Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Veilige valuta’s doen het slecht in een ‘risk on’ omgeving

1

Veilige valuta’s doen het slecht in een ‘risk on’ omgeving

In de hectiek op de financiële markten tijdens de grote virusuitbraak steeg de vraag naar veilige-havenvaluta's explosief. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse dollar - de wereldwijde reservemunt - en andere traditionele vluchthavens zoals de Zwitserse frank. Maar hoe lang blijven deze valuta's nog hard?

We verwachten dat de wereldeconomie langzamerhand aan het herstelproces begint nu het aantal nieuwe besmettingen daalt, social-distancemaatregelen worden versoepeld en steunmaatregelen effect krijgen. De opwaartse druk op veilige-havenvaluta's zal hierdoor moeten afnemen. We achten de kans vrij groot dat dit binnenkort gebeurt, al is het een geleidelijk proces. We zijn van mening dat dit twee oorzaken heeft.

Ten eerste hangt het feit dat beleggers langzaamaan meer risico willen nemen op financiële markten niet alleen af van het absolute herstel (dat in eerste instantie ongelijkmatig en gematigd zal verlopen). Het hangt ook af van de vraag of de economische activiteiten een gestage relatieve verbetering laten zien ten opzichte van het dieptepunt. Ten tweede zijn de gezamenlijke monetaire steunmaatregelen en steunpakketten van overheden zo ongekend groot dat we ervan overtuigd zijn dat ze zullen leiden tot hernieuwde groei.

De koersen van valuta's die als veilige haven worden beschouwd zijn gestegen tijdens de coronapandemie, maar zullen waarschijnlijk iets dalen zodra beleggers geleidelijk meer risico willen nemen op de financiële markten.

Waarde van het GBP zal afhangen van een handels-overeenkomst met Europa

Er zijn veranderingen nodig om de koers van de euro op te stuwen

Er zijn veranderingen nodig om een aanzienlijke appreciatie van de euro te ondersteunen

Door maatregelen van de Fed en wereldwijd herstel zal vraag naar Amerikaanse dollars waarschijnlijk afnemen

De dollar is al jaren een harde valuta, en heeft nog meer aan kracht gewonnen tijdens de coronapandemie. Nu het herstelproces van de wereldeconomie is ingezet, zouden deze stuwende kortetermijnkrachten moeten afzwakken. Op de langere termijn kan de vraag naar dollars dalen door een combinatie van factoren, waardoor de munt geleidelijk in waarde daalt ten opzichte van andere belangrijke valuta's.

Een van deze factoren is ruwe olie. De olieprijs zal stijgen naarmate de wereldwijde economische groei toeneemt en de vraag aantrekt. Vervolgens zullen er meer 'oliedollars' naar olielanden stromen. Met als waarschijnlijk gevolg een omslag in de marginale stijging van de vraag naar Amerikaanse dollars die het gevolg was van de gedaalde olieprijs.

5

4

3

2

1

DE 5 BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT ARTIKEL

VALUTA'S

Nieuwe veilige havens

2

Door maatregelen van de Fed en wereldwijd herstel zal vraag naar Amerikaanse dollars waarschijnlijk afnemen

Tegelijkertijd zetten de monetaire stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) de dollarkoers onder druk. De grootschalige aankoop van obligaties zal ervoor zorgen dat de balans van de Fed sneller stijgt dan de balans van andere centrale banken en dat het aanbod van Amerikaanse dollars groeit.

Click on a key dates to see how trade tensions have escalated

Ontwikkelingen in handelsrelaties hebben
een significant effect gehad op de waarde van de yuan

Bron: Quintet, Reuters, Bloomberg

USD/CNY

Hogere
aandelen-
koersen

Zwakkere
valuta

Lagere
risicopremies

Lagere
rentes

Wat houden
verbeterde financiële
omstandigheden
precies in?

Als we kijken naar de geschatte reële waarden, is het GBP
ondergewaardeerd ten opzichte van de dollar, en overgewaardeerd
ten opzichte van de euro. Maar een handelsovereenkomst na de
Brexit zou het pond op de lange termijn aantrekkelijker maken.

Overgewaardeerd

Ondergewaardeerd

Bron: Goldman Sachs

Afwijking in vergelijking met 'reële waarde'

Economische omstandigheden variëren sterk binnen de eurozone

* Oostenrijk, België, Finland, Luxemburg, Duitsland, Nederland.
** Griekenland, Ierland, Italië, Portugal, Spanje

Bron: Cambridge J Econ, Volume 44, Issue 3, May 2020, pages 647-669

Gewogen werkloosheidspercentage

Volgens onze vooruitzichten zal het reële wereldwijde
bbp dit jaar scherp krimpen, en daarna geleidelijk herstellen

Bron: IMF

Reëel bbp (%)

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden.  Privacy Statement


Investeer in een rijker leven, hoe u dit ook definieert

3

Er zijn veranderingen nodig om de koers van de euro op te stuwen

05

VALUTA'S

Begin 2020 verbeterde de relatie tussen Amerika en China nadat de landen een akkoord hadden bereikt over de eerste fase van hun handelsovereenkomst. Tijdens de coronapandemie zijn de spanningen tussen de twee grootmachten echter weer opgelaaid. De Chinese financiële markten zullen niet alleen kwetsbaar blijven voor tegenvallers in het economisch herstelproces, maar ook voor het aanhoudende handelsconflict.

De ontwikkelingen van het handelsbeleid (zoals de mate waarin de VS en China zich houden aan de afspraken uit het eerstefaseakkoord) blijven de drijvende krachten achter de yuan. Misschien wil president Trump de spanningen in een verkiezingsjaar niet verder op laten lopen, omdat dit de Amerikaanse economie nog verder onder druk zou zetten. Een meer concrete escalatie van het conflict blijft echter een reëel risico.

Wij zijn van mening dat de relatie tussen de twee landen op de lange termijn complex zal blijven. Het is niet waarschijnlijk dat de partijen tot een definitief handelsakkoord komen. Het is mogelijk dat China de afspraak om voor 200 miljard dollar aan extra Amerikaanse goederen en diensten in te kopen niet kan nakomen. Wanneer het conflict uit de hand zou lopen, zou de yuan onder druk komen te staan, omdat de stroom van kapitaal en goederen zou afzwakken.

5

Yuan blijft waarschijnlijk onder druk staan door spanningen tussen de VS en China

Als we voorbij de korte termijn kijken is de evenwichtskoers een veel gebruikt meetinstrument, hoewel de waarde van valuta's moeilijk te bepalen is. In de berekeningen worden diverse economische factoren meegenomen, zoals inflatie, handelsstromen en productiviteit. Over het algemeen biedt het een richtlijn voor het koersverloop van valuta's op de lange termijn, en hieruit blijkt dat het pond niet langer ondergewaardeerd is ten opzichte van de euro.

Het VK heeft met dezelfde onzekerheden te maken als de rest van de wereld nu het economische herstel is ingezet. Het overheidsbeleid zou het pond echter moeten ondersteunen. De waarde van het GBP zal vooral een weerspiegeling zijn van het vertrouwen in de economische vooruitzichten van het land. En die hangen weer grotendeels af van de toekomstige handelsverhoudingen met de EU.


Nadat het VK de Europese Unie op 31 januari 2020 officieel verliet, begon er een overgangsperiode van 11 maanden. Deze is bedoeld om alle partijen ademruimte te verschaffen tijdens de onderhandelingen over een nieuw vrijhandelsverdrag. We denken dat een gedeeltelijk akkoord mogelijk is, maar een volledige deal nog niet. Naarmate de deadline van 31 december nadert, zal de volatiliteit van het pond toenemen en zal de munt waarschijnlijk in waarde dalen ten opzichte van de euro.

4

Waarde van het GBP zal afhangen van een handelsovereenkomst met Europa

Een van die uitdagingen draait om de vraag hoe het gebruikelijke monetaire beleid en begrotingsbeleid kan worden toegepast zonder dat individuele landen worden ingeperkt. Binnen de regio lopen de economische omstandigheden immers sterk uiteen. Als dit probleem kan worden opgelost, dan zouden fundamentele factoren tot een sterkere euro moeten leiden. De EU heeft immers een dubbel overschot: zowel op de totale begroting als op de lopende rekening. Daarnaast kent de EU een lage en stabiele inflatie.

Op de kortere termijn denken we dat de euro in de tweede helft van 2020 iets in waarde zou kunnen stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, nu de wereldeconomie het herstel heeft ingezet en beleggers weer meer risico willen nemen. Tekenen van verbeterende monetaire en budgettaire integratie zouden de euro verder kunnen opstuwen.

Men blijft bezorgd over de vooruitzichten voor de eurozone op de lange termijn. Niet alleen vanwege het gebrek aan begrotingsintegratie, maar ook door bepaalde zwakke punten in de monetaire unie. Kunnen de 19 eurolanden nader tot elkaar komen en de vele economische uitdagingen oplossen waar de regio voor staat?

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank (Europe) S.A. op de redactiedatum (20 juni 2020) en kunnen veranderen. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Dit document is geen individueel beleggingsadvies en beleggingsbeslissingen moeten niet uitsluitend worden gebaseerd op de informatie en gegevens in dit document. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020. Alle rechten voorbehouden.  Privacy Statement


Investeer in een rijker leven, hoe u dit ook definieert

1

Veilige valuta’s doen het slecht in een ‘risk on’ omgeving


Men blijft bezorgd over de vooruitzichten voor de eurozone op de lange termijn. Niet alleen vanwege het gebrek aan begrotingsintegratie, maar ook door bepaalde zwakke punten in de monetaire unie. Kunnen de 19 eurolanden nader tot elkaar komen en de vele economische uitdagingen oplossen waar de regio voor staat?

3

Er zijn veranderingen nodig om de koers van de euro op te stuwen

2

Door maatregelen van de Fed en wereldwijd herstel zal vraag naar Amerikaanse dollars waarschijnlijk afnemen

De dollar is al jaren een harde valuta, en heeft nog meer aan kracht gewonnen tijdens de coronapandemie. Nu het herstelproces van de wereldeconomie is ingezet, zouden deze stuwende kortetermijnkrachten moeten afzwakken. Op de langere termijn kan de vraag naar dollars dalen door een combinatie van factoren, waardoor de munt geleidelijk in waarde daalt ten opzichte van andere belangrijke valuta's.

Een van deze factoren is ruwe olie. De olieprijs zal stijgen naarmate de wereldwijde economische groei toeneemt en de vraag aantrekt. Vervolgens zullen er meer 'oliedollars' naar olielanden stromen. Met als waarschijnlijk gevolg een omslag in de marginale stijging van de vraag naar Amerikaanse dollars die het gevolg was van de gedaalde olieprijs.

Tegelijkertijd zetten de monetaire stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) de dollarkoers onder druk. De grootschalige aankoop van obligaties zal ervoor zorgen dat de balans van de Fed sneller stijgt dan de balans van andere centrale banken en dat het aanbod van Amerikaanse dollars groeit.

In de hectiek op de financiële markten tijdens de grote virusuitbraak steeg de vraag naar veilige-havenvaluta's explosief. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse dollar - de wereldwijde reservemunt - en andere traditionele vluchthavens zoals de Zwitserse frank. Maar hoe lang blijven deze valuta's nog hard?

We verwachten dat de wereldeconomie langzamerhand aan het herstelproces begint nu het aantal nieuwe besmettingen daalt, social-distancemaatregelen worden versoepeld en steunmaatregelen effect krijgen. De opwaartse druk op veilige-havenvaluta's zal hierdoor moeten afnemen. We achten de kans vrij groot dat dit binnenkort gebeurt, al is het een geleidelijk proces. We zijn van mening dat dit twee oorzaken heeft.

Ten eerste hangt het feit dat beleggers langzaamaan meer risico willen nemen op financiële markten niet alleen af van het absolute herstel (dat in eerste instantie ongelijkmatig en gematigd zal verlopen). Het hangt ook af van de vraag of de economische activiteiten een gestage relatieve verbetering laten zien ten opzichte van het dieptepunt. Ten tweede zijn de gezamenlijke monetaire steunmaatregelen en steunpakketten van overheden zo ongekend groot dat we ervan overtuigd zijn dat ze zullen leiden tot hernieuwde groei.

05

VALUTA'S

Nadat het VK de Europese Unie op 31 januari 2020 officieel verliet, begon er een overgangsperiode van 11 maanden. Deze is bedoeld om alle partijen ademruimte te verschaffen tijdens de onderhandelingen over een nieuw vrijhandelsverdrag. We denken dat een gedeeltelijk akkoord mogelijk is, maar een volledige deal nog niet. Naarmate de deadline van 31 december nadert, zal de volatiliteit van het pond toenemen en zal de munt waarschijnlijk in waarde dalen ten opzichte van de euro.

De koersen van valuta's die als veilige haven worden beschouwd zijn gestegen tijdens de coronapandemie, maar zullen waarschijnlijk iets dalen zodra beleggers geleidelijk meer risico willen nemen op de financiële markten.


5

4

3

2

De spanningen met de VS zullen waarschijnlijk op de yuan blijven drukken

Waarde van het GBP zal afhangen van een handelsovereenkomst met Europa

Er zijn veranderingen nodig om de koers van de euro op te stuwen

Door maatregelen van de Fed en wereldwijd herstel zal vraag naar Amerikaanse dollars waarschijnlijk afnemen

Veilige valuta’s doen het slecht in een ‘risk on’ omgeving

1

DE 5 BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DIT ARTIKEL


VALUTA'S


Nieuwe veilige
havens


Een van die uitdagingen draait om de vraag hoe het gebruikelijke monetaire beleid en begrotingsbeleid kan worden toegepast zonder dat individuele landen worden ingeperkt. Binnen de regio lopen de economische omstandigheden immers sterk uiteen. Als dit probleem kan worden opgelost, dan zouden fundamentele factoren tot een sterkere euro moeten leiden. De EU heeft immers een dubbel overschot: zowel op de totale begroting als op de lopende rekening. Daarnaast kent de EU een lage en stabiele inflatie.

Op de kortere termijn denken we dat de euro in de tweede helft van 2020 iets in waarde zou kunnen stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, nu de wereldeconomie het herstel heeft ingezet en beleggers weer meer risico willen nemen. Tekenen van verbeterende monetaire en budgettaire integratie zouden de euro verder kunnen opstuwen.

Rentetarieven en risicopremies geven geen volledige verklaring voor de prestaties van valuta's en aandelen

Ontwikkelingen in handelsrelaties hebben
een significant effect gehad op de waarde van de yuan

Bron: Quintet, Reuters, Bloomberg

Als we kijken naar de geschatte reële waarden, is het GBP ondergewaardeerd ten opzichte van de dollar, en overgewaardeerd ten opzichte van de euro. Maar een handelsovereenkomst na de Brexit zou het pond op de lange termijn aantrekkelijker maken.

Bron: Goldman Sachs

Economische omstandigheden variëren sterk binnen de eurozone

* Oostenrijk, België, Finland, Luxemburg, Duitsland, Nederland.
** Griekenland, Ierland, Italië, Portugal, Spanje

Bron: Cambridge J Econ, Volume 44, Issue 3, May 2020, pages 647-669

Financiële omstandigheden verbeteren sterker in de VS dan in andere landen,
wat normaal gesproken leidt tot valutaverzwakking

Bron: Goldman Sachs

Als we voorbij de korte termijn kijken is de evenwichtskoers een veel gebruikt meetinstrument, hoewel de waarde van valuta's moeilijk te bepalen is. In de berekeningen worden diverse economische factoren meegenomen, zoals inflatie, handelsstromen en productiviteit. Over het algemeen biedt het een richtlijn voor het koersverloop van valuta's op de lange termijn, en hieruit blijkt dat het pond niet langer ondergewaardeerd is ten opzichte van de euro.

Het VK heeft met dezelfde onzekerheden te maken als de rest van de wereld nu het economische herstel is ingezet. Het overheidsbeleid zou het pond echter moeten ondersteunen. De waarde van het GBP zal vooral een weerspiegeling zijn van het vertrouwen in de economische vooruitzichten van het land. En die hangen weer grotendeels af van de toekomstige handelsverhoudingen met de EU.


Volgens onze vooruitzichten zal het reële wereldwijde bbp dit jaar scherp krimpen, en daarna geleidelijk herstellen

Bron: IMF

Begin 2020 verbeterde de relatie tussen Amerika en China nadat de landen een akkoord hadden bereikt over de eerste fase van hun handelsovereenkomst. Tijdens de coronapandemie zijn de spanningen tussen de twee grootmachten echter weer opgelaaid. De Chinese financiële markten zullen niet alleen kwetsbaar blijven voor tegenvallers in het economisch herstelproces, maar ook voor het aanhoudende handelsconflict.

De ontwikkelingen van het handelsbeleid (zoals de mate waarin de VS en China zich houden aan de afspraken uit het eerstefaseakkoord) blijven de drijvende krachten achter de yuan. Misschien wil president Trump de spanningen in een verkiezingsjaar niet verder op laten lopen, omdat dit de Amerikaanse economie nog verder onder druk zou zetten. Een meer concrete escalatie van het conflict blijft echter een reëel risico.

Wij zijn van mening dat de relatie tussen de twee landen op de lange termijn complex zal blijven. Het is niet waarschijnlijk dat de partijen tot een definitief handelsakkoord komen. Het is mogelijk dat China de afspraak om voor 200 miljard dollar aan extra Amerikaanse goederen en diensten in te kopen niet kan nakomen. Wanneer het conflict uit de hand zou lopen, zou de yuan onder druk komen te staan, omdat de stroom van kapitaal en goederen zou afzwakken.

5

Yuan blijft waarschijnlijk onder druk staan door spanningen tussen de VS en China

4

Waarde van het GBP zal afhangen van een handelsovereenkomst met Europa

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm