geen grote bezuinigingen aankondigen. Door de wereldwijde lockdowns vanwege Covid-19 raakten we in een unieke, opgelegde recessie. Omdat centrale banken de rentelasten voor steunmaatregelen zeer laag houden, kunnen overheden meer lenen en meer geld uitgeven om de economie een boost te geven wanneer deze op grotere schaal wordt opengesteld.

‘Big government’

Aandachtspunt 3

Lage reële rentes betekenen dat de discontorente die wordt toegepast op risicovolle beleggingen lager is dan in andere cycli, met hogere waarderingen tot gevolg. Binnen de aandelenmarkt reageren groeiaandelen, bv. uit de technologiesector, over het algemeen sterk op renteschommelingen. Zodoende kan de eerste fase van de cyclus beleggingskansen met zich meebrengen voor beleggingen die sterker gerelateerd zijn aan aantrekkende economische activiteiten, zoals waardeaandelen. Tegelijkertijd hoeft dit geen negatief klimaat voor groeiaandelen te zijn. Zeker als we rekening houden met het feit dat ze op middellange termijn blijven profiteren van de zeer lage reële rentestanden.

De dynamiek in de eerste fase van de cyclus gecombineerd met de zeer lage reële rentes zou ook een rotatie kunnen veroorzaken binnen de technologiesector, waarbij beleggers zich meer richten op de meer cyclische subsectoren. Bovendien zorgen lage rentes ervoor dat niet-beursgenoteerde beleggingen het totaalrendement kunnen opstuwen, gezien de relatief lage verwachte rendementen in beursgenoteerde beleggingen. De kansen liggen onder meer op het gebied van private equity, onderhands krediet, durfkapitaal en beleggingen op het kruispunt van duurzaamheidsthema's binnen infrastructuur en onroerend goed. Ook hedgefondsen met meerdere strategieën kunnen waarschijnlijk het totale rendement verhogen.

Gevolgen voor beleggers

wave_white_wide.svg

Lage rente

Bron: Bloomberg

We verwachten geen aanzienlijke rentestijgingen in 2021

De eeuwige nul

Aandachtspunt 2

Centrale banken houden de reële rente zeer waarschijnlijk zo laag mogelijk

Aan het begin van een nieuwe cyclus zien we over het algemeen een stijgende rente en steilere rentecurves. Maar vanwege de hoge schulden, de aanhoudende roep om steun en de inflatie die beneden de doelstellingen blijft, zullen centrale banken in de komende cyclus waarschijnlijk niet snel een strikter monetair beleid invoeren. Hoewel ze niet elke minieme renteverhoging zullen onderdrukken, gaan we ervan uit dat ze schulden zeer betaalbaar zullen houden voor overheden en de private sector. De nominale rente zal iets stijgen in de VS, maar in Europa blijft die stijging waarschijnlijk nog beperkter. Intussen zullen de inflatie en de inflatieverwachtingen in de VS meer stijgen dan in Europa, waardoor reële rentes op of vlak boven hun historische dieptepunten blijven staan.

Beleggingen die gericht zijn op versnellende groei zullen waarschijnlijk goede resultaten opleveren aan het begin van de nieuwe cyclus. Met name aandelen en risicovollere obligaties zouden beter moeten presteren dan hoogwaardige obligaties. Terwijl veiligehavenbeleggingen hun aantrekkingskracht verliezen, zal de dollar verder verzwakken, waarschijnlijk ten gunste van de opkomende markten. Goud - een diversifiërende belegging - verliest in het vroege stadium van de cyclus over het algemeen ook iets van zijn glans. De huidige posities binnen onze tactische portefeuillesamenstelling zijn voornamelijk gericht op risicovolle beleggingen.

Aandelen van kleinere en meer cyclische bedrijven zullen op de belangstelling van beleggers kunnen rekenen, terwijl de lage waarderingen van bedrijven van mindere kwaliteit zullen verbeteren. Om onze overtuiging verder te onderbouwen, kijken wij uit naar meer bewijs dat een veilig en goed werkend vaccin in gebruik genomen zal worden volgens het tempo dat we verwachten. Daarnaast monitoren we of het aantal virusbesmettingen inderdaad zo snel daalt als we vermoeden, waardoor de economische activiteiten zullen aantrekken in het tweede kwartaal. Tot slot volgen we de macro-economische statistieken om te zien of ze gelijke tred houden met de voorspellingen van ons basisscenario.

Gevolgen voor beleggers

wave_white_wide.svg (copy)

Veerkracht

Bronnen: Voorspellingen Quintet, nationale statistieken

We verwachten dat de wereldeconomie in 2021 weer groei zal vertonen 

Voorspellingen

Reëel bbp

De Covid-19-recessie is heftiger en korter dan de recessies in eerdere cycli, omdat dit de allereerste opgelegde terugslag is. Zodra een economie weer opengesteld wordt, zijn de activiteiten veel sneller terug op hun oude niveau dan tijdens recessies veroorzaakt door een strikter monetair beleid en herstel van bedrijfsbalansen. Eén van onze belangrijkste vooruitzichten is dat de beleidsmakers in de landen die zwaar getroffen zijn door het virus, er alles aan zullen blijven doen om het inkomstenverlies van de privésector tijdens de lockdowns te compenseren door middel van aanzienlijke loonsteun, werkloosheidsuitkeringen en andere financiële hulp. Hoewel dit de bestaande schulden verder opdrijft, kunnen overheden het zich veroorloven om veel geld uit te geven zolang de centrale banken voor voldoende liquiditeit zorgen en de kosten voor deze steunmaatregelen zo laag mogelijk houden.

Zodra goedgekeurde vaccins beschikbaar zijn, zou het vaccinatieproces voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een zwakke gezondheid en zorgmedewerkers direct gestart moeten worden. Na deze fase zouden de vaccins verder verspreid moeten worden, zelfs misschien al in het tweede kwartaal van 2021. Op deze manier kan er veel ongebruikte productiecapaciteit ingezet worden zodra de economie zich herstelt. Na beperkte economische activiteiten deze winter verwachten we dat die in de lente weer zullen aantrekken, wanneer we net aan een nieuwe cyclus beginnen.

Het is niet te vroeg om te beleggen in de eerste fase van de cyclus

De lente komt eraan

Aandachtspunt 1

Veel van wat we tijdens de gezondheidscrisis hebben geleerd - zoals het feit dat we met de kracht van technologie nieuwe werkmethoden kunnen ontwikkelen - zullen we blijven inzetten. Dit zijn de bouwstenen voor krachtigere auto's en bredere snelwegen. Het resultaat hiervan is dat de economie in de komende jaren zelfs nog sneller zou kunnen groeien. Dus hoewel de financiële markten in 2021 waarschijnlijk een wending maken naar meer cyclische sectoren, thema's en beleggingsstrategieën, blijven we ervan overtuigd dat de technologiesector op langere termijn één van de winnaars blijft.

We zijn ervan overtuigd dat we de stijgende fase hebben bereikt en dat beleggers optimistisch kunnen zijn.

table2_empty.png line_1_big.png line2_big3.png line3_big.png stroke.png dot.png

Vertraging

Groei neemt toe, maar blijft onder de trend

Onze huidige positie

Herstel

Groei vertraagt tot onder de trend

Krimp

Groei neemt toe tot boven de trend

Expansie

Groei verliest snelheid, maar blijft boven de trend

Tijd

reëel bbp

Als langetermijnbeleggers kijken we verder dan het hier en nu en richten we ons op de cyclische en structurele tijdhorizons.

Het macropad

table1_empty.png line1.png line2.png line3.png

Korte termijn

Enkele maanden

Belangrijkste aanjager
Onverwachte gebeurtenissen
Omhoog schakelen/op de rem trappen

tijd

reëel bbp

Structureel

Vele jaren

Belangrijkste aanjager
Productiviteitsgroei
Het pad effenen voor hogere snelheid

tijd

reëel bbp

Cyclisch

Meerdere kwartalen

Belangrijkste aanjager
Begrotingsbeleid
Ontsnappingssnelheid bereiken

tijd

reëel bbp

Na een uitdagend 2020 zal de economie in 2021 de voet weer op het gaspedaal zetten

Stel u voor dat u met de auto rijdt. U schakelt naar een hogere versnelling en maakt vaart. Dan ziet u een verkeersdrempel aankomen en u trapt op de rem. Als u alleen aandacht heeft voor wat er vlak voor u ligt, is het moeilijk om snelheid te maken, of te bepalen hoe hard u rijdt. Verplaatsen we dit naar de macro-economische vooruitzichten, dan is het volgens de gangbare opvatting lastig om een helder zicht te krijgen op de toekomst en er bestaan ook op dit moment nog veel onzekerheden. Zal de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen de economie bijvoorbeeld genoeg stimuleren of zal er een politieke patstelling ontstaan? Wanneer wordt een effectief vaccin tegen Covid-19 op wereldwijde schaal beschikbaar?

De wereld is vol onzekerheid. Toch hebben we er vertrouwen in dat we betere tijden tegemoet gaan. We zijn optimistischer dan het heersende sentiment op de markt en geloven dat risicovolle beleggingen - zoals aandelen en bedrijfsobligaties - het in 2021 goed zullen doen. Op middellange termijn denken we dat het herstel zichzelf zal versterken, grotendeels dankzij de extra brandstof van de stimuleringsmaatregelen. Daardoor zal de economie naar een hogere versnelling kunnen schakelen en een ontsnappingssnelheid kunnen bereiken. Bovendien geloven we dat een goed georganiseerd vaccinatieprogramma overheden de mogelijkheid biedt om de economie verder open te stellen. Met andere woorden: meer auto's zullen invoegen op de snelweg naar herstel.

circle.png
circle.png

Naar beneden scrollen

Het economische herstel schakelt naar een hogere versnelling

Vijf aandachtspunten voor 2021

Het economische herstel schakelt naar een hogere versnelling

Vijf aandachtspunten voor 2021

circle.png
circle.png

Na een uitdagend 2020 zal de economie in 2021 de voet weer op het gaspedaal zetten

Stel u voor dat u met de auto rijdt. U schakelt naar een hogere versnelling en maakt vaart. Dan ziet u een verkeersdrempel aankomen en u trapt op de rem. Als u alleen aandacht heeft voor wat er vlak voor u ligt, is het moeilijk om snelheid te maken, of te bepalen hoe hard u rijdt. Verplaatsen we dit naar de macro-economische vooruitzichten, dan is het volgens de gangbare opvatting lastig om een helder zicht te krijgen op de toekomst en er bestaan ook op dit moment nog veel onzekerheden. Zal de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen de economie bijvoorbeeld genoeg stimuleren of zal er een politieke patstelling ontstaan? Wanneer wordt een effectief vaccin tegen Covid-19 op wereldwijde schaal beschikbaar?

De wereld is vol onzekerheid. Toch hebben we er vertrouwen in dat we betere tijden tegemoet gaan. We zijn optimistischer dan het heersende sentiment op de markt en geloven dat risicovolle beleggingen - zoals aandelen en bedrijfsobligaties - het in 2021 goed zullen doen. Op middellange termijn denken we dat het herstel zichzelf zal versterken, grotendeels dankzij de extra brandstof van de stimuleringsmaatregelen. Daardoor zal de economie naar een hogere versnelling kunnen schakelen en een ontsnappingssnelheid kunnen bereiken. Bovendien geloven we dat een goed georganiseerd vaccinatieprogramma overheden de mogelijkheid biedt om de economie verder open te stellen. Met andere woorden: meer auto's zullen invoegen op de snelweg naar herstel.

info_1b.jpg
info_2.jpg

Veel van wat we tijdens de gezondheidscrisis hebben geleerd - zoals het feit dat we met de kracht van technologie nieuwe werkmethoden kunnen ontwikkelen - zullen we blijven inzetten. Dit zijn de bouwstenen voor krachtigere auto's en bredere snelwegen. Het resultaat hiervan is dat de economie in de komende jaren zelfs nog sneller zou kunnen groeien. Dus hoewel de financiële markten in 2021 waarschijnlijk een wending maken naar meer cyclische sectoren, thema's en beleggingsstrategieën, blijven we ervan overtuigd dat de technologiesector op langere termijn één van de winnaars blijft.

De Covid-19-recessie is heftiger en korter dan de recessies in eerdere cycli, omdat dit de allereerste opgelegde terugslag is. Zodra een economie weer opengesteld wordt, zijn de activiteiten veel sneller terug op hun oude niveau dan tijdens recessies veroorzaakt door een strikter monetair beleid en herstel van bedrijfsbalansen. Eén van onze belangrijkste vooruitzichten is dat de beleidsmakers in de landen die zwaar getroffen zijn door het virus, er alles aan zullen blijven doen om het inkomstenverlies van de privésector tijdens de lockdowns te compenseren door middel van aanzienlijke loonsteun, werkloosheidsuitkeringen en andere financiële hulp. Hoewel dit de bestaande schulden verder opdrijft, kunnen overheden het zich veroorloven om veel geld uit te geven zolang de centrale banken voor voldoende liquiditeit zorgen en de kosten voor deze steunmaatregelen zo laag mogelijk houden.

Zodra goedgekeurde vaccins beschikbaar zijn, zou het vaccinatieproces voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een zwakke gezondheid en zorgmedewerkers direct gestart moeten worden. Na deze fase zouden de vaccins verder verspreid moeten worden, zelfs misschien al in het tweede kwartaal van 2021. Op deze manier kan er veel ongebruikte productiecapaciteit ingezet worden zodra de economie zich herstelt. Na beperkte economische activiteiten deze winter verwachten we dat die in de lente weer zullen aantrekken, wanneer we net aan een nieuwe cyclus beginnen.

Het is niet te vroeg om te beleggen in de eerste fase van de cyclus

De lente komt eraan

Aandachtspunt 1

Voorspellingen

Bronnen: Voorspellingen Quintet, nationale statistieken

Reëel bbp

Beleggingen die gericht zijn op versnellende groei zullen waarschijnlijk goede resultaten opleveren aan het begin van de nieuwe cyclus. Met name aandelen en risicovollere obligaties zouden beter moeten presteren dan hoogwaardige obligaties. Terwijl veiligehavenbeleggingen hun aantrekkingskracht verliezen, zal de dollar verder verzwakken, waarschijnlijk ten gunste van de opkomende markten. Goud - een diversifiërende belegging - verliest in het vroege stadium van de cyclus over het algemeen ook iets van zijn glans. De huidige posities binnen onze tactische portefeuillesamenstelling zijn voornamelijk gericht op risicovolle beleggingen.

Aandelen van kleinere en meer cyclische bedrijven zullen op de belangstelling van beleggers kunnen rekenen, terwijl de lage waarderingen van bedrijven van mindere kwaliteit zullen verbeteren. Om onze overtuiging verder te onderbouwen, kijken wij uit naar meer bewijs dat een veilig en goed werkend vaccin in gebruik genomen zal worden volgens het tempo dat we verwachten. Daarnaast monitoren we of het aantal virusbesmettingen inderdaad zo snel daalt als we vermoeden, waardoor de economische activiteiten zullen aantrekken in het tweede kwartaal. Tot slot volgen we de macro-economische statistieken om te zien of ze gelijke tred houden met de voorspellingen van ons basisscenario.

Gevolgen voor beleggers

De eeuwige nul

Aandachtspunt 2

Centrale banken houden de reële rente zeer waarschijnlijk zo laag mogelijk

Aan het begin van een nieuwe cyclus zien we over het algemeen een stijgende rente en steilere rentecurves. Maar vanwege de hoge schulden, de aanhoudende roep om steun en de inflatie die beneden de doelstellingen blijft, zullen centrale banken in de komende cyclus waarschijnlijk niet snel een strikter monetair beleid invoeren. Hoewel ze niet elke minieme renteverhoging zullen onderdrukken, gaan we ervan uit dat ze schulden zeer betaalbaar zullen houden voor overheden en de private sector. De nominale rente zal iets stijgen in de VS, maar in Europa blijft die stijging waarschijnlijk nog beperkter. Intussen zullen de inflatie en de inflatieverwachtingen in de VS meer stijgen dan in Europa, waardoor reële rentes op of vlak boven hun historische dieptepunten blijven staan.

Lage rente

Bron: Bloomberg

We verwachten geen aanzienlijke rentestijgingen in 2021

Lage reële rentes betekenen dat de discontorente die wordt toegepast op risicovolle beleggingen lager is dan in andere cycli, met hogere waarderingen tot gevolg. Binnen de aandelenmarkt reageren groeiaandelen, bv. uit de technologiesector, over het algemeen sterk op renteschommelingen. Zodoende kan de eerste fase van de cyclus beleggingskansen met zich meebrengen voor beleggingen die sterker gerelateerd zijn aan aantrekkende economische activiteiten, zoals waardeaandelen. Tegelijkertijd hoeft dit geen negatief klimaat voor groeiaandelen te zijn. Zeker als we rekening houden met het feit dat ze op middellange termijn blijven profiteren van de zeer lage reële rentestanden.

De dynamiek in de eerste fase van de cyclus gecombineerd met de zeer lage reële rentes zou ook een rotatie kunnen veroorzaken binnen de technologiesector, waarbij beleggers zich meer richten op de meer cyclische subsectoren. Bovendien zorgen lage rentes ervoor dat niet-beursgenoteerde beleggingen het totaalrendement kunnen opstuwen, gezien de relatief lage verwachte rendementen in beursgenoteerde beleggingen. De kansen liggen onder meer op het gebied van private equity, onderhands krediet, durfkapitaal en beleggingen op het kruispunt van duurzaamheidsthema's binnen infrastructuur en onroerend goed. Ook hedgefondsen met meerdere strategieën kunnen waarschijnlijk het totale rendement verhogen.

Gevolgen voor beleggers

middle_banner2.jpg

‘Big government’

Aandachtspunt 3

Gecoördineerd monetair en begrotingsbeleid gaat waarschijnlijk een nog grotere rol spelen

In tegenstelling tot eerdere cycli zullen overheden aan het begin van de komende cyclus waarschijnlijk geen grote bezuinigingen aankondigen. Door de wereldwijde lockdowns vanwege Covid-19 raakten we in een unieke, opgelegde recessie. Omdat centrale banken de rentelasten voor steunmaatregelen zeer laag houden, kunnen overheden meer lenen en meer geld uitgeven om de economie een boost te geven wanneer deze op grotere schaal wordt opengesteld.

Ongeëvenaarde steun

Bronnen: Quintet, nationale overheden

Monetaire en begrotingsverruiming (% van bbp)

Overheden en centrale banken halen alles uit de kast om hun economieën erdoorheen te helpen

+ 150 bps van rente-verlagingen

+ 65 bps van rente-verlagingen

Overheden zullen meer lenen om de economie te blijven stimuleren, zoals in de Verenigde Staten, wat negatief is voor de dollar door een groter tekort op zowel de overheidsbegroting als de handelsbalans. Daarnaast zullen overheden waarschijnlijk nieuwe veiligehavenbeleggingen creëren, zoals het Europese herstelfonds, om niet alleen extra overheidsuitgaven te financieren, maar ook om investeringen te doen die gefinancierd worden door gezamenlijk uitgegeven obligaties. Door het pad te effenen voor verdere budgettaire integratie zou dit herstelfonds tot een koersstijging van de euro moeten leiden, zowel ten opzichte van de dollar als ten opzichte van de valuta van de belangrijkste handelspartners van de eurozone. Over het algemeen zullen overheden veel actiever ingrijpen in sectoren en wereldwijd meer werkgelegenheid verschaffen en meer uitgeven.

Door de overvloedige liquiditeit zullen wanbetalingspercentages op bedrijfsobligaties niet zo scherp stijgen als in voorgaande cycli, wat de koersen van high-yield obligaties ondersteunt. Deze maatregel zou bovendien het herstel moeten stimuleren in sectoren die in grote financiële moeilijkheden verkeren en ervoor moeten zorgen dat de economie minder langdurig verzwakt wordt dan men eerder had ingeschat door de enorme omvang van de Covid-19-crisis.

Gevolgen voor beleggers

Een multipolaire wereld

Aandachtspunt 4

De belangrijkste economieën zouden meer zelfvoorzienend moeten worden

Nu Joe Biden de strijd om het Witte Huis heeft gewonnen, zal de relatie tussen de Verenigde Staten en China waarschijnlijk niet veel verbeteren, maar de communicatie tussen de twee landen wel. Het Chinese vijfjarenplan draait vooral om het verminderen van de exportafhankelijkheid en het stimuleren van de binnenlandse vraag. Hierbij ligt een steeds grotere nadruk op dienstverlening, ten koste van de verwerkende nijverheid. Maar ook binnen de verwerkende nijverheid is het de bedoeling om meer onafhankelijke toeleveringsketens te ontwikkelen. Hierdoor zullen de Verenigde Staten en China na verloop van tijd uit elkaars greep raken en zelfstandiger opereren. Over de hele wereld zien we vergelijkbare verschuivingen. Leiders van 15 landen in Azië-Pacific, inclusief China, Japan en Zuid-Korea, hebben een handelsovereenkomst getekend (het Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), en in Europa is een nieuwe golf van economische integratie begonnen.

info_3.jpg

Het gewicht van regionale blokken - in plaats van één wereldeconomie - zal in de komende 10 jaar toenemen, net als het belang van de opkomende markten.

Hieruit zullen nieuwe beleggingskansen en diversificatiemogelijkheden voortvloeien in verschillende werelddelen, binnen een tijdsbestek van vele jaren. Nu het beleggingsuniversum uitdijt en belangrijke economieën zich van elkaar losmaken, zal het alleen maar belangrijker worden om portefeuilles te spreiden. De enige manier om de blootstelling aan de wereldeconomie te vergroten is door wereldwijd te beleggen, en alle regio's bieden hiertoe aantrekkelijke kansen.

Gevolgen voor beleggers

Een groenere toekomst

Aandachtspunt 5

Duurzaamheid wordt de kern van structurele verandering

Onder leiding van Joe Biden zullen de Verenigde Staten zich opnieuw mengen in de strijd tegen klimaatverandering. De aanstaande president heeft al toegezegd dat het land zich weer zal aansluiten bij het Akkoord van Parijs. Daarnaast heeft hij de contouren van een groene investeringsagenda geschetst: in 2050 zal de Amerikaanse economie voor 100% op schone energie draaien en zal de netto CO2-uitstoot op nul staan. Ook China streeft ernaar vóór 2060 klimaatneutraal te zijn en het EU-herstelfonds heeft het klimaatbeleid als één van zijn speerpunten.

info_4.jpg

Duurzaamheid wint veel terrein als beleggingsconcept en markten voor groene beleggingen zullen groeien in omvang en bereik. Bovendien verwachten we dat technologische beleggingsthema's gaan overlappen met duurzame thema's. Overheden zouden hier rekening mee moeten houden in hun beleid. Deze verschuiving is de reden dat veel van onze beleggingsthema's gericht zijn op duurzaamheid. Wat betreft klimaatverandering, richten we onze pijlen op kansen in aandelen van bedrijven die een lage CO2-uitstoot nastreven en groene obligaties, en we benadrukken de waarde van CO2-compensatiecertificaten.

Gevolgen voor beleggers

Hoewel we mogelijk een verkeersdrempel op de route treffen, is het belangrijk om te focussen op onze eindbestemming nu de wereldeconomie herstellende is. Een veilig en effectief vaccin zal veel obstakels wegnemen die grote schade hebben aangericht in 2020. Bovendien zullen de beleidsmakers steun blijven bieden. We hebben vertrouwen in de vooruitzichten en daarom selecteren we voor onze portefeuilles bij voorkeur beleggingen die hun beste rendement behalen in het vroege stadium van de cyclus.

Vooruitkijken met vertrouwen

Vijf aandachtspunten voor 2021

Een zwakke economie die herstellende is, zorgt over het algemeen voor hogere rendementen op beleggingen dan een sterke economie die aan het verzwakken is.

Het begin van de cyclus is goed om te beleggen

Geduld van langetermijnbeleggers wordt beloond

We blijven vertrouwen houden in beleggen op langere termijn. Mist u de 10 beste dagen van elk decennium, dan mist u zeer veel rendement.

Bronnen: Quintet, FactSet

Bronnen: Quintet, IFO, FactSet

IFO - bedrijfsverwachtingen

DAX: koersrendement over 12 maanden

bear.png
bull.png

The macro path

Als langetermijnbeleggers kijken we verder dan het hier en nu en richten we ons op de cyclische en structurele tijdhorizons.

We zijn ervan overtuigd dat we de stijgende fase hebben bereikt en dat beleggers optimistisch kunnen zijn.

Veerkracht

We verwachten dat de wereldeconomie in 2021 weer groei zal vertonen 

Trading places

Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika drijven meer handel binnen hun eigen regio dan met de rest van de wereld

Bron: United Nations Conference on Trade and Development (Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling)

A green deal

Meer dan 50% van de langetermijnbegroting van de EU (inclusief de Next Generation EU-begroting) is bedoeld om modernisering en de overgang naar een duurzame economie te stimuleren

Source: Quintet, European Commission

Volledig scherm