Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Uw vermogen omvat contanten buiten uw portefeuille

Liquiditeiten lijken de meest ongecompliceerde vorm van vermogensopslag. Maar er zijn bepaalde factoren om rekening mee te houden: van het risico om mogelijk hogere rendementen mis te lopen in andere beleggingscategorieën, tot de mogelijkheden die contanten bieden om uw persoonlijke waarden tot uitdrukking te brengen.

Geld achter de hand houden levert weinig op

Men vergeet gemakkelijk dat inflatie de koopkracht van geld aantast. Als de prijzen van goederen en diensten stijgen, kunnen we voor hetzelfde geld minder kopen dan voorheen. Hoewel het inflatiepercentage tegenwoordig laag ligt, verwachten we dat het op de lange termijn langzaam maar zeker zal stijgen zodra de economie zich herstelt en de vraag van bedrijven en consumenten weer aantrekt.

De rentes staan op een ongekend dieptepunt en zijn in sommige landen zelfs negatief. Het ziet er niet naar uit dat ze binnenkort weer zullen stijgen, gezien het monetaire beleid van centrale banken dat erop gericht is om de rente laag te houden. Daarom zijn de rendementen op spaargeld en kortlopende staatsobligaties voorlopig verwaarloosbaar, en zelfs negatief als we de inflatie meerekenen.

Liquiditeiten aanhouden is een actieve keuze, en het is belangrijk om deze af te wegen tegen de mogelijke risico's van beleggen. Het komt maar zelden voor dat liquiditeiten beter presteren dan andere beleggingscategorieën. Dat gebeurt alleen onder optimale omstandigheden. Op de lange termijn zijn liquiditeiten een onaantrekkelijke belegging, die hoogstwaarschijnlijk het rendement op uw portefeuille drukken zodra de economie en de markten de weg omhoog inzetten.

1

Contanten aanhouden is een actieve portefeuillekeuze

2

Duurzame keuzes binnen het contante gedeelte van uw portefeuille

Nu we steeds beter beseffen dat we het verschil kunnen maken met onze beslissingen, wint duurzaam beleggen aan populariteit. Met het contante gedeelte van uw portefeuille kunt u uw persoonlijke waarden tot uitdrukking brengen door geldmarktfondsen te selecteren die de ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) meenemen in hun beleggingskeuzes.

De belangrijkste beleggingsdoelen van geldmarktfondsen zijn kapitaalbehoud en het bieden van liquiditeit, dus hun beleggingsaanpak ligt logischerwijs op één lijn met bepaalde ESG-principes. Sinds kort nemen geldmarktfondsen deze factoren proactief in overweging.

De geldmarktfondsen die ESG-criteria toepassen, beleggen in commercial paper en andere private instrumenten in plaats van in staatsobligaties. Deze fondsen kijken specifiek naar bedrijven die voldoen aan hoge ESG-standaarden, of ernaartoe werken.

De grote vraag naar ESG-geldmarktfondsen is een drijvende kracht achter de groei binnen deze sector, waardoor er een breed scala aan fondsen beschikbaar is voor beleggers en bedrijven actief in de geldmarkten.

3

Geld achter de hand houden levert weinig op

Overweeg om te lenen als u meer liquiditeit nodig hebt

Duurzame keuzes binnen het contante gedeelte van uw portefeuille

Op de lange termijn presteren liquiditeiten slechter dan de meeste andere beleggingscategorieën, en als ze niet beleggen, lopen beleggers deze mogelijke rendementen mis. Daarom adviseren we een systematische en gedisciplineerde aanpak: we beleggen uw liquiditeiten stapje voor stapje, en streven ernaar om binnen uw portefeuille zo vol belegd te zijn als praktisch mogelijk is.

LIQUIDITEITEN

Er zit meer in liquiditeiten dan u denkt

DE 5 BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT ARTIKEL

Contanten aanhouden is een actieve portefeuillekeuze

1

2

3

4

5

Sommige beleggers willen liquiditeiten in hun portefeuilles aanhouden als contante reserve die ze kunnen inzetten zodra een goede kans zich voordoet. Maar wachten op een goed instapmoment leidt in de praktijk juist tot passiviteit: we doen uiteindelijk niets omdat we bang zijn de verkeerde beslissing te nemen. In perioden waarin de markten stijgen is de verleiding groot om liquiditeiten aan te houden en te wachten op het juiste instapmoment. Maar als markten dalen, deinzen veel beleggers terug omdat ze bang zijn dat ze aanvankelijk verlies lijden. Dit gedragspatroon kan ertoe leiden dat geld niet belegd wordt.

4

Overweeg om te lenen als u meer liquiditeit nodig hebt

Kredietverlening is onderworpen aan kwalificerende criteria

Beleggers die op het juiste moment willen instappen, ondernemen in de praktijk vaak geen actie

Veelgemaakte fouten bij het kiezen van het instapmoment

Dalende markt:
Ik wil niet op dit moment beleggen en verlies lijden. Ik wacht op het keerpunt ...

Aantrekkende markt
Ik wacht op een goed instapmoment als de markten dalen ...

Geldmarktfondsen gericht op ESG-factoren (in EUR miljard)

Geldmarktfondsen die ESG-factoren
meenemen in hun beleggingskeuzes worden steeds populairder

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden.    Privacy Statement


Investeer in een rijker leven, hoe u dit ook definieert

Liquiditeiten

Vermogen

Portefeuille

10%

5%

Spaartegoeden

Interbancaire rente voor 6-maands leningen

Bron: Federal Reserve of New York

Historisch gezien liggen de kosten van lenen laag

Hoewel liquiditeiten misschien een klein onderdeel uitmaken
van uw portefeuille, kunnen ze binnen uw totale vermogen een
veel groter aandeel vertegenwoordigen

Inflatie zorgt voor geldontwaarding en na verloop
van tijd heeft dit effect grote verliezen tot gevolg

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

-13%

Bron: Bloomberg 

Cumulatief rendement op contanten, na aftrek van inflatie

Liquiditeiten en liquiditeit-achtige beleggingen (zoals kortlopende staatsobligaties en commercial paper) kunnen in onzekere tijden de geruststelling bieden dat u snel geld bij de hand heeft. Maar nu de rentestanden een ongekend dieptepunt hebben bereikt, is dit misschien het juiste moment om door middel van een lening de benodigde liquide middelen vrij te maken.

De hefboomwerking van leningen is een krachtig, maar vaak vergeten middel om beleggingsrendementen te verbeteren. In plaats van beleggingen te verkopen, bijvoorbeeld, kunt u overwegen een lening af te sluiten tegen de onderpandswaarde van uw portefeuille. U houdt de controle over uw kernportefeuille en krijgt direct toegang tot financiering.

Tegelijkertijd zijn de economische omstandigheden die slecht zijn voor liquiditeiten juist goed voor kredieten. Denk aan de inflatie: de waarde van een lening daalt na verloop van tijd, vergelijkbaar met de koopkrachtdaling van liquiditeiten bij stijgende prijzen.

Bron: Fitch

5

Uw vermogen omvat contanten buiten uw portefeuille

We denken allemaal verschillend over de bezittingen en beleggingen waaruit ons vermogen is opgebouwd. Hetzelfde geldt voor spaartegoeden. Deze veelvoorkomende cognitieve vooringenomenheid noemen we ‘mental accounting’ - psychologisch boekhouden - en het kan ons financiële gedrag negatief beïnvloeden. Een van de bijeffecten is dat liquiditeiten in totaal een veel groter aandeel hebben in het vermogen dan veel mensen denken.

Het is belangrijk om uw totaal aan liquiditeiten te beoordelen in combinatie met uw beleggingen, en ze niet in aparte hokjes te plaatsen. Op deze manier krijgt u een nauwkeuriger beeld van uw complete portefeuillesamenstelling, waardoor u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen. Zo verliest u uw financiële langetermijndoelen niet uit het oog.

December 19

December 18

70

54

04

LIQUIDITEITEN

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden.  Privacy Statement


Investeer in een rijker leven, hoe u dit ook definieert

1

Contanten aanhouden is een actieve portefeuillekeuze


Sommige beleggers willen liquiditeiten in hun portefeuilles aanhouden als contante reserve die ze kunnen inzetten zodra een goede kans zich voordoet. Maar wachten op een goed instapmoment leidt in de praktijk juist tot passiviteit: we doen uiteindelijk niets omdat we bang zijn de verkeerde beslissing te nemen. In perioden waarin de markten stijgen is de verleiding groot om liquiditeiten aan te houden en te wachten op het juiste instapmoment. Maar als markten dalen, deinzen veel beleggers terug omdat ze bang zijn dat ze aanvankelijk verlies lijden. Dit gedragspatroon kan ertoe leiden dat geld niet belegd wordt.

Op de lange termijn presteren liquiditeiten slechter dan de meeste andere beleggingscategorieën, en als ze niet beleggen, lopen beleggers deze mogelijke rendementen mis. Daarom adviseren we een systematische en gedisciplineerde aanpak: we beleggen uw liquiditeiten stapje voor stapje, en streven ernaar om binnen uw portefeuille zo vol belegd te zijn als praktisch mogelijk is.

De geldmarktfondsen die ESG-criteria toepassen, beleggen in commercial paper en andere private instrumenten in plaats van in staatsobligaties. Deze fondsen kijken specifiek naar bedrijven die voldoen aan hoge ESG-standaarden, of ernaartoe werken.

De grote vraag naar ESG-geldmarktfondsen is een drijvende kracht achter de groei binnen deze sector, waardoor er een breed scala aan fondsen beschikbaar is voor beleggers en bedrijven actief in de geldmarkten.

Nu we steeds beter beseffen dat we het verschil kunnen maken met onze beslissingen, wint duurzaam beleggen aan populariteit. Met het contante gedeelte van uw portefeuille kunt u uw persoonlijke waarden tot uitdrukking brengen door geldmarktfondsen te selecteren die de ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) meenemen in hun beleggingskeuzes.

De belangrijkste beleggingsdoelen van geldmarktfondsen zijn kapitaalbehoud en het bieden van liquiditeit, dus hun beleggingsaanpak ligt logischerwijs op één lijn met bepaalde ESG-principes. Sinds kort nemen geldmarktfondsen deze factoren proactief in overweging.

2

Duurzame keuzes binnen het contante gedeelte van uw portefeuille

Men vergeet gemakkelijk dat inflatie de koopkracht van geld aantast. Als de prijzen van goederen en diensten stijgen, kunnen we voor hetzelfde geld minder kopen dan voorheen. Hoewel het inflatiepercentage tegenwoordig laag ligt, verwachten we dat het op de lange termijn langzaam maar zeker zal stijgen zodra de economie zich herstelt en de vraag van bedrijven en consumenten weer aantrekt.

De rentes staan op een ongekend dieptepunt en zijn in sommige landen zelfs negatief. Het ziet er niet naar uit dat ze binnenkort weer zullen stijgen, gezien het monetaire beleid van centrale banken dat erop gericht is om de rente laag te houden. Daarom zijn de rendementen op spaargeld en kortlopende staatsobligaties voorlopig verwaarloosbaar, en zelfs negatief als we de inflatie meerekenen.

Liquiditeiten aanhouden is een actieve keuze, en het is belangrijk om deze af te wegen tegen de mogelijke risico's van beleggen. Het komt maar zelden voor dat liquiditeiten beter presteren dan andere beleggingscategorieën. Dat gebeurt alleen onder optimale omstandigheden. Op de lange termijn zijn liquiditeiten een onaantrekkelijke belegging, die hoogstwaarschijnlijk het rendement op uw portefeuille drukken zodra de economie en de markten de weg omhoog inzetten.

04

LIQUIDITEITEN

4

Overweeg om te lenen als u meer liquiditeit nodig hebt

Liquiditeiten lijken de meest ongecompliceerde vorm van vermogensopslag. Maar er zijn bepaalde factoren om rekening mee te houden: van het risico om mogelijk hogere rendementen mis te lopen in andere beleggingscategorieën, tot de mogelijkheden die contanten bieden om uw persoonlijke waarden tot uitdrukking te brengen.


5

4

3

2

Uw vermogen omvat contanten buiten uw portefeuille

Overweeg om te lenen als u meer liquiditeit nodig hebt


Geld achter de hand houden levert weinig op


Duurzame keuzes binnen het contante gedeelte van uw portefeuille

Contanten aanhouden is een actieve portefeuillekeuze


1

DE 5 BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT ARTIKEL


LIQUIDITEITEN

Er zit meer in liquiditeiten dan u denkt


3

Geld achter de hand houden levert weinig op

Liquiditeiten en liquiditeit-achtige beleggingen (zoals kortlopende staatsobligaties en commercial paper) kunnen in onzekere tijden de geruststelling bieden dat u snel geld bij de hand heeft. Maar nu de rentestanden een ongekend dieptepunt hebben bereikt, is dit misschien het juiste moment om door middel van een lening de benodigde liquide middelen vrij te maken.


Bron: Bloomberg 

Hoewel liquiditeiten misschien een klein onderdeel uitmaken van uw portefeuille, kunnen ze binnen uw totale vermogen een veel groter aandeel vertegenwoordigen

Historisch gezien liggen de kosten van lenen laag

Kredietverlening is onderworpen aan kwalificerende criteria

Bron: Federal Reserve of New York

Beleggers die op het juiste moment willen instappen, ondernemen in de praktijk vaak geen actie

Geldmarktfondsen die ESG-factoren
meenemen in hun beleggingskeuzes worden steeds populairder

Inflatie zorgt voor geldontwaarding en na verloop
van tijd heeft dit effect grote verliezen tot gevolg

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

We denken allemaal verschillend over de bezittingen en beleggingen waaruit ons vermogen is opgebouwd. Hetzelfde geldt voor spaartegoeden. Deze veelvoorkomende cognitieve vooringenomenheid noemen we ‘mental accounting’ - psychologisch boekhouden - en het kan ons financiële gedrag negatief beïnvloeden. Een van de bijeffecten is dat liquiditeiten in totaal een veel groter aandeel hebben in het vermogen dan veel mensen denken.

Het is belangrijk om uw totaal aan liquiditeiten te beoordelen in combinatie met uw beleggingen, en ze niet in aparte hokjes te plaatsen. Op deze manier krijgt u een nauwkeuriger beeld van uw complete portefeuillesamenstelling, waardoor u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen. Zo verliest u uw financiële langetermijndoelen niet uit het oog.

5

Uw vermogen omvat contanten buiten uw portefeuille

De hefboomwerking van leningen is een krachtig, maar vaak vergeten middel om beleggingsrendementen te verbeteren. In plaats van beleggingen te verkopen, bijvoorbeeld, kunt u overwegen een lening af te sluiten tegen de onderpandswaarde van uw portefeuille. U houdt de controle over uw kernportefeuille en krijgt direct toegang tot financiering.

Tegelijkertijd zijn de economische omstandigheden die slecht zijn voor liquiditeiten juist goed voor kredieten. Denk aan de inflatie: de waarde van een lening daalt na verloop van tijd, vergelijkbaar met de koopkrachtdaling van liquiditeiten bij stijgende prijzen.

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm