Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Terwijl we in ons basisscenario uitgaan van recessie in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk en de grote onzekerheid aanhoudt, richten aandelenmarkten zich op de afname van de obligatierentes en de verwachte Amerikaanse inflatiepiek. Laten we bekijken wat dit betekent voor onze portefeuilles.

Een fragiel evenwicht

COUNTERPOINT SEPTEMBER 2022

Bronnen: onderzoek Quintet, Federal Reserve, National Bureau of Economic Research

Scroll naar beneden

Welkom

Oplopende temperaturen

De centrale banken zijn de rente al enige tijd aan het verhogen, wat volatiliteit op de markten veroorzaakt. Onze portefeuilles zijn zodanig gediversifieerd dat we kansen kunnen grijpen en we bestand zijn tegen risico's

De inflatie is in de zomer gelijk opgetrokken met de stijgende temperaturen en centrale banken schroeven de rente op om het klimaat te laten afkoelen. Dat heeft onrust veroorzaakt op de financiële markten. Maar sinds kort zien beleggers de nabije toekomst zonniger in nu de Amerikaanse inflatie haar piek lijkt te hebben bereikt en obligatierentes dalen. Tegelijkertijd is de kans op een recessie in Europa toegenomen, waarover u meer leest in de update van deze maand.

Deels vanwege de geopolitieke risico's denken we dat de markten op dit moment onstuimig zijn en we verwachten dan ook dat de omstandigheden voorlopig volatiel blijven. Met onze gediversifieerde portefeuilles kunnen we deze onzekerheid het hoofd bieden: ze zijn samengesteld om kansen te grijpen en bestand te zijn tegen risico's. Zoals altijd blijven we de rest van het jaar de economische omstandigheden en het beleggingsklimaat nauwlettend volgen en passen we onze portefeuilles aan zodra er verandering op komst is.

Daniele Antonucci
Chief Economist & Macro Strategist

Nu het groeitempo in de Verenigde Staten afneemt, heeft de centrale bank mogelijk meer bewegingsruimte in het monetair beleid.

Onder de motorkap

Grafiek van de maand

Volgens de gegevens die het Amerikaanse centrale bureau voor economisch onderzoek (National Bureau of Economic Research) gebruikt om de gezondheid van de economie te meten stagneert de groei langzamerhand. Uit deze gegevens blijkt dat de Verenigde Staten geen recessie doormaken, hoewel het risico op een recessie in de komende 12 maanden toeneemt. Aan de andere kant bestaat de kans dat de recessie wordt afgewend. De centrale bank, de Federal Reserve, heeft nu meer flexibiliteit om rente minder snel te laten stijgen, of deze zelfs te laten dalen zodra de inflatie beter onder controle is.

Wat is er aan de hand?
In ons basisscenario gaan we uit van recessie in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk vanwege de stijgende kosten en de krapte op de energiemarkt. Ook al zakt de groei van de Amerikaanse economie in, toch zijn we positiever gestemd over de Verenigde Staten omdat we denken dat de inflatie daar zijn piek al bereikt heeft. De Chinese samenleving wordt heropend en de steunmaatregelen doen hun werk. Aan de andere kant nemen de covid-19-besmettingen weer toe en blijft de kans op lockdowns dus bestaan.

In de Verenigde Staten neemt de stijging van de kerninflatie (exclusief energie- en voedselprijzen) en de lonen iets af en de inflatieverwachtingen worden bijgesteld. Inflatie in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk nemen nog steeds toe door de energieprijzen en de druk op de toelevering. We verwachten niet dat de consumentenprijzen sterk zullen dalen, maar wel dat de inflatie waarschijnlijk zal normaliseren - ook al blijft die daarbij boven het lage niveau van de afgelopen 10 tot 15 jaar.

We behouden onze algemene posities voor aandelen en obligaties, in lijn met wat in onze ogen de beste samenstelling is op de lange termijn.
We zien nog steeds de mogelijkheden om binnen één beleggingscategorie de beleggingen te herverdelen, in plaats van verspreid over meerdere categorieën.

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

0.0
0.0
0.0
0.0
VALUTA'S
ALTERNATIEVEN
VASTRENTENDE
WAARDEN
AANDELEN
N

We hebben een neutrale beleggingspositie aangenomen voor aandelen, in lijn met onze langetermijnpositionering. Nu we in ons basisscenario uitgaan van recessie in Europa verkiezen we Amerikaanse aandelen en aandelen van opkomende markten boven respectievelijk aandelen uit de eurozone en wereldwijde aandelen (lees meer hierover onder het kopje Meer over onze standpunten). 

We beschouwen Amerikaanse aandelen om meerdere redenen als een hoogwaardige beleggingscategorie. De gestegen verwachtingen van de winst per aandeel voor aandelen uit de eurozone ten opzichte van Amerikaanse aandelen, in combinatie met hun vergelijkbare rendementen tot nu toe dit jaar, zullen steeds meer onder druk gezet worden door beleggers. Bovendien blijkt uit de analyse van historische cijfers dat Amerikaanse aandelen over het algemeen veel betere resultaten boeken dan aandelen uit de eurozone zodra de groei inzakt.

Wat betreft vastrentende waarden blijven we relatief meer beleggen in staatsobligaties van opkomende markten in harde valuta ten opzichte van laagrentende staatsobligaties om te profiteren van het extra rendement.

GEOPOLITIEK spanningen VS-China over Taiwan (doorgaand)

POLITIEK Italiaanse verkiezingen (september), Amerikaanse midterm-verkiezingen (november)

MACRO inflatie en obligatierentes (doorgaand)

MONETAIR BELEID centrale banken (doorgaand)

MACRO beleidsfouten (doorgaand)

MONETAIR BELEID
heropening China (doorgaand)

OVERHEDEN steunmaatregelen China/EU (doorgaand)

GEOPOLITIEK Rusland en Oekraïne (doorgaand)

MACRO Europese gascrisis (doorgaand)

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint september 2022

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (23 augustus 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

Klik op een beleggingscategorie om de subcategorieën te bekijken

Dashboard Portefeuillesamenstelling

Staatsobligaties opkomende markten / staatsobligaties eurozone
Staatsobligaties van opkomende markten bieden een hogere rente dan staatsobligaties uit de eurozone. Het waardeverlies van Russische obligaties is een remmende factor geweest, maar die fase zijn we nu voorbij. Het kredietrisico voor de meeste staatsobligaties van opkomende markten worden niet beïnvloed door de oorlog in Oekraïne.

Amerikaanse aandelen / aandelen eurozone
We denken dat Amerikaanse aandelen betere resultaten zullen boeken dan aandelen uit de eurozone. Nu we in ons basisscenario uitgaan van recessie in Europa zullen de aanhoudend hoge verwachtingen over de winst per aandeel voor aandelen uit de eurozone steeds verder onder druk komen te staan, zeker in vergelijking met de verwachte EPS voor Amerikaanse aandelen.

Aandelen opkomende markten / wereldwijde aandelen
We verwachten dat aandelen van opkomende markten betere resultaten zullen boeken dan wereldwijde aandelen nu de koerswaarde van aandelen van opkomende markten een niet eerder vertoond dieptepunt naderen in vergelijking met wereldwijde aandelen. Nu de groei van opkomende markten stabiliseert en het monetair beleid wordt verruimd, met name in China, verwachten we dat aandelen van deze markten goed ondersteund zullen worden.

GEOPOLITIEK Rusland en Oekraïne (doorgaand)

MACRO Europese gascrisis (doorgaand)

GEOPOLITIEK spanningen VS-China over Taiwan (doorgaand)

POLITIEK Italiaanse verkiezingen (september), Amerikaanse midterm-verkiezingen (november)

MACRO inflatie en obligatierentes (doorgaand)

MACRO beleidsfouten (doorgaand)

MONETAIR BELEID centrale banken (doorgaand)

MONETAIR BELEID
heropening China (doorgaand)

OVERHEDEN steunmaatregelen China/EU (doorgaand)

Als we in de portefeuillesamenstelling de ene beleggingscategorie verhogen, moeten we een andere categorie verlagen. Daarom behandelen we onze tactische portefeuillebeslissingen in paren, waarbij we onze relatief grote en relatief kleine posities strategisch tegen elkaar afwegen. De specifieke cijfers in de grafiek gelden voor een evenwichtige EUR-portefeuille en kunnen aan verschillende profielen worden aangepast.

Onze inzichten uitgediept

We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

WIJ NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN

Counterpoint september 2022

Er heerst grote geopolitieke onzekerheid, grondstofprijzen (exclusief Europees gas) gaan eindelijk dalen, de Amerikaanse inflatie is haar piek waarschijnlijk voorbij en obligatierentes dalen

Aandachts-punten

Vooruitzichten

Nu de zomervakantie voorbij is, wordt het tijd om ons te richten op de mogelijke aandrijvers van rendementen op beleggingen in de rest van het jaar

Weer aan het werk

Beleggingsfocus

swipe om de volledige grafiek te zien

Bronnen: onderzoek Quintet, Federal Reserve, National Bureau of Economic Research

Nu het groeitempo in de Verenigde Staten afneemt, heeft de centrale bank mogelijk meer bewegingsruimte in het monetair beleid.

Onder de motorkap

Grafiek van de maand

Daniele Antonucci
Chief Economist & Macro Strategist

De centrale banken zijn de rente al enige tijd aan het verhogen, wat volatiliteit op de markten veroorzaakt. Onze portefeuilles zijn zodanig gediversifieerd dat we kansen kunnen grijpen en we bestand zijn tegen risico's

Oplopende temperaturen

Welkom

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de publicatiedatum (23 augustus 2022) en kunnen veranderen. Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijk onderzoek omdat het niet is opgesteld volgens de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het verbod op handelen met voorkennis van deze informatie. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document bevat geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022.
Alle rechten voorbehouden. Privacy Statement

We hebben een neutrale beleggingspositie aangenomen voor aandelen, in lijn met onze langetermijnpositionering. Nu we in ons basisscenario uitgaan van recessie in Europa verkiezen we Amerikaanse aandelen en aandelen van opkomende markten boven respectievelijk aandelen uit de eurozone en wereldwijde aandelen (lees meer hierover onder het kopje Meer over onze standpunten). 

We beschouwen Amerikaanse aandelen om meerdere redenen als een hoogwaardige beleggingscategorie. De gestegen verwachtingen van de winst per aandeel voor aandelen uit de eurozone ten opzichte van Amerikaanse aandelen, in combinatie met hun vergelijkbare rendementen tot nu toe dit jaar, zullen steeds meer onder druk gezet worden door beleggers. Bovendien blijkt uit de analyse van historische cijfers dat Amerikaanse aandelen over het algemeen veel betere resultaten boeken dan aandelen uit de eurozone zodra de groei inzakt.

Wat betreft vastrentende waarden blijven we relatief meer beleggen in staatsobligaties van opkomende markten in harde valuta ten opzichte van laagrentende staatsobligaties om te profiteren van het extra rendement.

Waar kijken we naar?
Hoewel aandelenmarkten zich herstellen na de dieptepunten van juni denken we nog steeds dat er op de korte termijn veel onzekerheid blijft heersen. Daarom behouden we onze algemene posities voor aandelen en obligaties, in lijn met wat in onze ogen de beste samenstelling is op de lange termijn. Omdat de opkomende markten, en met name China, in de afgelopen weken minder goede resultaten boekten dan verwacht hebben we onze voorkeur voor opkomende markten boven wereldwijde aandelen herzien. We blijven positief gestemd over deze beleggingscategorie vanwege de enorme daling van de koerswaarde in vergelijking met zowel wereldwijde aandelen als haar eigen historische cijfers. We zien met name dat het monetair beleid van opkomende markten wordt verruimd, met China op kop. Tegelijkertijd zijn we alert op de binnenlandse risico's in de Chinese economie.

De huidige kwartaalcijfers en de bedrijfsverwachtingen blijven goede indicatoren voor de kortetermijnvooruitzichten in het bedrijfsleven. De aanstaande werkgelegenheidscijfers, inflatiecijfers en verwachtingen van de Fed (die allemaal in september worden gepubliceerd) zullen cruciaal blijken om in te schatten of de centrale bank werkelijk het tempo van de verkrapping gaat inperken. Hoewel één onderdeel van de dataset nog geen trend kan voorspellen stemt de daling van de Amerikaanse inflatie afgelopen maand - die groter was dan verwacht - ons hoopvol en sterkt onze gedachte dat obligatierentes hun hoogtepunt hebben bereikt, ook al blijft het niveau laag. De situatie in Taiwan en het mogelijke geopolitieke overloopeffect ervan zijn ook risico's die we in beeld blijven houden.

We behouden onze algemene posities voor aandelen en obligaties, in lijn met wat in onze ogen de beste samenstelling is op de lange termijn. We zien nog steeds de mogelijkheden om binnen één beleggings-categorie de beleggingen te herverdelen, in plaats van verspreid over meerdere categorieën.

Wat is er aan de hand?
In ons basisscenario gaan we uit van recessie in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk vanwege de stijgende kosten en de krapte op de energiemarkt. Ook al zakt de groei van de Amerikaanse economie in, toch zijn we positiever gestemd over de Verenigde Staten omdat we denken dat de inflatie daar zijn piek al bereikt heeft. De Chinese samenleving wordt heropend en de steunmaatregelen doen hun werk. Aan de andere kant nemen de covid-19-besmettingen weer toe en blijft de kans op lockdowns dus bestaan.

In de Verenigde Staten neemt de stijging van de kerninflatie (exclusief energie- en voedselprijzen) en de lonen iets af en de inflatieverwachtingen worden bijgesteld. Inflatie in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk nemen nog steeds toe door de energieprijzen en de druk op de toelevering. We verwachten niet dat de consumentenprijzen sterk zullen dalen, maar wel dat de inflatie waarschijnlijk zal normaliseren - ook al blijft die daarbij boven het lage niveau van de afgelopen 10 tot 15 jaar.

Volgens de gegevens die het Amerikaanse centrale bureau voor economisch onderzoek (National Bureau of Economic Research) gebruikt om de gezondheid van de economie te meten stagneert de groei langzamerhand. Uit deze gegevens blijkt dat de Verenigde Staten geen recessie doormaken, hoewel het risico op een recessie in de komende 12 maanden toeneemt. Aan de andere kant bestaat de kans dat de recessie wordt afgewend. De centrale bank, de Federal Reserve, heeft nu meer flexibiliteit om rente minder snel te laten stijgen, of deze zelfs te laten dalen zodra de inflatie beter onder controle is.

De inflatie is in de zomer gelijk opgetrokken met de stijgende temperaturen en centrale banken schroeven de rente op om het klimaat te laten afkoelen. Dat heeft onrust veroorzaakt op de financiële markten. Maar sinds kort zien beleggers de nabije toekomst zonniger in nu de Amerikaanse inflatie haar piek lijkt te hebben bereikt en obligatierentes dalen. Tegelijkertijd is de kans op een recessie in Europa toegenomen, waarover u meer leest in de update van deze maand.

Deels vanwege de geopolitieke risico's denken we dat de markten op dit moment onstuimig zijn en we verwachten dan ook dat de omstandigheden voorlopig volatiel blijven. Met onze gediversifieerde portefeuilles kunnen we deze onzekerheid het hoofd bieden: ze zijn samengesteld om kansen te grijpen en bestand te zijn tegen risico's. Zoals altijd blijven we de rest van het jaar de economische omstandigheden en het beleggingsklimaat nauwlettend volgen en passen we onze portefeuilles aan zodra er verandering op komst is.

Terwijl we in ons basisscenario uitgaan van recessie in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk en de grote onzekerheid aanhoudt, richten aandelenmarkten zich op de afname van de obligatierentes en de verwachte Amerikaanse inflatiepiek. Laten we bekijken wat dit betekent voor onze portefeuilles.

Een fragiel evenwicht

COUNTERPOINT SEPTEMBER 2022

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm