Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

Dashboard Portefeuillesamenstelling

"Conceptuele revolutie in monetair beleid"

Centrale banken hebben een nieuw mandaat waardoor overheden goedkoper kunnen lenen.

Realisme

Beleggingsfocus

economische vooruitgang, maar grote bijeenkomsten vormen een risico op nieuwe uitbraken, die op hun beurt strengere maatregelen tot gevolg kunnen hebben. We volgen deze en andere realtime bronnen nauwkeurig om de mogelijke effecten op de markten in kaart te brengen.

Ten gevolge van Covid-19 is de restaurantreserveringswebsite OpenTable begonnen zijn statistieken te publiceren zodat men consumentengedrag in kaart kan brengen. Het restaurantbezoek in Duitsland en het VK is terug op het niveau van voor de crisis, terwijl het in de VS nog steeds achterblijft. Actieve consumenten zijn een teken van 

Dankzij nieuwe big data-bronnen kunnen we economieën in real time volgen.

Innovatieve inzichten

Grafiek van de maand

Scroll naar beneden

Bedrijven, overheden en centrale banken gaan mee met de veranderende omstandigheden. Dit heeft gevolgen voor beleggers wereldwijd.

Een nieuwe fase

COUNTERPOINT SEPTEMBER 2020

We blijven vertrouwen houden in de vooruitzichten van langetermijnrendementen

Op het goede spoor

Quintets portefeuille

Daarnaast zien we potentie in bepaalde delen van de obligatiemarkt, met name in Europese high-yield obligaties en obligaties van opkomende markten in harde valuta. Ter compensatie van de risico's hebben we beleggingen opgenomen die historisch gezien stabieler blijven tijdens een gespannen markt, zoals goud, Amerikaanse staatsobligaties en de Japanse yen. We beleggen relatief minder in Europese en Britse staatsobligaties, die door hun huidige prijzen minder aantrekkelijk zijn.

De strategie achter onze modelportefeuille is in de afgelopen maand niet veranderd, en we zijn ervan overtuigd dat de huidige balans tussen traditionele en alternatieve beleggingen goed aansluit op de economische omstandigheden. We beleggen relatief veel in aandelen, met name in de Amerikaanse technologie- en gezondheidszorgsectoren, en in bepaalde opkomende markten.

N
0.0
0.0
-7.0
3.0
4.0
CONTANTEN
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN

POLITIEK Amerikaanse presidentsverkiezingen (nov)

MEDISCH ontwikkeling van een vaccin

Vooruitzichten

Portefeuille

Beleggingsfocus

Grafiek van de maand

Welkom

Restaurantgasten (voortschrijdend gem. over 7 dagen)

Bron: Database OpenTable: ‘The state of the restaurant industry’

Opmerking: aantal restaurantbezoekers ten opzichte van het vorige jaar uit een steekproef van restaurants uit het netwerk van OpenTable. Gebaseerd op alle kanalen: online reserveringen, telefonische reserveringen en niet-gereserveerd bezoek (voortschrijdend gemiddelde over 7 dagen).

Na de oliecrisis van de jaren 70 hebben de belangrijkste centrale banken al hun energie in één doelstelling gestoken: de inflatie rond de 2% houden, zodat hun economieën optimaal konden blijven draaien. Bij oververhitting verhoogden ze de rente om de kalmte terug te laten keren, en bij een afkoeling werden de rentes verlaagd om het vuur van de groei op te stoken.

Als reactie op het coronavirus hebben centrale banken nu besloten het anders aan te pakken. Terwijl onze economieën opkrabbelen na de plotselinge, steile recessie als gevolg van de lockdowns maken beleidsmakers zich zorgen over deflatie. Die kan groei in de weg staan. Het antwoord van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) is dat die de doelstelling aanpast naar een gemiddelde inflatie in plaats van een vast percentage van 2%. We verwachten dat de Europese centrale bank (ECB) een vergelijkbare koers volgt.

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Investeer in een rijker leven,
hoe u dit ook definieert

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WE NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint September 2020

HANDEL handelsspanningen VS-China

HANDEL handelsoverleg VK-EU (okt/dec)

OVERHEDEN Europees herstelfonds

OVERHEDEN nieuw stimuleringspakket VS (Q3)

MONETAIR BELEID centrale banken wereldwijd

De wereldwijde gezondheidscrisis blijft het belangrijkste onderwerp, maar ook de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen en de aanhoudende internationale handelsspanningen vormen risico's.

Aandachtspunten

Vooruitzichten

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Interpretatie van de tactische posities
Een positieve positie betekent dat we meer waarde zien in een bepaalde (sub-) beleggingscategorie, en hierin relatief meer beleggen ten opzichte van het gebalanceerde risicoprofiel. Een negatieve positie betekent dat we hierin relatief minder beleggen ten opzichte van het gebalanceerde risicoprofiel.

Tellen we de relatieve waarden van alle beleggingscategorieën op, dan is de som altijd nul. Beleggen we meer in de ene categorie, dan beleggen we minder in een andere. Globaal gezien liggen onze beleggingen in vastrentende waarden op dit moment 7% lager ten opzichte van het gebalanceerde risicoprofiel (met de euro als basisvaluta). Onze beleggingen in aandelen liggen daarentegen 4% hoger, en onze alternatieve beleggingen 3% hoger.

De positie voor een beleggingscategorie bepalen we op basis van de posities van de bijbehorende sub-beleggingscategorieën. Hoewel we in het algemeen een verminderde voorkeur hebben voor vastrentende waarden (-7%), zien we potentie in bepaalde delen van deze markt, zoals Europese high-yield obligaties (+3%). De totale, aanbevolen afwijking van het gebalanceerde risicoprofiel binnen een bepaalde beleggingscategorie is een optelsom van de afwijkingen binnen de bijbehorende subcategorieën.

De specifieke relatieve waarden die hier zijn genoemd zijn gebaseerd op een gebalanceerd risicoprofiel met de euro als basisvaluta. Deze kunnen per profiel verschillen.

Hoewel deze verandering niet meteen tot een stijging van de inflatie zal leiden, kunnen de inflatieverwachtingen wel oplopen. In theorie behouden centrale banken de flexibiliteit om rentes te verhogen als de prijzen te snel stijgen. Maar in de praktijk zullen ze dat niet gauw doen, omdat overheden geld moeten kunnen lenen tegen betaalbare rentes om de enorme economische steunmaatregelen te bekostigen.

Hoe kunnen beleggers het beste inspelen op aanhoudend lage rentestanden? Na correctie voor inflatie bieden veel staatsobligaties op dit moment een negatief reëel rendement. Dat is een van de redenen dat de goudprijs dit jaar zo scherp is gestegen; beleggers zijn op zoek gegaan naar nieuwe veilige-havenbeleggingen. Bovendien zijn we van mening dat aandelen en obligaties met een langere looptijd aantrekkelijke kansen zullen blijven bieden nu het economische herstel een vlucht neemt.

Invest in a richer life,
however you define it.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

POLITIEK Amerikaanse presidentsverkiezingen (nov)

MEDISCH ontwikkeling van een vaccin

OVERHEDEN Europees herstelfonds

OVERHEDEN nieuw stimuleringspakket VS (Q3)

MONETAIR BELEID centrale banken wereldwijd

De strategie achter onze modelportefeuille is in de afgelopen maand niet veranderd, en we zijn ervan overtuigd dat de huidige balans tussen traditionele en alternatieve beleggingen goed aansluit op de economische omstandigheden. We beleggen relatief veel in aandelen, met name in de Amerikaanse technologie- en gezondheidszorgsectoren, en in bepaalde opkomende markten.

Daarnaast zien we potentie in bepaalde delen van de obligatiemarkt, met name in Europese high-yield obligaties en obligaties van opkomende markten in harde valuta. Ter compensatie van de risico's hebben we beleggingen opgenomen die historisch gezien stabieler blijven tijdens een gespannen markt, zoals goud, Amerikaanse staatsobligaties en de Japanse yen. We beleggen relatief minder in Europese en Britse staatsobligaties, die door hun huidige prijzen minder aantrekkelijk zijn.

"Conceptuele revolutie in monetair beleid"

Na de oliecrisis van de jaren 70 hebben de belangrijkste centrale banken al hun energie in één doelstelling gestoken: de inflatie rond de 2% houden, zodat hun economieën optimaal konden blijven draaien. Bij oververhitting verhoogden ze de rente om de kalmte terug te laten keren, en bij een afkoeling werden de rentes verlaagd om het vuur van de groei op te stoken.

Als reactie op het coronavirus hebben centrale banken nu besloten het anders aan te pakken. Terwijl onze economieën opkrabbelen na de plotselinge, steile recessie als gevolg van de lockdowns maken beleidsmakers zich zorgen over deflatie. Die kan groei in de weg staan. Het antwoord van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) is dat die de doelstelling aanpast naar een gemiddelde inflatie in plaats van een vast percentage van 2%. We verwachten dat de Europese centrale bank (ECB) een vergelijkbare koers volgt.

Ten gevolge van Covid-19 is de restaurantreserveringswebsite OpenTable begonnen zijn statistieken te publiceren zodat men consumentengedrag in kaart kan brengen. Het restaurantbezoek in Duitsland en het VK is terug op het niveau van voor de crisis, terwijl het in de VS nog steeds achterblijft. Actieve consumenten zijn een teken van economische vooruitgang, maar grote bijeenkomsten vormen een risico op nieuwe uitbraken, die op hun beurt strengere maatregelen tot gevolg kunnen hebben. We volgen deze en andere realtime bronnen nauwkeurig om de mogelijke effecten op de markten in kaart te brengen.

Bedrijven, overheden en centrale banken gaan mee met de veranderende omstandigheden. Dit heeft gevolgen voor beleggers wereldwijd.

Een nieuwe fase

COUNTERPOINT SEPTEMBER 2020

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

HANDEL handelsspanningen VS-China

HANDEL handelsoverleg VK-EU (okt/dec)

Onze tactische beleggingskeuzes sluiten aan op de veranderingen in het beleggingsklimaat en betreffen de relatieve afwijkingen ten opzichte van de strategische benchmarkwegingen

Toelichting op onze tactische posities

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WE NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint September 2020

De wereldwijde gezondheidscrisis blijft het belangrijkste onderwerp, maar ook de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen en de aanhoudende internationale handelsspanningen vormen risico's.

Aandachts-
punten

Vooruitzichten

We blijven vertrouwen houden in de vooruitzichten van langetermijnrendementen

Op het goede spoor

Quintets portefeuille

Centrale banken hebben een nieuw mandaat waardoor overheden goedkoper kunnen lenen.

Realisme

Beleggingsfocus

Restaurantgasten (voortschrijdend gem. over 7 dagen)

Bron: Database OpenTable: ‘The state of the restaurant industry’

Opmerking: aantal restaurantbezoekers ten opzichte van het vorige jaar uit een steekproef van restaurants uit het netwerk van OpenTable. Gebaseerd op alle kanalen: online reserveringen, telefonische reserveringen en niet-gereserveerd bezoek (voortschrijdend gemiddelde over 7 dagen).

Dankzij nieuwe big data-bronnen kunnen we economieën in real time volgen.

Innovatieve inzichten

Grafiek van de maand

Bill Street
Group Chief Investment Officer

Het leven ziet er anders uit dan vroeger

Terug naar 'normaal'

Welkom

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm