Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Het verschil tussen de fondsmanagers met de beste en die met de slechtste
prestaties is groter als het gaat om alternatieve beleggingen

Als de marktomstandigheden volatiel zijn en de vooruitzichten onzeker, dan kunnen alternatieve beleggingen een belangrijke rol spelen binnen een portefeuille. Ze bieden niet alleen verscheidene bronnen van rendement, ze kunnen ook de rendementen op de lange termijn verhogen.

Alternatieve beleggingen kunnen rendementen bieden die niet gecorreleerd zijn aan traditionele beleggingen, zoals aandelen en obligaties. Binnen een gediversifieerde portefeuille zijn ze van nut omdat ze in enige mate compensatie bieden bij beurscorrecties. Als markten dalen, kunnen alternatieve strategieën het verlies gedeeltelijk goedmaken.

Sommige alternatieve beleggingen kunnen de prestaties van de portefeuille ook op de lange termijn verbeteren. Private equity-bedrijven hebben bijvoorbeeld vaak toegang tot informatie die hun een voorsprong geeft op andere beleggers. Ze kunnen bedrijven financieel ondersteunen en hen helpen bij de onderhandelingen over nieuwe kredietvoorwaarden en schuldverplichtingen. Het gevolg hiervan is dat bedrijven met steun van private equity beter overeind blijven in een recessie.

Niet-gecorreleerde beleggingscategorieën met een sterk duurzaam karakter vallen ook onder alternatieven. Zo worden microfinancieringsfondsen doorgaans beïnvloed door lokale opkomende en regionale economieën in plaats van de brede economische cyclus, terwijl landbouwfinancieringsfondsen afhankelijker zijn van het weer dan van de financiële markten.

De grootste managers hebben een ingebouwd voordeel

1

Lage correlatie kan bescherming bieden tijdens volatiele periodes

2

Private markten kunnen hun slag slaan als markten onder druk staan

Als de financiële markten onder druk komen te staan, geven koersen van bepaalde beleggingen niet de juiste waarde weer van de bezittingen die ze vertegenwoordigen. Deze verschuivingen bieden kansen voor private equity-fondsen. De meest aantrekkelijke producten stammen meestal uit jaren na grote correcties op de aandelenmarkten. Denk hierbij aan 2001/2002, nadat de dotcom-bubbel barstte, en 2008/2009 na de rommelhypothekencrisis in de Verenigde Staten.

Met 2,3 biljoen dollar aan kapitaal dat belegd kan worden in private markten (waarvan alleen al meer dan 700 miljard dollar aan buy-out-kapitaal) willen beheerders profiteren van de dalende koersen. De schulden van bedrijven in acute financiële moeilijkheden (‘distressed assets’) leveren waarschijnlijk de eerste grote kansen op, zoals ook het geval was tijdens de kredietcrisis van 2008.

Doordat minder makkelijk krediet kan worden verkregen van banken of door het uitgeven van high-yield obligaties, hebben private equity-bedrijven de mogelijkheid om bedrijven op te kopen tegen sterk gereduceerde prijzen. Daarbij bieden gedwongen liquidaties van beleggingsportefeuilles kansen voor fondsen om goedkoop aandelen en schulden van hoge kwaliteit aan te kopen. De sectoren die het grootste risico lopen om door de coronacrisis in zwaar weer te komen zijn de toeristische sector, de luchtvaart, de horeca, de oliesector en de industrieën waarvan de toeleveringsketen ernstig is verstoord.

3

Duurzaam beleggen levert meetbare resultaten op

Impact investing’  is een spannende en snel groeiende trend, met als drijvende kracht beleggers die op een betekenisvolle manier een positieve bijdrage willen leveren aan onze maatschappij en het milieu, én aantrekkelijke rendementen willen behalen. Deze trend zien we wereldwijd.

Goud zorgt voor diversificatie en dekking tegen inflatie

Duurzaam beleggen levert meetbare resultaten op

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Een
alternatieve visie

DE 5 BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT ARTIKEL

Private markten kunnen hun slag slaan als markten onder druk staan

1

2

3

4

5

Lage correlatie kan bescherming bieden tijdens volatiele periodes

Beleggen in bedrijven die goed bestuurd worden en die willen bijdragen aan een betere wereld is in financieel opzicht een logische keuze. Bedrijven die bijvoorbeeld zuinig omgaan met energie en investeren in de opleiding van hun medewerkers zullen waarschijnlijk beter presteren dan de concurrentie, en hogere rendementen genereren voor beleggers. Bovendien zijn ze op de lange termijn vermoedelijk beter voorbereid op strategische uitdagingen en kunnen ze beter inspelen op nieuwe mogelijkheden.

Doordat beleggers eisen dat bedrijven rekening houden met het milieu, de maatschappij en goed bestuur, groeit het aantal fondsen dat zich uitsluitend richt op duurzaam beleggen. Sinds 2017 hebben zes van de grootste private equity-managers gezamenlijk al een bedrag van 9 miljard dollar geworven voor duurzame fondsen (of hebben plannen aangekondigd). Ze weten dat grote bedrijven bereid zijn om meer geld te betalen om duurzame merken aan te kopen. Een onderzoek door consultancybureau McKinsey heeft aangetoond dat bedrijven met positieve ESG-scores 10% meer opleveren dan bedrijven met negatieve scores.

Omdat de rendementen in de alternatieve sector enorm uiteenlopen, is de selectie van fondsmanagers essentieel. De beste fondsen presteren beter dan de aandelen- en obligatiemarkten, maar de slechtste fondsen blijven ver achter.

NB In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Gemiddelde prestaties van indexen tijdens de grootste daling over één
maand van de S&P500 in elk jaar, van jan 1994 tot dec 2019

De waardering van bedrijven met positieve ESG-scores (milieu,
maatschappij en goed bestuur) ligt over het algemeen 10% hoger
dan die van vergelijkbare bedrijven met negatieve ESG-scores.

Bron: McKinsey

Gemiddelde waardering

Door goud gedekte ETF’s (‘Exchange Traded Funds’, fondsen
die voortdurend worden verhandeld op de beurs, vaak ‘index trackers’)
zagen dit jaar enorm veel beleggersgelden instromen. De totale
beleggingen wereldwijd zijn gestegen tot recordhoogten.

Bron: CAIA Association, Bloomberg

NB In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Als er onrust heerst op de markt presteren
hedgefondsen over het algemeen beter dan aandelen

Jaarlijkse spreiding tussen laagste en hoogste kwartiel,
gebaseerd op rendementen over 10 jaar

Bron: Lipper, NCREIF, Cambridge Associates, HFRI, J.P.Morgan Asset Management

Een aantal spraakmakende schandalen in de afgelopen jaren laat zien hoe belangrijk het is om voorafgaand gedegen onderzoek te doen naar fondsen. Beleggers moeten erop kunnen vertrouwen dat fondsmanagers robuuste bedrijfsprocessen en risicomanagementsystemen hebben geïntegreerd en betrouwbare tegenpartij- en financieringsregelingen hebben ingesteld. Hierdoor moeten ze effectief kunnen omgaan met perioden van grote onrust, zoals de coronacrisis.

Omdat kosten op juridisch- en compliance-gebied toenemen vanwege strengere wetgeving, hebben grote, gevestigde bedrijven een voorsprong. Om toegang te krijgen tot deze fondsmanagers kunnen private banking-cliënten gebruikmaken van ‘feederfondsen’ of alternatieve portefeuilles van vermogensbeheerders.

Binnen de duurzame beleggingssector zorgt de opkomst van grote, invloedrijke fondsmanagers met goede historische rendementen en aanzienlijke middelen ervoor dat beleggingsanalyses nauwkeuriger worden. Van deze trend profiteren fondsselectieteams die als doel hebben om zowel een positieve bijdrage te leveren aan de wereld als concurrerende rendementen te behalen.

5

Goud zorgt voor diversificatie en bescherming tegen inflatie

Zo goed als goud

Als de economieën en markten in zwaar weer raken, zoeken beleggers meestal hun heil in goud. Omdat goud door iedereen wordt beschouwd als een dekking tegen verzwakkende valuta, stijgt de prijs over het algemeen wanneer centrale banken aanzienlijke monetaire steunmaatregelen inzetten. Stijgende schulden en dalende rentes blijven dan ook steun verlenen aan de goudprijs.

Goud is meer dan een vorm van waardeopslag in onzekere tijden; het biedt ook een dekking tegen inflatie. We verwachten niet dat prijzen in de hele economie op korte termijn een enorme vlucht zullen nemen. Toch zouden markten de inflatie-effecten kunnen onderschatten als de lockdowns worden opgeheven en de wereldeconomie weer op gang komt.

Ten slotte kan goud een gedegen middel zijn om spreiding aan te brengen in een portefeuille, door zijn lage correlatie met andere beleggingen. Nu de rente op staatsobligaties onaantrekkelijk laag is (en in sommige gevallen zelfs negatief) levert goud als alternatieve, veilige-havenbelegging mogelijk meer rendement op.

Vanuit het oogpunt van duurzaam beleggen stelt goud ons voor een aantal uitdagingen. Mijnbouw is over het algemeen schadelijk voor het milieu en de plaatselijke gemeenschappen. Het geldt al sinds jaar en dag als een gevaarlijk beroep voor de mijnwerkers die onder de grond werken. Maar het beleggingslandschap is aan het veranderen. Duurzame beleggers richten zich steeds meer op goud dat gerecycled is of dat recent gedolven is onder betere arbeids- en milieuomstandigheden.

03

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Maart 2020

December 2019

Totale goudreserve in ETF's

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden.   Privacy Statement


Investeer in een rijker leven, hoe u dit ook definieert

De meest aantrekkelijke producten stammen
meestal uit jaren nadat de aandelenmarkt fors daalde

Bron: iCapital Network, Cambridge Associates

Rendementen op Amerikaanse buy-outs naar jaar van aanvang

Toelichting: Buy-out-index VS, vanaf maart 2019. 2016 is het laatst beschikbare jaar.
Uitsluitend voor illustratieve doeleinden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare
indicator voor toekomstige resultaten.

Neergaande markt

Neergaande markt

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden.  Privacy Statement


Investeer in een rijker leven, hoe u dit ook definieert

Met 2,3 biljoen dollar aan kapitaal dat belegd kan worden in private markten (waarvan alleen al meer dan 700 miljard dollar aan buy-out-kapitaal) willen beheerders profiteren van de dalende koersen. De schulden van bedrijven in acute financiële moeilijkheden (‘distressed assets’) leveren waarschijnlijk de eerste grote kansen op, zoals ook het geval was tijdens de kredietcrisis van 2008.

Doordat minder makkelijk krediet kan worden verkregen van banken of door het uitgeven van high-yield obligaties, hebben private equity-bedrijven de mogelijkheid om bedrijven op te kopen tegen sterk gereduceerde prijzen. Daarbij bieden gedwongen liquidaties van beleggingsportefeuilles kansen voor fondsen om goedkoop aandelen en schulden van hoge kwaliteit aan te kopen. De sectoren die het grootste risico lopen om door de coronacrisis in zwaar weer te komen zijn de toeristische sector, de luchtvaart, de horeca, de oliesector en de industrieën waarvan de toeleveringsketen ernstig is verstoord.

Gold-backed ETFs have attracted huge inflows since the start of the year and global holdings have reached new record highs

Als de economieën en markten in zwaar weer raken, zoeken beleggers meestal hun heil in goud. Omdat goud door iedereen wordt beschouwd als een dekking tegen verzwakkende valuta, stijgt de prijs over het algemeen wanneer centrale banken aanzienlijke monetaire steunmaatregelen inzetten. Stijgende schulden en dalende rentes blijven dan ook steun verlenen aan de goudprijs.

Goud is meer dan een vorm van waardeopslag in onzekere tijden; het biedt ook een dekking tegen inflatie. We verwachten niet dat prijzen in de hele economie op korte termijn een enorme vlucht zullen nemen. Toch zouden markten de inflatie-effecten kunnen onderschatten als de lockdowns worden opgeheven en de wereldeconomie weer op gang komt.

Ten slotte kan goud een gedegen middel zijn om spreiding aan te brengen in een portefeuille, door zijn lage correlatie met andere beleggingen. Nu de rente op staatsobligaties onaantrekkelijk laag is (en in sommige gevallen zelfs negatief) levert goud als alternatieve, veilige-havenbelegging mogelijk meer rendement op.

Vanuit het oogpunt van duurzaam beleggen stelt goud ons voor een aantal uitdagingen. Mijnbouw is over het algemeen schadelijk voor het milieu en de plaatselijke gemeenschappen. Het geldt al sinds jaar en dag als een gevaarlijk beroep voor de mijnwerkers die onder de grond werken. Maar het beleggingslandschap is aan het veranderen. Duurzame beleggers richten zich steeds meer op goud dat gerecycled is of dat recent gedolven is onder betere arbeids- en milieuomstandigheden.

5

Goud zorgt voor diversificatie en bescherming tegen inflatie

Zo goed als goud

Een aantal spraakmakende schandalen in de afgelopen jaren laat zien hoe belangrijk het is om voorafgaand gedegen onderzoek te doen naar fondsen. Beleggers moeten erop kunnen vertrouwen dat fondsmanagers robuuste bedrijfsprocessen en risicomanagementsystemen hebben geïntegreerd en betrouwbare tegenpartij- en financieringsregelingen hebben ingesteld. Hierdoor moeten ze effectief kunnen omgaan met perioden van grote onrust, zoals de coronacrisis.

Omdat kosten op juridisch- en compliance-gebied toenemen vanwege strengere wetgeving, hebben grote, gevestigde bedrijven een voorsprong. Om toegang te krijgen tot deze fondsmanagers kunnen private banking-cliënten gebruikmaken van ‘feederfondsen’ of alternatieve portefeuilles van vermogensbeheerders.

Binnen de duurzame beleggingssector zorgt de opkomst van grote, invloedrijke fondsmanagers met goede historische rendementen en aanzienlijke middelen ervoor dat beleggingsanalyses nauwkeuriger worden. Van deze trend profiteren fondsselectieteams die als doel hebben om zowel een positieve bijdrage te leveren aan de wereld als concurrerende rendementen te behalen.

Omdat de rendementen in de alternatieve sector enorm uiteenlopen, is de selectie van fondsmanagers essentieel. De beste fondsen presteren beter dan de aandelen- en obligatiemarkten, maar de slechtste fondsen blijven ver achter.

Beleggen in bedrijven die goed bestuurd worden en die willen bijdragen aan een betere wereld is in financieel opzicht een logische keuze. Bedrijven die bijvoorbeeld zuinig omgaan met energie en investeren in de opleiding van hun medewerkers zullen waarschijnlijk beter presteren dan de concurrentie, en hogere rendementen genereren voor beleggers. Bovendien zijn ze op de lange termijn vermoedelijk beter voorbereid op strategische uitdagingen en kunnen ze beter inspelen op nieuwe mogelijkheden.

Doordat beleggers eisen dat bedrijven rekening houden met het milieu, de maatschappij en goed bestuur, groeit het aantal fondsen dat zich uitsluitend richt op duurzaam beleggen. Sinds 2017 hebben zes van de grootste private equity-managers gezamenlijk al een bedrag van 9 miljard dollar geworven voor duurzame fondsen (of hebben plannen aangekondigd). Ze weten dat grote bedrijven bereid zijn om meer geld te betalen om duurzame merken aan te kopen. Een onderzoek door consultancybureau McKinsey heeft aangetoond dat bedrijven met positieve ESG-scores 10% meer opleveren dan bedrijven met negatieve scores.

Impact investing’  is een spannende en snel groeiende trend, met als drijvende kracht beleggers die op een betekenisvolle manier een positieve bijdrage willen leveren aan onze maatschappij en het milieu, én aantrekkelijke rendementen willen behalen. Deze trend zien we wereldwijd.

3

Duurzaam beleggen levert meetbare resultaten op


2

Private markten kunnen hun slag slaan als markten onder druk staan

Als de financiële markten onder druk komen te staan, geven koersen van bepaalde beleggingen niet de juiste waarde weer van de bezittingen die ze vertegenwoordigen. Deze verschuivingen bieden kansen voor private equity-fondsen. De meest aantrekkelijke producten stammen meestal uit jaren na grote correcties op de aandelenmarkten. Denk hierbij aan 2001/2002, nadat de dotcom-bubbel barstte, en 2008/2009 na de rommelhypothekencrisis in de Verenigde Staten.

Alternatieve beleggingen kunnen rendementen bieden die niet gecorreleerd zijn aan traditionele beleggingen, zoals aandelen en obligaties. Binnen een gediversifieerde portefeuille zijn ze van nut omdat ze in enige mate compensatie bieden bij beurscorrecties. Als markten dalen, kunnen alternatieve strategieën het verlies gedeeltelijk goedmaken.

Sommige alternatieve beleggingen kunnen de prestaties van de portefeuille ook op de lange termijn verbeteren. Private equity-bedrijven hebben bijvoorbeeld vaak toegang tot informatie die hun een voorsprong geeft op andere beleggers. Ze kunnen bedrijven financieel ondersteunen en hen helpen bij de onderhandelingen over nieuwe kredietvoorwaarden en schuldverplichtingen. Het gevolg hiervan is dat bedrijven met steun van private equity beter overeind blijven in een recessie.

Niet-gecorreleerde beleggingscategorieën met een sterk duurzaam karakter vallen ook onder alternatieven. Zo worden microfinancieringsfondsen doorgaans beïnvloed door lokale opkomende en regionale economieën in plaats van de brede economische cyclus, terwijl landbouwfinancieringsfondsen afhankelijker zijn van het weer dan van de financiële markten.

1

Lage correlatie kan bescherming bieden tijdens volatiele periodes


03

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Als de marktomstandigheden volatiel zijn en de vooruitzichten onzeker, dan kunnen alternatieve beleggingen een belangrijke rol spelen binnen een portefeuille. Ze bieden niet alleen verscheidene bronnen van rendement, ze kunnen ook de rendementen op de lange termijn verhogen.


5

4

3

2

DE 5 BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT ARTIKEL


ALTERNATIEVE BELEGGINGEN


Een alternatieve visie


Snel naar

Goud zorgt voor diversificatie en dekking tegen inflatie

De grootste managers hebben een ingebouwd voordeel


Duurzaam beleggen levert meetbare resultaten op


Private markten kunnen hun slag slaan als markten onder druk staan

Lage correlatie kan bescherming bieden tijdens volatiele periodes

1

Als er onrust heerst op de markt presteren
hedgefondsen over het algemeen beter dan aandelen

NB In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Bron: CAIA Association, Bloomberg

De meest aantrekkelijke producten stammen
meestal uit jaren nadat de aandelenmarkt fors daalde

Toelichting: Buy-out-index VS, vanaf maart 2019. 2016 is het laatst beschikbare jaar. Uitsluitend voor illustratieve doeleinden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Bron: iCapital Network, Cambridge Associates

Companies with positive ESG records have valuations that are on average 10% higher than similar businesses with negative ESG records

Bron: McKinsey

Het verschil tussen de fondsmanagers met de beste en die met de slechtste prestaties is groter als het gaat om alternatieve beleggingen

NB In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Bron: Lipper, NCREIF, Cambridge Associates, HFRI, J.P.Morgan Asset Management

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm