Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Zelfs wanneer de lockdowns worden versoepeld, zal het coronavirus ons leven op allerlei manieren blijven beïnvloeden. Bedrijven die in goede financiële gezondheid verkeren en zich kunnen aanpassen aan de behoeften van de klanten, zouden moeten floreren. Maar zwakkere spelers die al worstelen met dalende verkopen, stijgende kosten en hevige concurrentie zullen waarschijnlijk moeizaam herstellen of het zelfs helemaal niet redden.

In een wedstrijd waar alleen de sterkste zullen overleven, zijn de grootste bedrijven die hun sector nu al domineren waarschijnlijk de winnaars. Zij zullen in staat zijn te investeren in bedrijfsmodellen om hun marktaandeel nog verder te vergroten, kleinere concurrenten over te nemen voor een habbekrats en hun activiteiten uit te breiden naar terreinen waar ze nieuwe kansen zien.

Covid-19 is een van de grootste schokken voor het bedrijfsleven van de afgelopen honderd jaar. De lockdowns en de domino-effecten daarvan leiden tot een grote versnelling in structurele veranderingen die al voor de crisis in gang waren gezet.

 Cyclische aandelen bereiken dieptepunt  

Banken staan voor uitdagingen en blijven onder druk staan

Olieprijzen zullen zich waarschijnlijk op korte termijn stabiliseren

Adoptie van nieuwe technologieën zal blijven toenemen

Grote bedrijven vergroten hun marktaandeel

5

2

Adoptie van nieuwe technologieën zal blijven toenemen

4

3

2

1

DE 5 BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT ARTIKEL

AANDELEN

Steeds snellere structurele veranderingen

1

Grote bedrijven vergroten hun marktaandeel

Een steeds groter deel van ons leven speelt zich online af sinds we thuis in quarantaine zitten. Daardoor werd de verschuiving van fysiek naar digitaal die al een tijdje aan de gang was versneld. Voor veel mensen en bedrijven is er geen weg terug als de lockdown versoepeld wordt. Ze zullen de dingen blijven doen die gemakkelijker, sneller en goedkoper zijn gebleken.

Digitale platforms zijn voor velen noodzakelijk geworden, niet alleen voor werk, maar ook voor onderwijs en vermaak. Meestal is de adoptiegraad van nieuwe technologieën in de beginfase traag, maar nu worden we gedwongen om ons versneld aan te passen - van het online kopen van eten tot het houden van virtuele bijeenkomsten met collega's, familie en vrienden.

Aangezien veel van deze trends zich steeds sneller ontwikkelen, zullen bedrijven die hun producten en diensten online aanbieden waarschijnlijk marktaandeel blijven afsnoepen van hun traditionele concurrenten en langdurige winstgroei realiseren. Bedrijven in sectoren die niet in staat zijn zich aan te passen aan de nieuwe wereld zullen onder grote druk komen te staan, zoals de reissector, de detailhandel in winkelstraten en de vastgoedsector.

Een aantal technologische trends heeft een belangrijke impuls gekregen door deze crisis. Vaak hebben ze expliciet of impliciet duurzame aspecten. Sterke voorbeelden zijn digitale betaalmethodes en elektrische auto’s, die zowel bij consumenten als beleidsmakers populair zijn. Zelfs digitaal verbonden fitnessapparatuur blijkt voor veel mensen handiger en effectiever te zijn dan sportscholen.

79%

21%

88%

12%

Nu

1980

Veel Europese banken hebben aan de oproep van de ECB gehoor
gegeven om dividenden op te schorten en/of aandeleninkoopprogramma's
stop te zetten, waaronder:

De halfgeleiderproducenten hebben een conjunctuurcorrectie
achter de rug en zullen waarschijnlijk een sterke groei doormaken
naarmate de vraag verder aantrekt

Bron: Bloomberg 

Omzetgroei halfgeleiderproducenten

De productieverlaging van OPEC+
moet het olieoverschot eind 2020 verholpen hebben

Miljoen vaten per dag

Bron: Bank of America

Olievoorraad/Vraag

Terwijl de digitale revolutie voortraast, zullen clouddiensten
waarschijnlijk steeds meer de softwaremarkt gaan domineren

Bron: CapIQ, Bessemer Venture Partners 

Aandeel clouddiensten in software

De vijf grootste bedrijven in de S&P 500
naar marktwaarde worden steeds dominanter 

79%

88%

Bron: Bloomberg

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden.   Privacy Statement


Investeer in een rijker leven, hoe u dit ook definieert

Als langetermijnbeleggers zijn we altijd op zoek naar bedrijven met een concurrentievoordeel dat hen in staat stelt tot ver in de toekomst hun winsten te doen stijgen. Over het algemeen hebben deze bedrijven duidelijke milieu-, sociale en bestuurskenmerken, en spelen ze in op belangrijke milieu- en sociale trends. Door de economische ontwrichting als gevolg van de coronaviruspandemie heeft deze aanpak nog meer aan kracht gewonnen. We zullen blijven beleggen in toonaangevende bedrijven die hun concurrentievoordeel, kapitaal en schaalgrootte kunnen inzetten om hun positie te versterken naarmate de crisis wegebt.

3

Olieprijzen zullen zich waarschijnlijk op korte termijn stabiliseren

01

AANDELEN

Bedrijven in cyclische sectoren verkopen vaak niet dagelijks gekochte producten waar consumenten tijdens een recessie minder geld aan kunnen uitgeven. Hun aandelenkoersen hebben waarschijnlijk al ongeveer hun dieptepunt bereikt, maar we blijven selectief in het beleggen in dit soort bedrijven. Ook al lijken de waarderingen aantrekkelijk, er blijft grote onzekerheid over de vooruitzichten voor de wereldeconomie.

Veel cyclische bedrijven zullen hun balansen moeten repareren en wachten op een opleving van de vraag voordat ze weer een sterke winstgroei kunnen realiseren. Het tempo van een eventueel herstel voor de bedrijven die het zwaarst door de lockdowns zijn getroffen, zal waarschijnlijk aanzienlijk variëren. In de luchtvaartindustrie bijvoorbeeld zullen de korteafstandsvluchten zich waarschijnlijk herstellen vóór de langeafstandsvluchten.

Vanuit een beleggingsperspectief blijven cyclische bedrijven die te maken hebben met structurele tegenwind, zoals de traditionele autofabrikanten en de detailhandel in winkelstraten, onaantrekkelijk. Wij kiezen voor bedrijven waarvan we verwachten dat ze langdurig zullen groeien, zoals halfgeleiderproducenten en kopermijnbouwers, die de componenten en grondstoffen leveren voor ons steeds digitalere leven.

5

 Cyclische aandelen bereiken dieptepunt  

Banken hebben te maken met uitdagingen als lage of negatieve rentes, vlakke rentecurves, hogere kredietrisico's en een zwakke economische bedrijvigheid. Hoewel de meeste banken in een veel betere gezondheid verkeren dan tijdens de kredietcrisis van 2008, zullen veranderingen in de boekhoudpraktijken waarschijnlijk leiden tot grotere verliezen, die zich eerder zullen voordoen dan bij vorige recessies.

Naar verschillende maatstaven lijken de aandelenprijzen laag ten opzichte van het verleden. Gezien de onzekerheid over het kredietrisico vinden wij de waarderingen op dit moment echter niet aantrekkelijk. Veel banken schorten hun dividendbetalingen op om er zeker van te zijn dat ze voldoende kapitaal hebben om kredietverliezen op te vangen.

Een andere bedreiging is de voortdurende druk van nieuwe fintech uitdagers, die technologie inzetten om processen te versnellen en de kosten te drukken. Bij het zoeken naar beleggingsmogelijkheden in de financiële sector voelen we ons het meest aangetrokken tot innovatieve bedrijven, zoals specifieke handelsbeurzen, gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen, sommige vermogensbeheerders en betalingsverwerkers.

Veel van de meest innovatieve bedrijven bieden niet alleen een praktische dienst, maar geven ook de lifestyle-keuzes en overtuigingen van mensen weer. Sommige betalingsverwerkers faciliteren bijvoorbeeld het geven aan goede doelen, terwijl veel vermogensbeheerders duurzaam beleggen omarmen.

4

Banken staan voor uitdagingen en blijven onder druk staan

De energiesector heeft dit jaar te maken gehad met scherp lagere koersen, die zich naar verwachting zullen herstellen als de olieprijzen weer aantrekken. Op de langere termijn gaat deze sector echter gestaag achteruit. Nu de wereld op weg is naar een CO2-arme toekomst, bieden bedrijven die energie produceren uit hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon, en bedrijven die zich bezighouden met de opslag in accu's, duurzamere investeringsmogelijkheden.

De prijs van ruwe olie is dit jaar gedaald, omdat de vraag is ingestort als gevolg van de social-distancemaatregelen die de regeringen hebben genomen om het coronavirus te bestrijden. Voor het eerst in de geschiedenis zakten de prijzen van oliecontracten beneden het nulpunt toen de handelaren vreesden dat de opslagfaciliteiten vol raakten. Wij verwachten dat de prijzen op korte termijn laag en volatiel zullen blijven als gevolg van een overvloedig aanbod en een verminderde vraag.

Op de middellange termijn zouden de prijzen zich moeten herstellen zodra de wereldeconomie weer op gang komt en de vraag aantrekt. Olieproducenten zetten de kraan slechts zachtjes open om op die manier de prijzen op te drijven. Saoedi-Arabië heeft bijvoorbeeld prijzen van minimaal 70 dollar per vat nodig om de begroting in evenwicht te brengen.

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden.  Privacy Statement


Investeer in een rijker leven, hoe u dit ook definieert

Covid-19 is een van de grootste schokken voor het bedrijfsleven van de afgelopen honderd jaar. De lockdowns en de domino-effecten daarvan leiden tot een grote versnelling in structurele veranderingen die al voor de crisis in gang waren gezet.

De productieverlaging van OPEC+
moet het olieoverschot eind 2020 verholpen hebben

Bron: Bank of America

De energiesector heeft dit jaar te maken gehad met scherp lagere koersen, die zich naar verwachting zullen herstellen als de olieprijzen weer aantrekken. Op de langere termijn gaat deze sector echter gestaag achteruit. Nu de wereld op weg is naar een CO2-arme toekomst, bieden bedrijven die energie produceren uit hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon, en bedrijven die zich bezighouden met de opslag in accu's, duurzamere investeringsmogelijkheden.

2

Adoptie van nieuwe technologieën zal blijven toenemen

Als langetermijnbeleggers zijn we altijd op zoek naar bedrijven met een concurrentievoordeel dat hen in staat stelt tot ver in de toekomst hun winsten te doen stijgen. Over het algemeen hebben deze bedrijven duidelijke milieu-, sociale en bestuurskenmerken, en spelen ze in op belangrijke milieu- en sociale trends. Door de economische ontwrichting als gevolg van de coronaviruspandemie heeft deze aanpak nog meer aan kracht gewonnen. We zullen blijven beleggen in toonaangevende bedrijven die hun concurrentievoordeel, kapitaal en schaalgrootte kunnen inzetten om hun positie te versterken naarmate de crisis wegebt.

Zelfs wanneer de lockdowns worden versoepeld, zal het coronavirus ons leven op allerlei manieren blijven beïnvloeden. Bedrijven die in goede financiële gezondheid verkeren en zich kunnen aanpassen aan de behoeften van de klanten, zouden moeten floreren. Maar zwakkere spelers die al worstelen met dalende verkopen, stijgende kosten en hevige concurrentie zullen waarschijnlijk moeizaam herstellen of het zelfs helemaal niet redden.

In een wedstrijd waar alleen de sterkste zullen overleven, zijn de grootste bedrijven die hun sector nu al domineren waarschijnlijk de winnaars. Zij zullen in staat zijn te investeren in bedrijfsmodellen om hun marktaandeel nog verder te vergroten, kleinere concurrenten over te nemen voor een habbekrats en hun activiteiten uit te breiden naar terreinen waar ze nieuwe kansen zien.

1

Grote bedrijven vergroten hun marktaandeel

01

AANDELEN

5

3

Olieprijzen zullen zich waarschijnlijk op korte termijn stabiliseren


4

3

2

 Cyclische aandelen bereiken dieptepunt  

Banken staan voor uitdagingen en blijven onder druk staan

Olieprijzen zullen zich waarschijnlijk op korte termijn stabiliseren

Adoptie van nieuwe technologieën zal blijven toenemen

Grote bedrijven vergroten hun marktaandeel

1

DE 5 BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT ARTIKEL


AANDELEN

Steeds snellere structurele veranderingen

Een steeds groter deel van ons leven speelt zich online af sinds we thuis in quarantaine zitten. Daardoor werd de verschuiving van fysiek naar digitaal die al een tijdje aan de gang was versneld. Voor veel mensen en bedrijven is er geen weg terug als de lockdown versoepeld wordt. Ze zullen de dingen blijven doen die gemakkelijker, sneller en goedkoper zijn gebleken.

Digitale platforms zijn voor velen noodzakelijk geworden, niet alleen voor werk, maar ook voor onderwijs en vermaak. Meestal is de adoptiegraad van nieuwe technologieën in de beginfase traag, maar nu worden we gedwongen om ons versneld aan te passen - van het online kopen van eten tot het houden van virtuele bijeenkomsten met collega's, familie en vrienden.

Aangezien veel van deze trends zich steeds sneller ontwikkelen, zullen bedrijven die hun producten en diensten online aanbieden waarschijnlijk marktaandeel blijven afsnoepen van hun traditionele concurrenten en langdurige winstgroei realiseren. Bedrijven in sectoren die niet in staat zijn zich aan te passen aan de nieuwe wereld zullen onder grote druk komen te staan, zoals de reissector, de detailhandel in winkelstraten en de vastgoedsector.

Een aantal technologische trends heeft een belangrijke impuls gekregen door deze crisis. Vaak hebben ze expliciet of impliciet duurzame aspecten. Sterke voorbeelden zijn digitale betaalmethodes en elektrische auto’s, die zowel bij consumenten als beleidsmakers populair zijn. Zelfs digitaal verbonden fitnessapparatuur blijkt voor veel mensen handiger en effectiever te zijn dan sportscholen.

De prijs van ruwe olie is dit jaar gedaald, omdat de vraag is ingestort als gevolg van de social-distancemaatregelen die de regeringen hebben genomen om het coronavirus te bestrijden. Voor het eerst in de geschiedenis zakten de prijzen van oliecontracten beneden het nulpunt toen de handelaren vreesden dat de opslagfaciliteiten vol raakten. Wij verwachten dat de prijzen op korte termijn laag en volatiel zullen blijven als gevolg van een overvloedig aanbod en een verminderde vraag.

Op de middellange termijn zouden de prijzen zich moeten herstellen zodra de wereldeconomie weer op gang komt en de vraag aantrekt. Olieproducenten zetten de kraan slechts zachtjes open om op die manier de prijzen op te drijven. Saoedi-Arabië heeft bijvoorbeeld prijzen van minimaal 70 dollar per vat nodig om de begroting in evenwicht te brengen.

Terwijl de digitale revolutie voortraast, zullen clouddiensten waarschijnlijk steeds meer de softwaremarkt gaan domineren

De halfgeleiderproducenten hebben een conjunctuurcorrectie achter de rug en zullen waarschijnlijk een sterke groei doormaken naarmate de vraag verder aantrekt

Bron: Bloomberg 

Bron: CapIQ, Bessemer Venture Partners 

Bron: Bloomberg

Bedrijven in cyclische sectoren verkopen vaak niet dagelijks gekochte producten waar consumenten tijdens een recessie minder geld aan kunnen uitgeven. Hun aandelenkoersen hebben waarschijnlijk al ongeveer hun dieptepunt bereikt, maar we blijven selectief in het beleggen in dit soort bedrijven. Ook al lijken de waarderingen aantrekkelijk, er blijft grote onzekerheid over de vooruitzichten voor de wereldeconomie.

Veel cyclische bedrijven zullen hun balansen moeten repareren en wachten op een opleving van de vraag voordat ze weer een sterke winstgroei kunnen realiseren. Het tempo van een eventueel herstel voor de bedrijven die het zwaarst door de lockdowns zijn getroffen, zal waarschijnlijk aanzienlijk variëren. In de luchtvaartindustrie bijvoorbeeld zullen de korteafstandsvluchten zich waarschijnlijk herstellen vóór de langeafstandsvluchten.

Vanuit een beleggingsperspectief blijven cyclische bedrijven die te maken hebben met structurele tegenwind, zoals de traditionele autofabrikanten en de detailhandel in winkelstraten, onaantrekkelijk. Wij kiezen voor bedrijven waarvan we verwachten dat ze langdurig zullen groeien, zoals halfgeleiderproducenten en kopermijnbouwers, die de componenten en grondstoffen leveren voor ons steeds digitalere leven.

5

Cyclische aandelen bereiken dieptepunt  


4

Banken staan voor uitdagingen en blijven onder druk staan


Banken hebben te maken met uitdagingen als lage of negatieve rentes, vlakke rentecurves, hogere kredietrisico's en een zwakke economische bedrijvigheid. Hoewel de meeste banken in een veel betere gezondheid verkeren dan tijdens de kredietcrisis van 2008, zullen veranderingen in de boekhoudpraktijken waarschijnlijk leiden tot grotere verliezen, die zich eerder zullen voordoen dan bij vorige recessies.

Naar verschillende maatstaven lijken de aandelenprijzen laag ten opzichte van het verleden. Gezien de onzekerheid over het kredietrisico vinden wij de waarderingen op dit moment echter niet aantrekkelijk. Veel banken schorten hun dividendbetalingen op om er zeker van te zijn dat ze voldoende kapitaal hebben om kredietverliezen op te vangen.

Een andere bedreiging is de voortdurende druk van nieuwe fintech uitdagers, die technologie inzetten om processen te versnellen en de kosten te drukken. Bij het zoeken naar beleggingsmogelijkheden in de financiële sector voelen we ons het meest aangetrokken tot innovatieve bedrijven, zoals specifieke handelsbeurzen, gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen, sommige vermogensbeheerders en betalingsverwerkers.

Veel van de meest innovatieve bedrijven bieden niet alleen een praktische dienst, maar geven ook de lifestyle-keuzes en overtuigingen van mensen weer. Sommige betalingsverwerkers faciliteren bijvoorbeeld het geven aan goede doelen, terwijl veel vermogensbeheerders duurzaam beleggen omarmen.

Veel Europese banken hebben aan de oproep van de ECB gehoor gegeven om dividenden op te schorten en/of aandeleninkoopprogramma's stop te zetten, waaronder:


Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm